Να ‘ταν οι εκλογές δυο φορές για τον προϋπολογισμό του Δ. Καλαμπάκας Reviewed by Momizat on . Πρέπει να «φταίνε» οι εκλογές. Δεν εξηγείται αλλιώς, το ότι όλοι – πλην ενός - οι δείκτες εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο του 2014, του Δήμο Πρέπει να «φταίνε» οι εκλογές. Δεν εξηγείται αλλιώς, το ότι όλοι – πλην ενός - οι δείκτες εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο του 2014, του Δήμο Rating: 0

Να ‘ταν οι εκλογές δυο φορές για τον προϋπολογισμό του Δ. Καλαμπάκας

Να ‘ταν οι εκλογές δυο φορές για τον προϋπολογισμό του Δ. Καλαμπάκας

Πρέπει να «φταίνε» οι εκλογές. Δεν εξηγείται αλλιώς, το ότι όλοι – πλην ενός – οι δείκτες εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο του 2014, του Δήμου Καλαμπάκας, είναι αυξημένοι. Όπως παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε πρόκειται για μελέτες, είτε για έργα, είτε για πληρωμές, είτε για εισπράξεις, όλοι οι δείκτες είναι αυξημένοι. Με εξαίρεση το αποθεματικό, που δεν υπάρχει (σε σχέση με τα προϋπολογισμένα), παντού θα συναντήσει κανείς αύξηση. Μπορεί όλα να οφείλονται στις εκλογές. Πάντως, είναι σαφείς οι αριθμοί:

 

 

Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός με αναμ/σεις την 30/6/2014 Απολογισμός

Β΄ τριμήνου 2013

Απολογισμός

Β΄ τριμήνου

2014

 

60

 

 

Αμοιβές και

έξοδα

προσωπικού

3.160.362,00 703.497,74

 

746.304,22
61, 62

 

 

Αμοιβές και

παροχές

τρίτων

1.208.155,96 108.938,34

 

220.021,17

 

63, 64

 

Φόροι – τέλη,

λοιπά γενικά

έξοδα

 

124.750,00 9.071,88

 

9.359,14

 

651

 

Τοκοχρεολύσι

α δανείων

 

401.000,00 65.806,34

 

90.016,86
66

 

Προμήθειες –

Αναλώσεις

υλικών

 

923.119,92 64.078,40

 

158.035,80

 

67, 68

 

Μεταβιβάσεις

σε τρίτους,

λοιπά έξοδα

 

858.336,22 192.578,41

 

190.883,32

 

81

 

Πληρωμές για

υποχρεώσεις

Π.Ο.Ε

 

1.052.198,86 260.793,20

 

414.273,37
82,83,85

 

 

Λοιπές

αποδόσεις και

προβλέψεις

4.580.121,36 263.417,20

 

826.544,16

 

  Επενδύσεις

 

9.048.004,89

 

280.247,84

 

464.912,87

 

71

 

Αγορές

 

50.000,00

 

166,85

 

3.565,27

 

73

 

 

Έργα 8.284.712,89

 

207.223,27

 

353.179,11

 

74

 

Μελέτες

 

713.292,00

 

72.857,72

 

108.168,49

 

75

 

Συμμετοχή σε

επιχειρήσεις

 

0,00 0,00

 

0,00

 

652

 

Τοκοχρεολύ

σια δανείων επενδύσεων

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

9111

 

Αποθεματικό

 

4.818,97

 

0,00

 

0,00

 

 

 

Σύνολο

εξόδων και

πληρωμών

21.360.868,18

 

1.948.429,35

 

3.120.350,91

 

 

Θανάσης Μιχαλάκης

Πρώτη δημοσίευση 21-7-14 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή