Νέα άρνηση για το αιολικό πάρκο στα ορεινά της Καλαμπάκας Reviewed by Momizat on . Αρνητικά αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για το σχεδιαζόμενο τεράστιο έργο της κατασκευής αιολικού πάρκου στους Δήμους Καλαμπάκας και Μετσόβου. Εί Αρνητικά αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για το σχεδιαζόμενο τεράστιο έργο της κατασκευής αιολικού πάρκου στους Δήμους Καλαμπάκας και Μετσόβου. Εί Rating: 0

Νέα άρνηση για το αιολικό πάρκο στα ορεινά της Καλαμπάκας

Νέα άρνηση για το αιολικό πάρκο στα ορεινά της Καλαμπάκας

Αρνητικά αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για το σχεδιαζόμενο τεράστιο έργο της κατασκευής αιολικού πάρκου στους Δήμους Καλαμπάκας και Μετσόβου. Είχε προηγηθεί η αντίστοιχη άρνηση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας να γνωμοδοτήσουν θετικά για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στην περίπτωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όμως, υπάρχει εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων, που όντως εκπλήσσουν. Για παράδειγμα, και όσον αφορά τον νομό Τρικάλων:

– Ο Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) προβλέπεται να έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 144 MW

– Θα αποτελείται από 48 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ισχύος 3MW η καθεμία, με μήκος πτερυγίων 44m,διάμετρο ρότορα 90m, ύψους πυλώνα 80m και

συνολικού ύψους 125m.

– Θα καλύπτει μια έκταση περίπου 10500 στρεμμάτων.

Τα έργα  οδοποιίας τα οποία αναλύονται σε:

– Οδοποιία πρόσβασης προς τον ΑΣΠΗΕ συνολικού μήκους 3391.48m, με το μεγαλύτερο μήκος της να αποτελεί νέα οδοποιία, ευρισκόμενη στο σύνολό της εντός του νομού Ιωαννίνων.

–  Βελτίωση υφιστάμενων (δασικών) οδών συνολικού μήκους 20038.21m με το μεγαλύτερο τμήμα τους εντός του νομού Τρικάλων

– Νέα εσωτερική οδοποιία του ΑΣΠΗΕ συνολικού μήκους 20158.07m.

– Υπάρχει γειτνίαση με περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, άμεσα, είτε βορείως της περιοχής «ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ – GR1440001 (SCI)», είτε και σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων ανατολικά της περιοχής «ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – GR213007 (SPA)».

– Οι πλησιέστεροι στον ΑΣΠΗΕ οικισμοί του νομού Τρικάλων με τις αποστάσεις τους, είναι:

Χαλίκι 2.7 ΝΔ Καλαμπάκας

Ανθούσα 3.6 Ν Καλαμπάκας

Στεφάνι 4.1 ΝΑ Καλαμπάκας

Αμάραντος 8.3 Α Καλαμπάκας

Καστανιά 7.4 Α Καλαμπάκας

Αμπελοχώρι 7.4 ΒΑ Καλαμπάκας

Μαλακάσι 5.5 ΒΑ Καλαμπάκας

Από τις 48 ανεμογεννήτριες, οι 29 βρίσκονται σε ένα σημείο έκτασης 6,800 στρεμμάτων και οι άλλες 19 σε έκταση 3,800 στρεμμάτων. Από τις παραπάνω ανεμογεννήτριες, οι 16 χωροθετούνται στον νομό Ιωαννίνων ενώ οι υπόλοιπες 32 στο νομό Τρικάλων.

Σύμφωνα με το αριθμ. 18 σχετικό έγγραφο του Δασαρχείου Καλαμπάκας, οι εκτάσεις επί των οποίων πρόκειται να εγκατασταθεί ο ΑΣΠΗΕ, εντός του νομού Τρικάλων, είναι δημόσιες δασικές εκτάσεις.

Είναι, λοιπόν, σαφές, ότι πρόκειται για μια επένδυση που αφορά πάρα πολλούς κατοίκους ή καταγόμενους από την περιοχή των ορεινών της Καλαμπάκας, αλλά, κυρίως, το οικοσύστημα της περιοχής.

 

Προβλήματα
Για τον λόγο αυτό, έχουν κατατεθεί τέσσερις ενστάσεις:

1. πολιτών του Δήμου Καλαμπάκας κατά της ΜΠΕ του έργου του θέματος, με συνημμένο, έγγραφο της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ».

2. Δύο ενστάσεις, της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,

κατά της ΜΠΕ του έργου του θέματος.

3. Η ένσταση «Πολιτών Ανηλίου» κατά της ΜΠΕ.

Από κει και πέρα, η σχετική εισήγηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, κ. Χρ. Καλομπάτσιου, έθεσε σοβαρά προβλήματα, επί πλήθος ζητημάτων. Η κατακλείδα της εισήγησης, που έγινε ομόφωνα δεκτή, ανέφερε:

«από την κατασκευή και λειτουργία του ΑΣΠΗΕ αναμένεται να προκληθούν σοβαρές περιβαλλοντικές περιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα, μη αναστρέψιμες, οι οποίες απαντούν κυρίως στην κατασκευή του νέου οδικού δικτύου, στην βελτίωση του υφισταμένου και δευτερευόντως στην τοποθέτηση των Α/Γ. Οι επιπτώσεις έχουν να κάνουν ως επί το πλείστον με την μορφολογία του εδάφους, το τοπίο, τις προστατευόμενες περιοχές, την χλωρίδα την πανίδα και την ορνιθοπανίδα. Κατά την άποψή μας η Μελέτη υποεκτίμησε αρκετές από τις προαναφερθείσες επιπτώσεις, έτσι όπως τις αναλύσαμε στα παραπάνω κεφάλαια της παρούσας, ενώ δεν εκπονήθηκαν και ανάλογες υποστηρικτικές στην ΜΠΕ μελέτες οι οποίες θα τεκμηρίωναν και θα εξέταζαν αναλυτικότερα τις επιπτώσεις (οριστική μελέτη οδοποιίας, ΕΟΑ, Ειδ. Ορνιθολογική Μελέτη) κάτι το οποίο δεν αποτελεί αποκλειστικά δική μας άποψη αλλά και γνώμη διαφόρων συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, έτσι όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα. Επίσης όπως καταδείξαμε , η προς μελέτη οδοποιία δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά ως προς την επάρκεια των μελετώμενων οδών, με αυτά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, για την κάλυψη των αναγκών του έργου».

Ετσι, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 144MW στο Ανήλιο στις θέσεις «Μακροβούνι-Φούρκα-Δοκίμι-Κοπάνες-Μία-Τράμπα-Θεοδόσι-Σκαφίδα» των Δήμων Μετσόβου & Καλαμπάκας των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων & Τρικάλων, της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Ε.», δεν εγκρίνεται.

Θανάσης Μιχαλάκης
Πρώτη δημοσίευση ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 5-5-14

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή