Νέο πρόγραμμα voucher από το ΑΚΕΘ Reviewed by Momizat on . Αναμένεται νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών (γεννημένοι 01/01/1950 έως και 31/12/1985) ,κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότ Αναμένεται νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών (γεννημένοι 01/01/1950 έως και 31/12/1985) ,κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότ Rating: 0

Νέο πρόγραμμα voucher από το ΑΚΕΘ

AKETH

Αναμένεται νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών (γεννημένοι 01/01/1950 έως και 31/12/1985) ,κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της οικονομίας.

Ειδικότερα, αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση από τους ωφελούμενους άνεργους, γνώσεων και δεξιοτήτωνσε επαγγελματικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις των κλάδων:

1. Κατασκευαστικός – Τεχνικός κλάδος

2. Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων

3. Κλάδος νέων τεχνολογιών

 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης

2. Πράκτικη άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

3. Υπηρεσίες συμβουλευτικής με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας

4. Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το σύνολο των καταρτιζομένων

5. Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τουλάχιστον του 25% των καταρτισθέντων για τουλάχιστον 2 μήνες πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να δηλώσουν συμμετοχή στο«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»:

Tηλέφωνο: 2431024697.

Email: info@aketh.gr

www.aketh.gr

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή