Οι προθεσμίες μέχρι τις δημοτικές εκλογές Reviewed by Momizat on . Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών οι προθεσμίες σχετικά με τις δημοτικές εκλογές και τα όσα θα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί. Συγκεκρι Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών οι προθεσμίες σχετικά με τις δημοτικές εκλογές και τα όσα θα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί. Συγκεκρι Rating: 0

Οι προθεσμίες μέχρι τις δημοτικές εκλογές

Οι προθεσμίες μέχρι τις δημοτικές εκλογές

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών οι προθεσμίες σχετικά με τις δημοτικές εκλογές και τα όσα θα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί. Συγκεκριμένα:

Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014

 

26 Απριλίου 2014

Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 15 του ΚΔΚ (άρθρο 10, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010)

27 Απριλίου 2014

Λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (άρθρο 19, παρ. 7 του ν. 3852/ 2010)

2 Μαΐου 2014

Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης εκείνων που έχουν κώλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 14 ν. 3852/ 2010

3 Μαΐου 2014

Ενεργείται η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ από το Πρωτοδικείο (με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, άρθρο 20 του ν. 3852/ 2010)

10 Μαΐου 2014

Παραίτηση υποψηφίου την 8η ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας (Άρθρο 21, παρ. 2 ν. 3852/ 2010)

16 Μαΐου 2014

Δήλωση αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψήφιου Δημάρχου (Άρθρο 21, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010).

 

Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 25ΗΣ Μαΐου 2014

22 Μαΐου 2014

Λήγει η προθεσμία επίδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από την υποψηφιότητα Δημάρχου (άρθρο 35, παρ. 1 του ν. 3852/2010)

23 Μαΐου 2014

Λήγει η προθεσμία επίδοσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικείου της δήλωσης νέουυποψήφιου Δημάρχου σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή (άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010)

24 Μαΐου 2014

Λήγει η προθεσμία για την ανακήρυξη από το αρμόδιο δικαστήριο του νέου υποψήφιου Δημάρχου (άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010).

Θανάσης Μιχαλάκης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή