Νέο σύστημα πληροφόρησης οδηγών στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε και στα Τρίκαλα; Reviewed by Momizat on . Σύμφωνα με δημοσίευμα του nooz.gr, "νέο σύστημα πληροφόρησης των οδηγών σχετικά με το χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να κινηθεί εντός της πόλης αναπτύσσεται σ Σύμφωνα με δημοσίευμα του nooz.gr, "νέο σύστημα πληροφόρησης των οδηγών σχετικά με το χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να κινηθεί εντός της πόλης αναπτύσσεται σ Rating: 0

Νέο σύστημα πληροφόρησης οδηγών στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε και στα Τρίκαλα;

Νέο σύστημα πληροφόρησης οδηγών στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε και στα Τρίκαλα;

Σύμφωνα με δημοσίευμα του nooz.gr, “νέο σύστημα πληροφόρησης των οδηγών σχετικά με το χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να κινηθεί εντός της πόλης αναπτύσσεται στη Θεσσαλονίκη από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ)”.
Συγκεκριμένα, το νέο αυτό σύστημα αποτελεί συνέχιση και αναβάθμιση του ήδη εγκατεστημένου, στην πόλη, συστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο ανέπτυξε επίσης το ΙΜΕΤ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Στο πλαίσιο του υπάρχοντος συστήματος στην πόλη είχαν εγκατασταθεί 10 ασύρματοι μετρητές κυκλοφορίας σε ισάριθμους κεντρικούς κόμβους. Οι μετρητές αυτοί χρησιμοποιούν την πρωτοποριακή τεχνολογία επικοινωνίας Bluetooth, μέσω της οποίας ανιχνεύουν τη διέλευση των οχημάτων μέσα από την περιοχή εμβέλειάς τους.
Η νέα αυτή τεχνολογία καταγραφής της κυκλοφορίας είναι σημαντικά φθηνότερη συγκριτικά με παλαιότερες μεθόδους. Με τον τρόπο αυτό μπορεί εύκολα να υπολογιστεί ο χρόνος συγκεκριμένων διαδρομών ενός οχήματος μεταξύ δύο μετρητών με βάση τον ακριβή χρόνο ανίχνευσής του από τους μετρητές που βρίσκονται στα άκρα κάθε διαδρομής.
Όλες οι καταγραφές των μετρητών αποστέλλονται αυτόματα σε ένα κεντρικό υπολογιστή ο οποίος με τη βοήθεια λεπτομερούς κυκλοφοριακού μοντέλου της πόλης και στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων παράγει μέσους χρόνους διαδρομής για 22 διαδρομές στο κεντρικό ιστό της πόλης.
Η πληροφορία αυτή παρέχεται σε πραγματικό χρόνο στους οδηγούς μέσω πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε κομβικά σημεία εισόδου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με χρήση του διαδικτύου.
Το συγκεκριμένο σύστημα επεκτείνεται με την εγκατάσταση 25 ακόμα μετρητών σε κομβικά σημεία της πόλης. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτό να υπολογίζονται χρόνοι διαδρομής σε πολύ περισσότερες από τις 22 αρχικές διαδρομές σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης δίνεται πληροφόρηση για χρόνους μετακίνησης μέσω εναλλακτικών διαδρομών για συγκεκριμένα σημεία αφετηρίας και προορισμού.
Τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι θετικά όχι μόνο ως προς την καλύτερη και πιο αξιόπιστη πληροφόρηση των οδηγών για τις κυκλοφοριακές συνθήκες, αλλά και ως προς την καλύτερη κατανομή των οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο. Το τελευταίο θα οδηγήσει στην μέγιστη εκμετάλλευση της χωρητικότητας των κεντρικών οδικών αξόνων και στην μείωση των σημείων κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου συστήματος γίνεται μέσω του έργου “SEE-ITS: Intelligent Transport Systems in South East Europe” του χρηματοδοτικού προγράμματος “South East Transnational Cooperation Programme“00
Στο πλαίσιο του ίδιου έργου θα υλοποιηθούν παρεμφερείς δράσεις σε άλλες έξι περιοχές των χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης (Πάτρα, Βιέννη, Σόφια, Τιμισοάρα και Παραδουνάβιες περιοχές στην Ρουμανία, Βουδαπέστη, Περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνια στην Ιταλία).
Συντονιστής του έργου είναι το ΙΜΕΤ, ενώ το έργο έχει διάρκεια μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή