Με οδηγό το Πήλιο, για τον τουρισμό Reviewed by Momizat on . Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις Μηλιές και τη Βυζίτσα το Βιωματικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τίτλο: «Η συμβολή των πολι Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις Μηλιές και τη Βυζίτσα το Βιωματικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τίτλο: «Η συμβολή των πολι Rating: 0

Με οδηγό το Πήλιο, για τον τουρισμό

Με οδηγό το Πήλιο, για τον τουρισμό

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις Μηλιές και τη Βυζίτσα το Βιωματικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τίτλο: «Η συμβολή των πολιτισμικών αξιών στην τοπική ανάπτυξη». Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν με βιωματικό τρόπο, οι πολιτισμικές αξίες της περιοχής, που αναδείχθηκαν μέσα από τις συναντήσεις εργασίας με τους τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τους επαγγελματίες της περιοχής, η μεθοδολογία διαχείρισής τους καθώς και οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για την ανάδειξή τους, ώστε αυτές να αποτελέσουν παράγοντα ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αύξηση των επισκεπτών και στη δημιουργία νέου εισοδήματος και θέσεων εργασίας για την περιοχή.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης του Πηλίου αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα, μέσω της αξιοποίησης των πολιτισμικών αξιών ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια σταδιακή μεταστροφή των προτιμήσεων των τουριστών και αντίστοιχα στην προσφορά τουριστικών υπηρεσιών προς πιο ειδικές και ανεξάρτητες μορφές, προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε τουρίστα για αναζήτηση πολιτισμικών δραστηριοτήτων, συμμετοχή στον τοπικό τρόπο ζωής, περιπλάνηση στη φύση, έντονη άσκηση, αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων ζωής και διάφορες άλλες ειδικές μορφές. Οι νέες τάσεις που διαφαίνονται φανερώνουν μια στροφή από το μαζικό απρόσωπο και παθητικό τουρισμό, σε τουρισμό συμμετοχικό, επιλεκτικό, με σεβασμό στο τοπικό πολιτισμό, την ιστορία και το περιβάλλον.

Οι νέες τάσεις και οι ειδικές απαιτήσεις στην τουριστική ζήτηση γενικά επιβάλλουν με έμφαση την ποιότητα στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. Κυρίαρχο μέρος αυτής της ποιότητας είναι πλέον το περιβάλλον (φυσικό και πολιτισμικό). Η ποιότητα αποτελεί και ουσιαστική προϋπόθεση για την μακροχρόνια διατήρηση της ίδιας της τουριστικής δραστηριότητας. Ο τουρισμός σταδιακά επανα-προσανατολίζεται με βάση την ποιότητα και την αξία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Η ανάπτυξή του σε μια περιοχή είναι άμεσα συναρτημένη με την διαθεσιμότητα φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Σήμερα οι τουρίστες αναζητούν ολοένα και περισσότερο εξατομικευμένες επιλογές και η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει, με τη χρήση κυρίως ηλεκτρονικών μέσων, την αναζήτηση προϊόντων προσαρμοσμένων στις ατομικές ανάγκες του χρήστη, με σκοπό τη βέλτιστη εξισορρόπηση ανάμεσα στην ποιότητα και τη θετική εμπειρία, από τη μία πλευρά, και στην τιμή του προϊόντος, από την άλλη.

Οι εξελίξεις στις προτιμήσεις των τουριστών και η διαφοροποίηση στα τουριστικά προϊόντα, όπως και ο προβληματισμός για τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες του μαζικού τουρισμού, η αναζήτηση της χρυσής τομής μεταξύ των  απαιτήσεων της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, έφεραν στο προσκήνιο νέες μορφές τουρισμού. (Φυσιολατρικός Τουρισμός, Ορεινός, Πολιτιστικός, Περιπέτειας, Αγροτουρισμός, Υγείας και Φυσικής Ζωής, Αθλητικός, Ιαματικός, Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός κτλ.). Οι μορφές αυτές τουρισμού συνδέονται στενά με την αναπτυσσόμενη τάση προς τον “τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων”, που περιλαμβάνει τουριστικά ενδιαφέροντα σε ειδικευμένα περιβάλλοντα.

Το Πήλιο ως τουριστικός προορισμός είναι ένα από τα λίγα μέρη στην Ελλάδα που συνδυάζει παραλίες με ορεινούς όγκους. Το Πήλιο λόγω της διαμόρφωσης του τοπίου αλλά και χάρη στην εξέλιξη των υποδομών του μπορεί να έχει τουρισμό ολόκληρο τον χρόνο. Ο πολιτισμός είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος και η ταυτότητα που έχει αποκτήσει έχει καθιερωθεί ανάμεσα στους τουριστικούς προορισμούς. Η βελτίωση των υποδομών με την λειτουργία του αεροδρομίου διευκολύνουν την πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.

Από την άλλη όμως πλευρά, υπάρχουν περιοχές με υπέρμετρη ανάπτυξη σε σχέση με άλλες, υπάρχουν ακόμη χωριά τα οποία δε διαθέτουν εύκολη πρόσβαση, οι τοπικές κοινωνίες αρχίζουν να εκφράζουν ενστάσεις και ανησυχίες για το μαζικό τουρισμό, λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί στην κοινωνία και το περιβάλλον και πολλές επιχειρήσεις αν και μικρές συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται με βάση μοντέλα τα οποία είναι πλέον ξεπερασμένα.

Στόχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ξεκινώντας από την πιλοτική περιοχή του Πηλίου, είναι να μετατρέψει τις αδυναμίες και τα αρνητικά σημεία, σε πλεονεκτήματα σε όλη τη Θεσσαλία, μια περιφέρεια με πλούσιους περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους. Για το σκοπό αυτό συμμετέχουμε σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργαζόμαστε με εταίρους από όλη την Ευρώπη. Αξιοποιούμε τη διακρατική εμπειρία, μεταφέρουμε και υιοθετούμε τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από το εξωτερικό.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων αγροτικών περιοχών αποτελεί σημαντική ευκαιρία και προτεραιότητα διότι:

  • Δημιουργεί θέσεις εργασίας
  • Συντελεί στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού
  • Ικανοποιεί την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για έξοδο από την απομόνωση και επικοινωνία με τον έξω κόσμο
  • Οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον τουρισμό είναι μικρότερες ή και ανύπαρκτες

Το ζητούμενο λοιπόν είναι η δημιουργία ενός κοινού οράματος, με τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών, με την αξιοποίηση των πολιτισμικών αξιών και με την προώθησή τους στις νέες αγορές που διαμορφώνονται».

Στο σταθμό της Αρχιτεκτονικής και των Γεύσεων, όπως ονομάστηκε η περιοχή των Μηλεών – Βυζίτσας έγιναν μια σειρά βιωματικών δράσεων όπου συμμετείχαν δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι τουριστικών επιχειρήσεων και  εκπρόσωποι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο χώρου της τουριστικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ξενάγηση των συμμετεχόντων που αφορούσε στην τοπική αρχιτεκτονική από τον Δρ. Αρχιτέκτονα Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Κίζη Γιάννη.

Στη συνέχεια ακολούθησε διαγωνισμός τοπικής παραδοσιακής κουζίνας, στην πλατεία Βυζίτσας, ανάμεσα σε επαγγελματίες εστίασης της περιοχής. Υπήρξαν είκοσι (20) συμμετοχές και έγινε η αξιολόγηση τους από την επιτροπή γευσιγνωσίας που απαρτιζόταν από τους σεφ κ.κ. Καψαλιδάκη Μιχάλη και Βενιέρη Ιωάννη με επικεφαλής τον κ. Ηλία Μαμαλάκη.  Το βραβείο για το καλύτερο τοπικό πιάτο απέσπασε η επιχείρηση «ΕΡΩΔΙΟΣ» του κ. Κλείτσου Νικόλαου, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, παρουσία πλήθος επισκεπτών που παρευρέθηκε στην εκδήλωση, έχοντας την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα υπέροχα τοπικά εδέσματα των διαγωνιζόμενων.

Τέλος, στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε βράβευση του δημοσιογράφο και διακεκριμένο γευσιγνώστη κ. Ηλία Μαμαλάκη, για την πολύτιμη συμβολή του στην ανάδειξη της τοπικής κουζίνας ως πολιτισμικής αξίας, από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.

Επίσης, στο συνέδριο παρευρέθησαν ο αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Γεώργιος Καλτσογιάννης, η πρόεδρος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Βόλου κα Σούλα Μπαρτζώκα καθώς και εκπρόσωποι του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Βυζίτσας “Εσπεριδες”. Αξίζει να σημειωθεί η πολύτιμη συμβολή του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου κ. Φουρτούνα Νικόλαου.

(Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή