Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα VOUCHER Reviewed by Momizat on . ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ή ΤΕΙ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Ποιο είναι το αντικείμενο της δράσης; Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ή ΤΕΙ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Ποιο είναι το αντικείμενο της δράσης; Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται Rating: 0

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα VOUCHER

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα  VOUCHER

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ή ΤΕΙ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
Ποιο είναι το αντικείμενο της δράσης;
Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Πόσο θα διαρκέσει;
Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2015 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους είναι έως τις 14.1.2015 ώρα 24:00. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών
– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 832ωρών. Η πρακτική άσκηση στο σύνολο της θα διαρκέσει λίγο πάνω από 4 μήνες.
– Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (από 1 – 39 μόρια)
2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτους 2014) (από 0 – 30 μόρια)
3. Ηλικία του υποψηφίου (από 11 – 21 μόρια)
4. Βαθμός κτίσης πτυχίου(από 0 – 30 μόρια)
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 120 μόρια
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 3.120 ευρώ και περιλαμβάνειτο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις).
Πληροφορίες: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Φουρνονησίων 4 – 42100 Τρίκαλα – Τηλ 2431024697 – www.aketh.gr

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή