Ξεκινά την Μ.Πέμπτη το πρόγραμμα VOUCHER του ΟΑΕΔ με περισσότερους ωφελούμενους Reviewed by Momizat on . Με σημαντικές τροποποιήσεις και αύξηση των συμμετεχόντων από 7.000 σε 13.000 θα ξεκινήσει την Μεγάλη Πέμπτη το πρόγραμμα voucher για άνεργους απόφοιτους Πανεπισ Με σημαντικές τροποποιήσεις και αύξηση των συμμετεχόντων από 7.000 σε 13.000 θα ξεκινήσει την Μεγάλη Πέμπτη το πρόγραμμα voucher για άνεργους απόφοιτους Πανεπισ Rating: 0

Ξεκινά την Μ.Πέμπτη το πρόγραμμα VOUCHER του ΟΑΕΔ με περισσότερους ωφελούμενους

oaed

Με σημαντικές τροποποιήσεις και αύξηση των συμμετεχόντων από 7.000 σε 13.000 θα ξεκινήσει την Μεγάλη Πέμπτη το πρόγραμμα voucher για άνεργους απόφοιτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Η διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει ότι οι τροποποιήσεις στους όρους εφαρμογής της -με αριθμό. 12/2014- πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» έχουν ως στόχο την αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων, τη διεύρυνση του αριθμού των παρόχων κατάρτισης και την επίτευξη της επιδιωκόμενης συνάφειας της θέσης πρακτικής με την ειδικότητα των ωφελούμενων.

oaed
Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε την μερική ανάκληση και την τροποποίηση των όρων του συγκεκριμένου προγράμματος.Τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2015 θα ανακοινωθούν οι σχετικές τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι και τις 30 Απριλίου 2015. Όλοι οι άνεργοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θεωρούνται επιτυχόντες.Τα τελικά αποτελέσματα για τους παρόχους θα ανακοινωθούν στις 7 Μαΐου 2015 και οι επιταγές κατάρτισης θα εκδοθούν από τις 30 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου 2015. Αναλυτικά, οι αλλαγές αφορούν στα εξής:* Οι συνολικές ώρες κατάρτισης από 1.040 γίνονται 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες θεωρία και οι 480 Πρακτική, και διαμορφώνονται αναλόγως τα θεματικά αντικείμενα, δεδομένου του χρόνου που υπολείπεται για την υλοποίηση της δράσης και των περιορισμών που τίθενται από το ΕΣΠΑ.* Αυξάνεται το Μέσο Ωριαίο Κόστος (ΜΩΚ) του εκπαιδευτικού επιδόματος από 3 σε 4 ευρώ/ώρα. Ως εκ τούτου, η αξία της επιταγής κατάρτισης διαμορφώνεται στα 1.680 ευρώ (600 χ 2,80 ) και το εκπαιδευτικό επίδομα στα 2.400 ευρώ (600 χ 4,00).* Προβλέπεται συνάφεια των πτυχίων των ωφελουμένων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης.Επαναλαμβάνεται ότι όλοι οι άνεργοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θεωρούνται ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ. Ετσι, από 7.000 άτομα που ήταν οι ωφελούμενοι με βάση την αρχική πρόσκληση, θα ξεπεράσουν τους 13.000.ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤην μ. Πέμπτη 9/04/2015 θα ανακοινωθεί η τροποποίηση της πρόσκλησης η οποία θα δίνει την δυνατότητα στους εν δυνάμει παρόχους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 30/04/2015. Τα τελικά αποτελέσματα των παρόχων θα ανακοινωθούν στις 07/05/2015. Άμεσα θα ανακοινωθεί το νέο Μητρώο των Ωφελούμενων Ανέργων. Οι επιταγές κατάρτισης θα εκδοθούν έως 30/04/2015 και θα έχουν ισχύ έως 29/05/2015.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή