"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

14.3 C
Trikala

Οι κάτοικοι του Κηπακίου ζητούν απαντήσεις

lafarm

Σχετικά άρθρα

Ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν… Το τίμημα όμως
«ακριβό»….!
Το 2001, ο τότε Δήμαρχος και ΟΧΙ ο Δήμος Τρικκαίων, έδωσε ένα έγγραφο που δεν ήταν ούτε καν απόφαση Δημάρχου, αλλά ένα έγγραφο αλληλογραφίας Δημάρχου με αριθμό πρωτοκόλλου (σας επισυνάπτεται). Δεν μπορεί να υφίσταται δέσμευση Δήμου όταν δεν υπάρχει ούτε καν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, του μοναδικού αρμόδιου οργάνου που μπορεί να δεσμεύσει έναν ολόκληρο Δήμο. Αντίθετα, υπάρχουν όχι μία αλλά τέσσερις πρόσφατες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, στα έτη 2013 και 2014 που υποστηρίζουντη ΜΗ κατάργηση της ΑΣΙΔ Κηπακίου. Εμείς, αναρωτιόμαστε:
1.      Γιατί οι τότε ιθύνοντες γνωρίζοντας ότι ένα τέτοιο συγκεκριμένο έγγραφο δεν έχει την εγκυρότητα και τη βαρύτητα που θα έπρεπε να έχει, πάραυτα βασίσανε σ΄ αυτό μια ολόκληρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο του Περιφερειακού Δακτυλίου που εγκρίθηκε το 2003;
2.      Γιατί αφού δίνεται από το νόμο η δυνατότητα, οι σημερινοί ιθύνοντες της Περιφέρειας δεν φροντίσανε να επικαιροποιήσουν τη συγκεκριμένη Μελέτη προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σημερινές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή του εν λόγω έργου;
3.      Γιατί αφού το 2001, η ισόπεδη διάβαση του Κηπακίου ήταν αφύλακτη και αφού είχαν τη σύμφωνη γνώμη του τότε Δημάρχου να το καταργήσουν, στο έτος 2011 δαπάνησαν κάποια εκατοντάδες ευρώ για την προμήθεια και την τοποθέτηση του σημερινού ΑΣΙΔ στη διάβαση;
4.      Γιατί το 2012, προκηρύσσεται από την Περιφέρεια, έργο συνολικού προϋπολογισμού3.332.000,00€ παρόλο που η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου δεν προέβλεπε ότι για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Δακτυλίου Τρικάλων, έστω και με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κηπάκι, μπορεί να εξυπηρετηθεί η κυκλοφορία της αρτηρίας μέσω της υφιστάμενης ισόπεδης διάβασης του ΟΣΕ στο Κηπάκι παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τους εγκεκριμένους όρους της Μελέτης;
5.      Γιατί παρόλο που στις 14-10-2013, η Περιφέρεια υπέβαλε αίτημα παράτασης ισχύος και τροποποίησης της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δεν συμπεριέλαβε στις τροποποιήσεις της και τη μη κατάργηση της ΑΣΙΔ Κηπακίου, που αποτελούσε ένα από τα βασικά αιτήματα των κατοίκων αλλά και της πρώτης σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Φεβρουάριος 2013);
6.      Γιατί τον Ιούλιο του 2013, προκηρύσσεται από την Περιφέρεια, έργο συνολικού προϋπολογισμού 990.000,00€ για την Κατασκευή Αυτόματου Συστήματος Ισόπεδης Διάβασης (ΑΣΙΔ) στον Περιφερειακό η οποία περιλάμβανε και την ταυτόχρονη κατάργηση της ΑΣΙΔ Κηπακίου ενώ ΟΣΕ και Περιφέρεια γνωρίζανε από τις αρχές του 2013, όχι μόνο την αντίθεσή μας με την κατάργηση της ΑΣΙΔ Κηπακίου αλλά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που υποστήριζε το αίτημά μας αλλά και το ότι η ολοκλήρωση αυτού του έργου δε θα ήταν εφικτή αφού η συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, «δεν υποστηρίζει πλέον τα συστήματα αυτά με λογισμικό και κατάλληλα υλικά»;
7.      Γιατί στις 28 Φεβρουάριου 2014, παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο Περιφερειακός Δακτύλιος, ένα έργο ημιτελές; Ένα έργο που την παραμονή της παράδοσης τοποθετήθηκαν οι σημερινές χειροκίνητες μπάρες, το κόστος φύλαξης της οποίας λόγω της λειτουργίας της με προσωπικό, σήμερα υπολογίζεται περισσότερο από 147.651 ευρώ όταν το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ενός καινούργιου ομαδοποιημένου ΑΣΙΔ, κατά την ίδια απάντηση του Υπουργείου σε ερώτημα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, θα ήταν 360.000,00€;
8.      Γιατί στις 28 Φεβρουάριου 2014, παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο Περιφερειακός Δακτύλιος, ένα έργο ημιτελές; Ένα έργο για το οποίο στις 07-03-2014, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αποφασίζει την ανάγκη εκπονήσεως μελέτης για την κατασκευή της γέφυρας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πεζών στην περιοχή του οικισμού ‘’Κηπάκι’’ στην περιφερειακή οδό από ‘’Μύλο Τσαγκάδα ‘’ έως ‘’Δέλτα Καλαμπάκας’’ , ειδικότερα στην περιοχή του Δημοτικού Σχολείου κρίνοντας τη μελέτη της γέφυρας «επείγουσα καθόσον:
α) η προαναφερομένη περιφερειακή οδός διασχίζει τον οικισμό ‘’Κηπάκι’’ και ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη επικοινωνίας των εκατέρωθεν της οδού τμημάτων του οικισμού
β) με την παράδοση στην κυκλοφορία της περιφερειακής οδού δημιουργούνται κίνδυνοι για την διάβαση των πεζών, ειδικότερα των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου λόγω του μεγάλου πλάτους της διατομής της οδού ( δυο (2) λωρίδες ανά κατεύθυνση – συνολικό πλάτος 28 m)».
9.      Γιατί αφού η διέλευση των πεζών και ειδικά των μαθητών, από το πεζοφάναρο της διάβασης Κηπακίου στον Περιφερειακό Δακτύλιο είναι «ασφαλής», η Περιφέρεια «μισθώνει» για δεύτερη σχολική χρονιά, αστικό λεωφορείο για τη μετακίνηση των μαθητών από και προς τον οικισμό ΡΟΜΑ; Ποιος αλήθεια πραγματικά πληρώνει τη συγκεκριμένη «λυπητερή»;
10.  Γιατί δεν εκπονήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ το 2001 αλλά η εκπόνησή της καθώς και η έγκρισή της πραγματοποιείται το 2014; Ακόμα και η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη αναφέρει ότι δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί η διάβαση μονομερώς, χωρίς να έχει υπάρξει πρώτα συνολική κυκλοφοριακή μελέτη. Επιπρόσθετα, ο Συνήγορος στο υπ. αριθμ. 183783/23371/2014 έγγραφό του τονίζει ότι «σε ότι αφορά τον ΑΣΙΔ, όπως συνάγουμε από την παρ. 9 της ΑΕΠΟ πρέπει να υποβληθεί σε κυκλοφοριακή μελέτη που να αφορά την κυκλοφορία μετά την κατάργησή του. Δεν γνωρίζουμε εάν έχει εκπονηθεί και κατατεθεί τέτοια μελέτη και ποια είναι τα συμπεράσματά της. Ωστόσο η ύπαρξη αυτού του όρου αποδεικνύει ότι δεν εκπονήθηκε μελέτη κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ ώστε να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα κατάργησης του υφιστάμενου ΑΣΙΔ. Δεδομένου ότι η μία διάβαση αφορά τοπική κίνηση και η άλλη υπερτοπική είναι πιθανόν να πρέπει να διατηρηθούν και οι δύο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο όρος 9i της ΑΕΠΟ. Συνεπώς, τόσο ο ΟΣΕ όσο και ο υπόχρεος εκπόνησης της κυκλοφοριακής μελέτης θα πρέπει να επανεξετάσουν το ζήτημα».
11.  Γιατί η Περιφέρεια δε ζητεί για την κυκλοφοριακή μελέτη, γνωμάτευση αποδοχής ή απόρριψης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων; Δεν είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οικισμό του Δήμου του; Mόνο η Περιφέρεια είναι αρμόδια να εγκρίνει για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δημοτικό οδικό δίκτυο; Πως ακριβώς δόθηκε η έγκριση όταν στους χώρους που έλκουν μετακινήσεις….ο μελετητής δεν «βλέπει» καθόλου τους δύο ιερούς ναούς και τα δύο γήπεδα που διαθέτει ο οικισμός μας αλλά «βλέπει»  όμως πεζόδρομους και πεζοδρόμια, εκεί που δεν υπάρχουν;
12.  Γιατί για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στο Δέλτα Καλαμπάκας, δεν προηγήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη; Πως ακριβώς επιτυγχάνεται αύξηση οδικής ασφάλειας;
13.  Πως γίνεται ένα έργο που έγινε για να αποσυμφορήσει το κέντρο της πόλης, με την κατάργηση της ΑΣΙΔ Κηπακίου, να αποκόβει τον κάτοικο από τον αστικό ιστό της πόλης και ταυτόχρονα, να τον αναγκάζει να χρησιμοποιήσει τον Περιφερειακό Δακτύλιο για την επικοινωνία του με αυτόν; Πως ακριβώς επιτυγχάνεται πάλι αύξηση οδικής ασφάλειας;
Πως γίνεται μετά από τα παραπάνω, να έρχονται για τρίτη φορά με αστυνομική δύναμη αλλά με προφορική εισαγγελική εντολή και ΜΑΤ προκειμένου να «γεμίσουν» την κλούβα, με ανθρώπους που αγωνίζονται και αγωνιούν για την ασφάλεια των παιδιών τους, για τα εγγόνια τους, για το περιβάλλον του οικισμού τους;
 Πως γίνεται το κόστος που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν κάποιοι δεν κώφευαν, να υπολογίζεται μόνο σε ευρώ;
Μήπως όλοι μας, ως φορολογούμενοι πολίτες έχουμε πληρώσει ήδη πολλά;
Μήπως όμως, εμείς οι κάτοικοι έχουμε υποστεί αρκετά;
Μήπως είναι καιρός, να πάψετε να κωφεύετε; Ποιος έχει ήδη «χρεωθεί» αρκετά;
Ποιος πραγματικά έχει πληρώσει, πληρώνει αλλά και θα πληρώσει μελλοντικά τη «λυπητερή» του συγκεκριμένου έργου;
Ποιος θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη όταν θα έρθει η ώρα της δικαίωσης των όσων φωνάζουμε; Δε θα είναι όμως αργά, αφού θα έχει χαθεί έστω και μια ανθρώπινη ζωή;
Όσοι πραγματικά έχουν συνειδητοποιήσει, για ποιους λόγους φωνάζουμε… για ποιους λόγους αγωνιζόμαστε.. βρίσκονται στο πλευρό μας και μας συμπαραστέκονται και παλεύουν μαζί μας…!
Η διάβαση Κηπακίου ΔΕΝ θα κλείσει!! Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΓΏΝΑΣ μας συνεχίζεται………..
Η Επιτροπή Αγώνα Κηπακίου
Αριθμ.πρωτ.1800_02052001_δημάρχουκαι Δέλτα Καλαμπάκας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΑΚΕΘ

Δείτε επίσης