ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓHΣΗ 50% Reviewed by Momizat on . Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους: Λιανικό εμπόριο, Εστίαση-café , Ιδιωτική Εκπαίδευση Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους: Λιανικό εμπόριο, Εστίαση-café , Ιδιωτική Εκπαίδευση Rating: 0

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓHΣΗ 50%

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓHΣΗ 50%
Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους: Λιανικό εμπόριο, Εστίαση-café , Ιδιωτική Εκπαίδευση.
Δαπάνες που επιχορηγούνται:
§ Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση).
§ Αντικατάσταση εξοπλισμού.
§ Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
§ Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
§ Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος
§ Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
§ Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Επιδότηση έως 50%
Ύψος Επένδυσης από €15.000 – €100.000
2. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Δικαιούχοι
Απευθύνεται σε Μικρές & Πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις των κλάδων μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και ξενοδοχείων.
Βασικές προϋποθέσεις:
· Να έχουν ιδρυθεί πριν την 31/12/2014
· Να έχουν μια κερδοφόρα τουλάχιστον χρήση την τελευταία τριετία.
· Να διαθέτουν προσωπικό απο 2ως 50 ΕΜΕ
· Να διαθέτουν με επίσημα παραστατικά την Ιδιωτική Συμμετοχή , το 50% δηλαδή του Έργου, κατά την υποβολή της Πρότασης
Τι Χρηματοδοτείται :
– Αγορά πάσης φύσεως εξοπλισμού και μηχανημάτων
– Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης
– Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
– Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων
– Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού
Επιδότηση έως 50%
Ύψος Επένδυσης από 20.000€ – 120.000€
Ακριβείς όροι , λεπτομέρειες και διευκρινίσεις θα υπάρξουν με την ανακοίνωση της Πρόσκλησης των Προγραμμάτων , που προβλέπονται σύντομα.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή