"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

10 C
Trikala

Μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων

lafarm

Σχετικά άρθρα

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι, η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων του ΥπΑΑΤ που προβλέπεται στο άρθρο 6 της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’2310) είναι έτοιμη και τίθεται σε λειτουργία.
Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44, παρ. 4 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚΑ’32) για να εγγραφούν στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:
Α. Εμφανίζουν την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), επιλέγουν το εικονίδιο των Ψηφιακών Υπηρεσιών κατόπιν επιλέγουν Ψηφιακές Υπηρεσίες Γεωργικών Φαρμάκων → Μητρώο Συνταγογράφων Γ.Φ. → Δημιουργία λογαριασμού.
Β. Επιλέγουν από το μενού «Επιλογή Υπηρεσίας» την «Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων», στο σημείο αυτό μπορούν είτε να καταχωρήσουν την αίτησή τους είτε να δουν την πορεία της αίτησής τους (απορριφθείσα, εκκρεμής, εγκεκριμένη)
Γ. Συμπληρώνουν όλα τα πεδία της φόρμας «Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων» καθώς όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. και πατούν το εικονίδιο «Αποθήκευση».
Δ. Συμπληρώνουν και υπογράφουν την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και ακολούθως τη συμπληρωμένη δήλωση την αναπαράγουν σε ηλεκτρονική μορφή (σκανάρουν) και μάλιστα μόνον σε αρχείο μορφής pdf.
Ε. Αναπαράγουν σε ηλεκτρονική μορφή (σκανάρουν) και μάλιστα μόνον σε αρχείο μορφής pdf τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Προσοχή, εάν κατέχουν επιπλέον τίτλους σπουδών, σκανάρουν μόνον τον βασικό τίτλο σπουδών, που εμπίπτει στις προϋποθέσεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α’8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚΑ’32).
ΠΡΟΣΟΧΗ
■ Για την αρχική εγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν εγγράφως τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση όμως που απαιτείται τροποποίηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως τα νέα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας και η τροποποίηση των στοιχείων θα διενεργείται μόνον από τον αρμόδιο υπάλληλο για το Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων.
Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία μόνον αίτηση.
Στο πεδίο ΔΑΟΚ-ΠΕ δηλώνει τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί. Εάν ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες περιοχές, δηλώνει με δική του ευθύνη μία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που θεωρεί ότι τον εξυπηρετεί.
■ Οι ενδιαφερόμενοι πριν την τελική αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να επανελέγχουν τα στοιχεία τους για να αποφεύγεται η ανάγκη διορθώσεων.
■ Τα στοιχεία που δηλώνονται αφορούν το φυσικό πρόσωπο του συνταγογράφου και ανταποκρίνονται στα στοιχεία που αναφέρονται στα επίσημα έγγραφα (δελτίο ταυτότητας, κλπ)
■ Για οποιαδήποτε απορία ο χρήστης – αιτών μπορεί να συμβουλεύεται το εικονίδιο της «Βοήθειας» στην άνω δεξιά θέση της οθόνης «Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων»
■ Όσοι επιστήμονες υπέβαλλαν εγγράφως τα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Μητρώο συνταγογράφων γ.φ. στην Υπηρεσία μας πρέπει να τα υποβάλλουν και ηλεκτρονικά ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.
ΣΤ. Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, η αίτηση είναι έτοιμη για εξέταση και έγκριση από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μας.
Η ψηφιακή υπηρεσία της έκδοσης συνταγών χρήσης γεωργικών φαρμάκων, που θα εμπεριέχει το Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων ολοκληρώνεται και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η έναρξη λειτουργίας της. Για την ομαλή μετάβαση στη διαδικασία πώλησης γεωργικών φαρμάκων με συνταγή χρήσης αυτών θα υπάρξει ικανό μεταβατικό διάστημα, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους με σκοπό: α) την εκμάθηση του συστήματος και β) τον εντοπισμό βελτιώσεων που μπορούν να γίνουν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και στα τηλέφωνα 24310-46303 και 46304.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΑΚΕΘ

Δείτε επίσης