Μουσείο στα Μ. Καλύβια, αλλά κανένα δεν λειτουργεί στα Τρίκαλα Reviewed by Momizat on . Στα Μ. Καλύβια ιδρύθηκε ο πρώτος αγροτικός σύλλογος της χώρας. Η περιοχή είναι κατ’ εξοχήν αγροτική. Είναι, επίσης, μια από τις χαρακτηριστικές καραγκούνικες πε Στα Μ. Καλύβια ιδρύθηκε ο πρώτος αγροτικός σύλλογος της χώρας. Η περιοχή είναι κατ’ εξοχήν αγροτική. Είναι, επίσης, μια από τις χαρακτηριστικές καραγκούνικες πε Rating: 0

Μουσείο στα Μ. Καλύβια, αλλά κανένα δεν λειτουργεί στα Τρίκαλα

Μουσείο στα Μ. Καλύβια, αλλά κανένα δεν λειτουργεί στα Τρίκαλα

Στα Μ. Καλύβια ιδρύθηκε ο πρώτος αγροτικός σύλλογος της χώρας. Η περιοχή είναι κατ’ εξοχήν αγροτική. Είναι, επίσης, μια από τις χαρακτηριστικές καραγκούνικες περιοχές στη δυτική Θεσσαλία. Τι πιο απλό, από το να δημιουργηθεί ένα αγροτικό – λαογραφικό μουσείο; Αυτό σκέφτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων και έκανε δεκτή την πρόταση του αντιπροέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, κ. Παν. Μαργαρίτη – και την ανάλογη απόφαση του συμβουλίου – για την ίδρυσή του. Ελαβε, δε, την κατ’ αρχήν απόφαση. Ως χώρος για το αγροτικό μουσείο, επελέγη η αποθήκη του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού μπροστά από την εκκλησία (όπου θα διαμορφωθεί και χώρος για προβολές), ενώ το λαογραφικό θα χωροθετηθεί στο «Κονάκι».

Η σχετική εισήγηση στο Σώμα, ανέφερε ότι θα πρέπει πρώτα να γίνουν:

Α) Η ανάληψη – εκ μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών – του ελέγχου καταλληλότητας των προτεινόμενων για την χρήση αυτή δημοτικών κτηρίων και ο προσδιορισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων και του κόστους αυτών.

Β) Η αποσαφήνιση εκ μέρους της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων της ύπαρξης και της έκτασης των εκθεμάτων καθώς και της ανάληψης εργασιών από την τοπική κοινωνία.

Γ) Ο ορισμός ενός δημοτικού υπαλλήλου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του όλου εγχειρήματος και του προσδιορισμού του κόστους αυτού (ταυτοποίηση και ψηφιακή καταγραφή των εκθεμάτων, προμήθεια υλικών υποδομής όπως προθήκες, κούκλες, ταμπέλες , Η/Υ κ.ά.)

Ορθά, ορθότατα όλα αυτά. Σε συνδυασμό με τη χρόνια δράση του ΕΛΟΚ, είναι προφανές ότι τα δύο μουσεία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην προσέλευση επισκεπτών και στην ανάδειξη – διαφύλαξη ιστορικού πλούτου.

Όμως…

– Όμως στην πόλη των Τρικάλων υπάρχουν 4 μουσεία που δεν λειτουργούν: Αθλητικό, Κατσικογιάννη, Λαογραφικό, Πινακοθήκη Μάρκελλου.

– οι σύγχρονες αντιλήψεις της μουσειολογίας, ωθούν κάθε μουσείο στη διάδραση με την κοινωνία και στη μετατροπή του, από απλό εκθεσιακό χώρο, σε χώρο δραστηριοτήτων, συναφών με το εκάστοτε αντικείμενο

– απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη τουλάχιστον μουσειολόγου ή έστω, επιστήμονα που θα είναι υπεύθυνος για το μουσείο και όχι απλώς ενός υπαλλήλου που θα ανοίγει και θα κλείνει τις πόρτες

– για να θεωρηθεί κάποιος χώρος συγκέντρωσης υλικού ως μουσείο, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι γνωστές και διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Και είναι πολλές.

– η λειτουργία ενός αγροτικού μουσείου στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα, προϋποθέτει τη σύνδεση των εκθεμάτων με την πολιτική ιστορία του αγροτικού κινήματος στην περιοχή μας

– κάθε μουσείο είναι ζωντανός οργανισμός και όχι κλειστά κτήρια, όπως στα Τρίκαλα

Είναι, λοιπόν, διατεθειμένη αυτή ή η επόμενη – όποια κι αν είναι – να εξετάσει το θέμα ουσιαστικά; Δηλαδή,

– να εκπονήσει πραγματική μελέτη για το μουσείο

– να εξετάσει, τι ακριβώς απαιτείται

– να λάβει υπ’ όψη όλες τις ανωτέρω παρατηρήσεις του Σώματος 9διά της εισήγησης του αντιδημάρχου κ. Γρ. Καρκανιά)

– να εντάξει το εν λόγω μουσείο, σε μια συνολική διαδρομή για ΟΛΑ τα κλειστά, τα τελευταία χρόνια, μουσεία των Τρικαλων;

– να εντάξει την επίσεκψη σε αυτά, σε ένα πρόγραμμα γνωριμίας με την περιοχή μας, την περίοδο διοργάνωσης των «ξωτικών»;

– να εκπονήσει σαφές σχέδιο δράσης για επαφή των μουσείων με τα σχολεία και την παράλληλη και ταυτόχρονη ανάπτυξη δραστηριοτήτων;

Αν όχι, θα παραμείνει ένας απλός χώρος παράθεσης κάποιων ευρημάτων.

Θανάσης Μιχαλάκης

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας