Οι δαπάνες για τους νέους αγρότες Reviewed by Momizat on . Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτ Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτ Rating: 0

Οι δαπάνες για τους νέους αγρότες

Οι δαπάνες για τους νέους αγρότες

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.agrotikianaptixi.gr/  Μέτρο 112 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” – 2η Πρόσκληση – «ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ» η αρ. 22151/5-11-2014 Υπουργική Απόφαση  «3η Τροποποίηση της αρ. 26984/19-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β’/2013)   ‘’2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014’’».

Με την εν λόγω  Υπουργική Απόφαση αυξάνεται ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης (πιν. 1) της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014 βάσει της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης (ΚΥΑ 704/2008) και κατανέμεται κατά Περιφέρεια  προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο 112 όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι νέοι γεωργοί της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014 που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο εν λόγω Μέτρο.

 

Α/Α

Περιφέρεια

Προϋπολογισμός Δημόσιας

Δαπάνης σε €

(αρχικές πιστώσεις)

Προϋπολογισμός Δημόσιας

Δαπάνης σε €

(τελικές πιστώσεις)

1

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 12.600.000 20.200.000

2

Κεντρικής Μακεδονίας 32.400.000 2 50.000.000

3

Δυτικής Μακεδονίας 6.300.000 11.950.000

4

Θεσσαλίας 13.600.000 17.500.000

5

Ηπείρου 5.100.000 5.387.000

6

Ιονίων Νήσων 1.400.000 2.000.500

7

Δυτικής Ελλάδος 15.500.000 21.250.000

8

Στερεάς Ελλάδος 5.900.000 9.900.000

9

Πελοποννήσου 14.700.000 16.800.000

10

Αττικής 700.000 812.500

11

Βορείου Αιγαίου 7.400.000 11.200.000

12

Νοτίου Αιγαίου 1.600.000 2.200.000

13

Κρήτης 22.800.000 28.800.000

ΣΥΝΟΛΟ 140.000.000 198.000.000

(Πιν. 1)

 

 

Στις περιπτώσεις που το όριο των πιστώσεων που έχει κατανεμηθεί σε μία Περιφέρεια δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την ένταξη υποψηφίων νέων γεωργών κατά το συγκεκριμένο έτος της κατανομής, είναι δυνατή η μεταφορά του πλεονάζοντος ποσού σε άλλες Περιφέρειες με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Υ. Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα.»

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή