"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

27.5 C
Trikala

Νέες διαγραφές χρεών 1.553.000,00 € με τη συνδρομή της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου

lafarm

Σχετικά άρθρα

dikaiosini
Σύμφωνα με τις νεότερες αποφάσεις των Ειρηνοδικείων της Μαγνησίας για υποθέσεις που χειρίστηκαν οι Νομικοί σύμβουλοι της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, τον τελευταίο χρόνο διεγράφησαν χρέη ύψους 1.553.056,24 € από υπερχρεωμένα μέλη της, ενώ συγχρόνως διασώθηκε η πρώτη και κύρια κατοικία τους.
Αν στο ποσό αυτά προστεθούν τα 5.027.000,00 € που έχουν ήδη διαγραφεί με παλιότερες αποφάσεις των ειρηνοδικείων τότε το συνολικό όφελος των νοικοκυριών, με τη συνδρομή της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, φτάνει τα 6.580.000 €.
Τα ποσά αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα αν συνυπολογιστούν οι τόκοι, τα πανωτόκια και οι προσαυξήσεις που θα πλήρωναν οι οφειλέτες με τις αρχικές συμβάσεις.
Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας είναι εθελοντική οργάνωση πιστοποιημένη από τη Γ.Γ.Καταναλωτή, δεν επιχορηγείται από κανένα ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα και ουδεμία σχέση έχει με κινήσεις όπως η «Υπέρβαση», η «Ταυτότητα Δανειοληπτών» κ.α.
Έχει ενημερώσει πάνω από 9.000 δανειολήπτες για τη δυνατότητα τους να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 καθημερινά 8.30 – 12.30, Δ. Γεωργιάδου 177 τηλ. 2421045615.
Ακολουθεί περίληψη των υποθέσεων και των οριστικών αποφάσεων που ελήφθησαν από τα ειρηνοδικεία:
– Συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα 420,00 €.
Συνολικό χρέος: 52.000 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 70,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 117,00 € για 240 μήνες, μετά την πενταετία.
Διαγραφή χρέους : 19.720,00 €.

– Ζευγάρι συνταξιούχου αναπηρίας και συζύγου πρώην εμπόρου με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 420,00 €
Συνολικό χρέος: 330.000,00 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 150,00 € το μήνα για το σύζυγο και 100,00 € για τη σύζυγο για μια πενταετία και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους, καταβολή 266,66 € σε 240 μηνιαίες δόσεις, μετά την πενταετία.
Εξαιρεί από εκποίηση δύο οικόπεδα και τρία αγροτεμάχια
Διαγραφή χρέους : 251.000,00 €.

– Άνεργος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 600,00 €
Συνολικό χρέος: 21.000,00 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 150,00 € το μήνα για μια πενταετία
Εξαιρεί από εκποίηση αγροτεμάχιο και αυτοκίνητο.
Διαγραφή χρέους : 12.000,00 €.

– Ζευγάρι μισθωτού και άνεργης με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.100,00 €
Συνολικό χρέος: 82.000,00 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 150,00 € το μήνα για το σύζυγο και 50,00 € για τη σύζυγο για μια πενταετία και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους, καταβολή 231,00 € σε 240 μηνιαίες δόσεις, μετά την πενταετία.
Εξαιρεί από εκποίηση την ψιλή κυριότητα από δύο οικόπεδα με κατοικία και αυτοκίνητο.
Διαγραφή χρέους : 17.560,00 €.

– Ζευγάρι μισθωτών με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.250,00 €.
Συνολικό χρέος: 112.000,00 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορίζει καταβολή 400,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους, καταβολή 305,52 € σε 120 μηνιαίες δόσεις, μετά την πενταετία.
Διαγραφή χρέους : 51.400,00 €.

– Συνταξιούχος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 715,00 €.
Συνολικό χρέος: 5.700,00 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ: πλήρη απαλλαγή.
Διαγραφή χρέους : 5.700,00 €.

– Έγγαμος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 700,00 €.
Συνολικό χρέος: 11.759,82 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Oρίζει καταβολή 70,00 € το μήνα για μία πενταετία.
Διαγραφή χρέους : 7.559,82 €.

– Έγγαμη με ενήλικα τέκνα, άνεργη, μηδενικό οικογενειακό εισόδημα
Συνολικό χρέος: 24.107,72 €
AΠΟΦΑΣΗ: Oρίζει καταβολή 40,00 € το μήνα για μια πενταετία
Διαγραφή χρέους: 21.707,72 €
– Έγγαμος με τρία ανήλικα παιδιά και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.286,00 €
Συνολικό χρέος: 196.331,01 €
Απόφαση: Ορίζει καταβολή 300,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 309,84 € για 240 μήνες μετά την πενταετία
Διαγραφή χρέους: 103.970,13 €
– Έγγαμος με ενήλικα τέκνα και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 866,27 €
Συνολικό χρέος: 92.975,25 €
Απόφαση: Ορίζει καταβολή 200,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 119,54 € για 180 μήνες μετά την πενταετία
Διαγραφή χρέους: 59.457,61 €
– Έγγαμος με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.083,17 €
Συνολικό χρέος: 58.062,37 €
Απόφαση: Ορίζει καταβολή 180,00 € το μήνα για μια πενταετία
Διαγραφή χρέους: 47.262,37 €
– Έγγαμος με ένα ανήλικο παιδί, και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.351,23 €
Συνολικό χρέος: 113.895,27 €
Aπόφαση: Oρίζει καταβολή 250,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 246,56 € για 120 μήνες μετά την πενταετία
Διαγραφή χρέους: 69.306,99 €
– Άγαμος με δύο ανήλικα παιδιά και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 900,00 €
Συνολικό χρέος: 241.539,84 €
Απόφαση: Ορίζει καταβολή 200,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 355,54 € για 240 μήνες μετά την πενταετία
Διαγραφή χρέους: 144.230,88 €
– Έγγαμος με δύο ανήλικα παιδιά και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.434,00 €
Συνολικό χρέος: 146.974,00 €
Απόφαση: Oρίζει καταβολή 300,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 250,00 € για 240 μήνες μετά την πενταετία
Διαγραφή χρέους: 78.117,00 €
– Xήρα με 4 ενήλικα τέκνα και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 936,00 €
Συνολικό χρέος: 41.074,00 €
Aπόφαση: Ορίζει καταβολή 250,00 € το μήνα για μια πενταετία
Διαγραφή χρέους: 26.074,00 €
– Έγγαμη άνεργη με ένα ανήλικο παιδί και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.008,00 €
Συνολικό χρέος: 205.887,13 €
Aπόφαση: Ορίζει καταβολή 200,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, καταβολή 406,64 € για 240 μήνες μετά την πενταετία
Διαγραφή χρέους: 96.293.53 €
– Έγγαμος με δύο ενήλικα τέκνα και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.300,00 €
Συνολικό χρέος: 78.907,00 €
Aπόφαση: Ορίζει καταβολή 400,00 € το μήνα για μια πενταετία και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, καταβολή 218,95 € για 144 μήνες μετά την πενταετία
Διαγραφή χρέους: 31.830,00 €
– Χήρα με ένα ενήλικο τέκνο και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 681,00 €
Συνολικό χρέος: 45.557,00 €
Aπόφαση: Ορίζει καταβολή 300,00 € το μήνα για τέσσερα χρόνια και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, καταβολή 127,50 € για 60 μήνες μετά την τετραετία
Διαγραφή χρέους: 23.507,00 €
– Έγγαμος με δύο ανήλικα παιδιά και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.500,00 €
Συνολικό χρέος: 121.385,35 €
Aπόφαση: Ορίζει καταβολή 500,00 € το μήνα για μια πενταετία
Διαγραφή χρέους: 91.385,35 €
– Διαζευγμένη με ένα ανήλικο παιδί και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 739,71 €
Συνολικό χρέος: 10.904,52 €
Aπόφαση: Ολική διαγραφή χρέους
Διαγραφή χρέους: 10.904,52 €
– Συνταξιούχοι με τρία παιδιά και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 2.323,74 €
Συνολικό χρέος: 210.667,41 €
Απόφαση: Ορίζει καταβολή 450,00 € το μήνα για πέντε χρόνια και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, καταβολή 257,27 € για 180 μήνες μετά την πενταετία
Διαγραφή χρέους: 138.258,81 €
– Διαζευγμένος με δύο ενήλικα τέκνα και μηδενικά εισοδήματα
Συνολικό χρέος: 99.732,46 €
Aπόφαση: Ορίζει καταβολή 100,00 € το μήνα για πέντε χρόνια
Διαγραφή χρέους: 93.732,46 €
– Ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί και μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 642,25 €.
Συνολικό χρέος: 122.626,17 €.
Απόφαση: Ορίζει καταβολή 510,00 € το μήνα για πέντε χρόνια και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, καταβολή 200,00 € για 240 μήνες μετά την πενταετία
Διαγραφή χρέους: 44.026,10 €

– Διαζευγμένος με δύο ανήλικα παιδιά και μηνιαίο εισόδημα 1.357,03 €.
Συνολικό χρέος: 101.976,51 €.
Απόφαση: Ορίζει καταβολή 350,00 € το μήνα για πέντε χρόνια και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, καταβολή 299,25 € για 192 μήνες μετά την πενταετία
Διαγραφή χρέους: 23.520,51 €
– Υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 696,64 €.
Συνολικό χρέος: 15.262,85 €.
Απόφαση: Ορίζει καταβολή 50,00 € το μήνα για πέντε χρόνια
Διαγραφή χρέους: 12.262,85 €
– Διαζευγμένη με δύο ανήλικα παιδιά και μηνιαίο εισόδημα 1.037,60 €
Συνολικό χρέος: 61.410,29 €
Απόφαση: Ορίζει καταβολή 217,00 € το μήνα για πέντε χρόνια
Διαγραφή χρέους: 48.390,29 €
– Υπάλληλος με μηνιαίο εισόδημα 400,00 €.
Συνολικό χρέος: 29.878,30 €.
Απόφαση: Ορίζει καταβολή 100,00 € το μήνα για πέντε χρόνια
Διαγραφή χρέους: 23.878,30 €
– Ζευγάρι με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 500,00 ευρώ και ένα ανήλικο παιδί. Συνολικό χρέος 130.000 ευρώ.
Μη οριστική απόφαση: Μηδενικές καταβολές μέχρι 22-9-2021 και προστασία του συνόλου της ακίνητης και κινητής περιουσίας!! Το 2021 θα επανεξεταστεί η υπόθεση στην ουσία της και θα εκδοθεί οριστική απόφαση.

Επίσης, υπάρχουν και δεκάδες παρόμοιες προσωρινές αποφάσεις που ορίζουν μηδενικά ή ελάχιστα ποσά δόσης και αναστέλλουν τα καταδιωκτικά μέτρα, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης που ορίζεται πλέον το 2021.
Πολλές άλλες αποφάσεις διαμόρφωσαν τις δόσεις κατά τρόπο που να μπορούν να ανταποκριθούν οι δανειολήπτες, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά οικονομικά τους δεδομένα.

Τις συγκεκριμένες υποθέσεις χειρίστηκαν οι δικηγόροι Ελένη Σακκά, Αντωνία Παλάσκα, Δέσποινα Ζιανού, και Κωνσταντίνα Ευσταθίου ενώ αναμένονται και νέες αποφάσεις το επόμενο διάστημα με βάση τις αιτήσεις για ένταξη στο νόμο που έχουν καταθέσει και οι άλλοι Νομικοί Σύμβουλοι της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου & Θεσσαλίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης