Νέα απόφαση-κόλαφος του Ευρωδικαστηρίου για Λάρκο Reviewed by Momizat on . Απέρριψε σύμφωνα με πληροφορίες το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προσφυγή που έκανε το ελληνικό Δημόσιο κατά των αποφάσεων της Επιτροπής για την υπόθ Απέρριψε σύμφωνα με πληροφορίες το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προσφυγή που έκανε το ελληνικό Δημόσιο κατά των αποφάσεων της Επιτροπής για την υπόθ Rating: 0

Νέα απόφαση-κόλαφος του Ευρωδικαστηρίου για Λάρκο

Νέα απόφαση-κόλαφος του Ευρωδικαστηρίου για Λάρκο

Απέρριψε σύμφωνα με πληροφορίες το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προσφυγή που έκανε το ελληνικό Δημόσιο κατά των αποφάσεων της Επιτροπής για την υπόθεση της Λάρκο.

Η απόρριψη της προσφυγής σημαίνει ότι καθίσταται εφαρμοστέα η απόφαση της ΕΕ για επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων ύψους 136 εκατομμυρίων ευρώ που χαρακτηρίστηκαν ως παράνομες.

Το ιστορικό 

Τον Μάρτιο του 2013, η Επιτροπή κίνησε σε βάθος έρευνα για ορισμένα μέτρα στήριξης της ΛΑΡΚΟ από το Ελληνικό Δημόσιο την περίοδο 2008-2010, όπως αύξηση κεφαλαίου και μια σειρά κρατικών εγγυήσεων. Τα μέτρα αυτά δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή για προηγούμενη έγκριση, όπως απαιτούσαν οι κανόνες της ΕΕ (βλ. Δελτίο Τύπου της Επιτροπής IP/13/195). 

Mε την απόφαση SA.34572 της 27ης Μαρτίου 2014,  η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα στήριξης του Ελληνικού Δημοσίου προς τη ΛΑΡΚΟ ΑΕ προσέδωσαν στην επιχείρηση αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η ΛΑΡΚΟ πρέπει να επιστρέψει το ποσό συνολικού ύψους 136 εκατ. ευρώ εντόκως, ώστε να αμβλυνθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από την ασύμβατη ενίσχυση (βλ. Δελτίο Τύπου της Επιτροπής ΙΡ/14/328). Η ΛΑΡΚΟ βάλλει κατά της απόφασης αυτής στην υπόθεση Τ-423/14.

Τον Δεκέμβριο του 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να πωλήσει, μέσω ανοικτών διαγωνισμών, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είτε διαχειριζόταν η ΛΑΡΚΟ είτε ανήκαν σε αυτήν: το μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα, μέρος των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη, μέρος των μεταλλείων Ευβοίας και τα μεταλλεία Καστοριάς.

Σε χωριστή απόφαση (SA.37954), η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η υποχρέωση επιστροφής της ασύμβατης ενίσχυσης δεν θα μεταβιβαστεί στους αγοραστές αυτών των στοιχείων αλλά θα εξακολουθήσει να βαρύνει τη ΛΑΡΚΟ.  Η ΛΑΡΚΟ βάλλει κατά της απόφασης αυτής στην υπόθεση Τ-412/14.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2017, στην υπόθεση C-481/16, Επιτροπή κατά Ελλάδας, το Δικαστήριο διαπίστωσε την παράβαση του κράτους για τη μη εκτέλεση της πρώτης αποφάσεως της Επιτροπής SA.34572.

Σχόλια (1)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή