Νέο σχέδιο απασχόλησης (ΤοπΣΑ) για τον τουρισμό στον Ν. Τρικάλων Reviewed by Momizat on . Εγκρίθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕ Εγκρίθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕ Rating: 0

Νέο σχέδιο απασχόλησης (ΤοπΣΑ) για τον τουρισμό στον Ν. Τρικάλων

Νέο σχέδιο απασχόλησης (ΤοπΣΑ) για τον τουρισμό στον Ν. Τρικάλων

Εγκρίθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», ύψους 282.000 €, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

1. H τοπική Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Η εγκεκριμένη πρόταση υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη με τίτλο “Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό – (Alter Tourism & Employment)” που αποτελείται από τους ακόλουθους τοπικούς φορείς:

1. Δήμος Τρικκαίων,

2. Δήμος Καλαμπάκας,

3. Δήμος Φαρκαδόνας,

4. Επιμελητήριο Τρικάλων (ΕΒΕ Τρικάλων),

5. Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ (Συντονιστής Φορέας),

6. Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (e-Trikala ΑΕ),

7. Ένωση Ξενοδόχων πόλης Τρικάλων και Ορεινού Όγκου,

8. Ένωση Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων,

9. Σωματείο Ιδιοκτητών & Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Επιπλωμένων Διαμερισμάτων & Κάμπινγκ – τα ΜΕΤΕΩΡΑ,

10. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμπάκας,

11. Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας ν. Τρικάλων (ΣΟΧΤ ν. Τρικάλων),

12. ΚΕΝΑΚΑΠ & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ,

13. Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – Γνώση Αναπτυξιακή.

 

Οι ανωτέρω φορείς εν’ όψει της εφαρμογής του προγ/τος συνέστησαν την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 741 και επ. και 784 του Αστικού Κώδικα και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α/30.09.2011), με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» διακριτικό τίτλο «Alter Tourism & Employment» και έδρα τα γραφεία της Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ (Συντονιστής Φορέας).

2. Στόχος του ΤοπΣΑ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

 

Στόχος του ΤοΠΣΑ είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου και ολοκληρωμένου μηχανισμού προώθησης 80 ανέργων που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στην τουριστική αγορά εργασίας, με βάση την προσαρμογή τους στις ανάγκες των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε καίριες 2

 

ειδικότητες. Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για τους ανέργους ωφελούμενους και αυτό θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων προβλεπόμενων δράσεων:

1. της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος,

2. της κατάρτισης των ωφελουμένων για την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις εξελίξεις στον τομέα του θεματικού τουρισμού, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που θέτει η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών στην περιοχή όπως αναρριχητικός τουρισμός και ο αθλητικός τουρισμός βουνού (π.χ. αεροπτερισμός, ράφτινγκ, περιηγητικός). Προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων προγραμμάτων κατάρτισης που θα οργανωθούν από το ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ:

 Οργάνωση ολοκληρωμένων πακέτων τουρισμού

 Τουριστικοί συνοδοί

 Συνοδοί υπαίθριων δραστηριοτήτων

 Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέργων σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

 Λειτουργία τμήματος υποδοχής ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακή διαχείριση

 Σερβίρισμα – οροφοκομία και εποπτεία ξενοδοχειακών χώρων

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης συνοδών αναρρίχησης

3. της προώθησης των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση και

4. της προώθησης των ωφελουμένων σε θέσεις απασχόλησης είτε ως μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων που θα προκύψουν από το πρόγραμμα, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως απασχολούμενοι σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 

3. Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις του ΤοπΣΑ

 

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ως συντονιστής φορέας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προβλέπεται να προωθήσει τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:

α) Οργάνωσης Τουριστικών Πακέτων,

β) Συνοδών Βουνού – Περιήγησης,

γ) Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων,

δ) Νέων Τεχνολογιών στις Υπηρεσίες του Τουρισμού.

Όλοι οι ωφελούμενοι θα εξοικειωθούν με τις Βασικές έννοιες Τουρισμού και θα επιμορφωθούν σε θέματα Χειμερινού τουρισμού, διάρθρωσης της τουριστικής βιομηχανίας, Μάρκετινγκ θεματικών μορφών τουρισμού, Πολυμεσικών εφαρμογών προώθησης – προβολής, Ιστορικότητας των Τρικάλων, Πολιτιστικού αποθέματος των Τρικάλων, Τεχνικών αναζήτησης εργασίας – σύνταξης βιογραφικού, Συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και σε Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και θα κάνουν πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές και δημοτικές επιχειρήσεις της περιοχής.

4. Εκτιμώμενα αποτελέσματα

 

Σύνολο ωφελουμένων ανέργων : 80 άτομα

Εκ των οποίων:

 αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων): 50 άτομα

 αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 20 άτομα

 αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 10 άτομα

 αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 2 επιχειρήσεις με 20 απασχολούμενους συνολικά

 αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους: 55 άτομα

 αριθμός ωφελουμένων γυναικών: 45 άτομα

 αριθμός ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών): 35 άτομα

 

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και Δράσεις του ΤοπΣΑ

 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η υλοποίηση του προγράμματος θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2014 και θα διαρκέσει όλο το έτος. Για την εξυπηρέτηση των στοχεύσεων του προτεινόμενου έργου, η ΑΣ «Alter Tourism & Employment» έχει καταρτίσει το παρόν Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει επιμέρους ενέργειες, οι οποίες είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της οικείας πρόσκλησης και αφορούν στις εξής:

Α. Εκπόνηση Μελετών οι οποίες στοχεύουν στην ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας, στη διερεύνηση της ζήτησης εργασίας και ανάδειξη ειδικοτήτων με υψηλή απορρόφηση από τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις και στην εκτίμηση της ζήτησης υπηρεσιών κοινωνικής οικονομίας. Επίσης, προβλέπεται η εκπόνηση: Α) business plan για την ίδρυση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου παρακολούθησης της τοπικής αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας, Β) μελέτης για την καταγραφή του πολιτιστικού, τουριστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος στην ΠΕ Τρικάλων.

Β. Δράσεις Δικτύωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) Δικτύωση με άλλες ΑΣ και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες, (ii) Δομή και τοπική αντένα on the spot προώθησης των ωφελουμένων στην απασχόληση, (iii) πρόγραμμα mentoring (iv) Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο της τοπικής αγοράς εργασίας & επιχειρηματικότητας (v) Δίκτυο προώθησης τοπικών προϊόντων στον τουριστικό τομέα και (vi) cluster νεοφυών επιχειρήσεων του Σχεδίου.

Γ. Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού, (ii) δημοσιοποίηση του σχεδίου και των δράσεών του στα ΜΜΕ, (iii) ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου, (iv) ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων, (v) διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης, (vi) Ημέρες καριέρας, (vii) διαγωνισμός Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών και (viii) δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Δ. Συμβουλευτικές – Διαχειριστικές Υπηρεσίες που αφορούν την επίβλεψη και διαχείριση του σχεδίου,

Ε. Δράσεις Κατάρτισης των ωφελουμένων με στόχο την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα του ορεινού και αθλητικού τουρισμού, καθώς και για την απόκτηση προσόντων ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων.

ΣΤ. Δράσεις Πληροφόρησης – Συμβουλευτικής – Υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) επιλογή ωφελουμένων και διάγνωση των αναγκών τους, (ii) συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, (iii) εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και εκπόνηση αντίστοιχων μελετών αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις, (vi) συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την τοποθέτησή τους σε θέσεις μισθωτής εργασίας /απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (v) Φόρουμ προώθησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας, Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα (τηλ. 24320-75250 & 25370, υπεύθυνες κα Γλυκερία Θυμιάκου και κα Ιουλία Κούρτη).

Με εκτίμηση

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό

Ηρακλής Αλμπάνης

Πρόεδρος

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή