Μ. Ταμήλος: Επαναπρόσληψη για τους απολυθέντες διαγωνισμού του ΑΣΕΠ Reviewed by Momizat on . Δημοσιεύθηκε στο Αρ. 532/28-2-2014, τεύχος Β’, Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/339/1944 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης γι Δημοσιεύθηκε στο Αρ. 532/28-2-2014, τεύχος Β’, Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/339/1944 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης γι Rating: 0

Μ. Ταμήλος: Επαναπρόσληψη για τους απολυθέντες διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Μ. Ταμήλος: Επαναπρόσληψη για τους απολυθέντες διαγωνισμού του ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε στο Αρ. 532/28-2-2014, τεύχος Β’, Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/339/1944 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κατανομή προσωπικού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορά την επαναπρόσληψη προσωπικού που προέρχεται από τους επιτυχόντες της προκήρυξης 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την Απόφαση κατανομής, επαναπροσλαμβάνονται τριακόσιοι πενήντα τρεις (353) διοριστέοι των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ της Προκήρυξης 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ, στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι είχαν απολυθεί σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων.

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του διορισμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 8Κ/ 2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ σε κενές οργανικές θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με την έκδοση της Απόφασης κατανομής από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έληξε η αγωνία της τοποθέτησης των επιτυχόντων της 9Κ/2008 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και εκφράζεται με τον πιο έκδηλο τρόπο η θέληση της Κυβέρνησης να διοριστούν όλοι οι επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ όλων των προηγούμενων ετών.
(Από το πολιτικό γραφείο)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή