Νέο δημοτικό σχολείο από τον Σεπτέμβριο Reviewed by Momizat on . Με αλλαγές τόσο στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους, όσο και στο διδακτικό, θα ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όλα τα δημοτικά σχολεία της χώ Με αλλαγές τόσο στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους, όσο και στο διδακτικό, θα ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όλα τα δημοτικά σχολεία της χώ Rating: 0

Νέο δημοτικό σχολείο από τον Σεπτέμβριο

Νέο δημοτικό σχολείο από τον Σεπτέμβριο

Με αλλαγές τόσο στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους, όσο και στο διδακτικό, θα ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας μας. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Παιδείας, κ. Φίλη, δεν θα υπάρχει πλέον διαχωρισμός στις ώρες λήξης των μαθημάτων για κάθε τάξη ξεχωριστά, σε σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και μη, καθώς το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι ενιαίο για όλους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του «Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».

 

Αυτό σημαίνει αναλυτικά ότι οι μαθητές της πρώτης τάξης όλων των δημοτικών σχολείων, θα σχολάνε στις 13.15, αντί στις 12.25 που ισχύει σήμερα για τα σχολεία ΕΑΕΠ, όπως αντίστοιχα και η έκτη τάξη, αντί στις 14.00 που ισχύει επίσης. Έτσι η λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος γενικεύεται για όλες τις τάξεις στις 13:15 και συντελείται με αναπροσαρμογή και εξισορρόπηση των ωρών των διδακτικών αντικειμένων μεταξύ των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) που είναι 1.337 σχολικές μονάδες και τους άλλους τύπους σχολείων που είναι 2.218 σχολικές μονάδες στη χώρα. Αλλαγή επέρχεται και στο όριο του αριθμού των μαθητών που προβλέπεται για να λειτουργήσουν τα ολοήμερα τμήματα των σχολείων και συγκεκριμένα, τίθεται η προϋπόθεση οι μαθητές να είναι στο σύνολό τους τουλάχιστον 14, για να λειτουργήσει το σχολείο μέχρι και τις 4 το απόγευμα.

 

Παράλληλα, αυστηρή γίνεται η διαδικασία ένταξης μαθητών στα ολοήμερα τμήματα, καθώς θα ζητηθεί από τους γονείς που επιθυμούν να παραμείνουν τα παιδιά τους μέχρι τις 4 το απόγευμα στο σχολείο, τα απαραίτητα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την εργασία τους και την ανάγκη της παραμονής των παιδιών τους στο σχολείο και τις μεσημεριανές ώρες. Για την ενοποίηση των εβδομαδιαίων ωρολογίων προγραμμάτων, λήφθηκε υπόψη εισήγηση του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και αναλυτικότερα για την εφαρμογή του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ο υπουργός ανάφερε: «Είναι μια σημαντική μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο δημοτικό σχολείο. Πρόκειται για τη δημιουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ώστε να γίνει πράξη η συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας.

 

Με το ισχύον καθεστώς πολυτυπίας των σχολείων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προκύπτει ένα άδικο, ανορθολογικό και αντιπαιδαγωγικό δεδομένο: να προσφέρονται γνωστικά αντικείμενα (Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή) καθώς και αυξημένες ώρες σε άλλα μαθήματα (Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Εικαστικά) μόνο σε έναν τύπο σχολείου, αυτόν του ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα), ενώ σε μη ενταγμένα στο ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία δεν προσφέρονται αντίστοιχες ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, στα μη ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία, οι μαθητές των πρώτων δύο τάξεων ολοκληρώνουν τα μαθήματα δύο διδακτικές ώρες νωρίτερα (στις 12:25) από τους μαθητές των ΕΑΕΠ. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης οι οποίοι ολοκληρώνουν τα μαθήματα τους μία ώρα νωρίτερα (στις 13:15).

 

Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα καθεστώς έντονων διακρίσεων μεταξύ των μαθητών του δημοτικού σχολείου, που δεν είναι πλέον αποδεκτές. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει τη δημιουργία ζώνης ανάμεσα στο διδακτικό (08:15-13:15) και εργασιακό ωράριο (13:15-14:00) των εκπαιδευτικών, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των συναντήσεων του Συλλόγου Διδασκόντων όσο συχνά κρίνεται αναγκαίο». ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, το υπουργείο επισημαίνει ότι θα ισχύσουν τα εξής: «Η έναρξή του ορίζεται στις 13:15 και η λήξη του στις 16:00.

 

Εξασφαλίζεται και γενικεύεται η ώρα μελέτης για όλους τους μαθητές με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στην τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) που δίνουν την ευκαιρία στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ο νέος Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου διατηρεί τα θετικά στοιχεία του ΕΑΕΠ, που, όμως, προβλέπονταν μόνο για 1.337 12/θέσια ολοήμερα δημοτικά σχολεία και αποσκοπεί στον εμπλουτισμό και την επέκταση των προσφερόμενων γνωστικών αντικειμένων στους μαθητές όλων των τύπων σχολείων από 4/θέσια και πάνω. Η λειτουργία των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων παραμένει ως έχει χωρίς καμία διαφοροποίηση».

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Πιο νωρίς ξεκινούν φέτος οι εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία και συγκεκριμένα τον Μάιο και λήγουν στις 15 Ιουνίου, ενώ απλοποιείται η διαδικασία όσο αφορά στα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς των παιδιών, τα οποία θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Οι γονείς καλούνται να προσκομίσουν και μόνο βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους καθώς και αποδεικτικό της περιοχής κατοικίας τους, αφού τα πιστοποιητικά γέννησής τους θα λαμβάνονται ηλεκτρονικά ,μέσω της διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» με την κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), με σκοπό την άντληση των απαραίτητων στοιχείων για την πραγματοποίηση της διαδικασίας εγγραφών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, από τη χρονιά 2016-17.

 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Η διανομή των βιβλίων στα σχολεία, θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο, διαβεβαιώνουν τον υπουργό Παιδείας, οι υπεύθυνοι του τεχνολογικού φορέα του υπουργείου. Ειδικότερα ο υπουργός κ. Φίλης, επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στον χώρο αποθήκευσης και συσκευασίας των σχολικών βιβλίων του ΙΤΥΕ-«Διόφαντος» στον Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο προσπάθειας έγκαιρης προετοιμασίας του υπουργείου, να λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς προβλήματα από την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς, με όλους τους εκπαιδευτικούς και τα βιβλία.

 

Ο κ. Φίλης επεσήμανε δε πως: «Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ότι τα βιβλία θα είναι στις αποθήκες των σχολείων αρκετό χρόνο πριν από την έναρξη της νέας χρονιάς. Τώρα, επικεντρώνουμε όλες τις προσπάθειές μας στην εξασφάλιση πιστώσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στο σωστό χρόνο, ώστε να ανοίξουμε χωρίς προβλήματα τα σχολεία τον Σεπτέμβριο. Με τους δασκάλους, τους καθηγητές και τα βιβλία στη θέση τους». Ακόμη, ο υπουργός χαιρέτισε την πρωτοβουλία για την ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και τη δημιουργία e-books σε συνάρτηση με την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα σχολεία». 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή