Οι προτάσεις του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Reviewed by Momizat on . Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζάς μας αποφάσισε στη συνεδρίαση της 20/08/2014 να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου κατά Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζάς μας αποφάσισε στη συνεδρίαση της 20/08/2014 να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου κατά Rating: 0

Οι προτάσεις του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας

Οι προτάσεις του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζάς μας αποφάσισε στη συνεδρίαση της 20/08/2014 να προτείνει
στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δέκα (10) εκατομμυρίων
ευρώ, με δημόσια προσφορά κοινών και προνομιακών προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων με
προνομιακή τιμή. Επίσης αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει ότι σε περίπτωση
υπερκάλυψης του ποσού των δέκα (10) εκατομμυρίων ευρώ, όλο το επιπλέον ποσό να γίνει αποδεκτό.
Οι λόγοι που επιβάλουν την αύξηση είναι οι εξής:
1. Διατήρηση του ισχυρού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας.
2. Κάλυψη των επενδύσεων του επιχειρησιακού σχεδίου 2015-2018.
3. Ισχυροποίηση της τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου και των
Κανόνων Εποπτείας.
4. Επαρκής χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
5. Βελτίωση κερδοφορίας της τράπεζας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της αύξησης του
Συνεταιριστικού Κεφαλαίου:
α) με δημόσια προσφορά, νέων κοινών μερίδων με προνομιακή τιμή, που θα κυμαίνεται μεταξύ της
ονομαστικής αξίας των 36,69 έως την τιμή αγοράς των 70,20 ευρώ,
β) με δημόσια προσφορά, προνομιακών προαιρετικών μερίδων σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του
άρθρου 22 του καταστατικού, με δικαίωμα λήψης διπλάσιου μερίσματος εκείνου που αντιστοιχεί σε κάθε
κοινή συνεταιριστική μερίδα και προνομιακή τιμή διάθεσης που θα κυμαίνεται μεταξύ της ονομαστικής αξίας
των 36,69 έως την τιμή αγοράς των 70,20 ευρώ.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδοτήσεων :
α) στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον περαιτέρω χειρισμό του όλου θέματος και την υλοποίηση της
απόφασης αυτής μέχρι 30/06/2015, με δικαίωμα καθορισμού του δικαιώματος αγοράς των προνομιακών
μερίδων σε σχέση με τις κοινές, των τιμών διάθεσης κάθε κατηγορίας μέσα στα όρια που θα καθορίσει η
γενική συνέλευση, της περιόδου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην αύξηση του συνεταιριστικού
κεφαλαίου και γενικά των οποιωνδήποτε διαδικασιών, όρων και προϋποθέσεων απαιτούνται και σχετίζονται
με τη διάθεση των μερίδων.
β) στον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., και στους κ.κ.
Παναγιώτη Βαρελά, Γενικό Διευθυντή, με αναπληρωτή τον Όθωνα Σιάγκα, στέλεχος οικονομικής υπηρεσίας,
να υποβάλλουν, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο και να δεσμεύουν από κοινού, την
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας κατά την επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
EΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζάς μας αποφάσισε στη συνεδρίαση της 20/08/2014 να προτείνει
στη Γενική Συνέλευση την έκδοση ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης μέχρι του ποσού των
δέκα (10) εκατομμυρίων ευρώ κα
sinetairistikh2

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή