Νέο Πρόγραμμα στη “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση” από το ΑΚΕΘ Reviewed by Momizat on . Το ΑΚΕΘ σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης UNICERT και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την έναρξη Μοριοδοτούμενου Σεμιναρίου για την Διαπολιτισ Το ΑΚΕΘ σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης UNICERT και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την έναρξη Μοριοδοτούμενου Σεμιναρίου για την Διαπολιτισ Rating: 0

Νέο Πρόγραμμα στη “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση” από το ΑΚΕΘ

Νέο Πρόγραμμα στη “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση” από το ΑΚΕΘ

Το ΑΚΕΘ σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης UNICERT και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την έναρξη Μοριοδοτούμενου Σεμιναρίου για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, διάρκειας 400 ωρών. Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Επιπλέον, να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς που να εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία και τους στόχους της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, να αξιοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας σε Δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε δομές Διά Βίου Μάθησης, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σε δομές διαμονής προσφύγων και μεταναστών και σε χώρους που εκπαιδεύονται ρομά, μουσουλμάνοι κ.λπ.

Θεματικές Ενότητες

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εννοιολογικό πλαίσιο, θεωρητικές προσεγγίσεις και προβληματισμοί
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Βιωματική μάθηση στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Η διαπολιτισμική διάσταση στην αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Ζητήματα Εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Βασικές αρχές εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Διεθνή παραδείγματα παιδαγωγικής ανάπτυξης του πολυπολιτισμικού σχολείου
  Το προσφυγικό φαινόμενο
  Το φαινόμενο της μετανάστευσης
  Εκπαίδευση Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
 • Στερεότυπα, Προκαταλήψεις και Ρατσισμός
  Σχολική βία και πολυπολιτισμικότητα
 • Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
 • Η ζωή στη σχολική τάξη
  Η εκπαίδευση των ρομά στην Ελλάδα και διεθνώς
  H εκπαίδευση της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
  Η εκπαίδευση των προσφύγων στην Ελλάδα
  Εκπαιδευτική και Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σύγχρονες μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Διδακτική Προσέγγιση της Διαπολιτισμικότητας
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και γνωστικά αντικείμενα
 • Διαπολιτισμικότητα – πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων
 • Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
 • Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Μεθοδολογία

 • Το σεμινάριο διεξάγεται με  Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).
 • Γίνεται συνεχής ανατροφοδότηση των αποριών, ερωτημάτων και διευκρινήσεων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω email.
 • Περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και σχετική βιβλιογραφία.
 • Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου περιλαμβάνει την εκπόνηση τελικής εργασίας, την υλοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αυτοαξιολογήσεων ανά θεματική ενότητα του σεμιναρίου.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή