Οφέλη στην πόλη από το σύστημα τηλε-ελέγχου της ΔΕΥΑΤ Reviewed by Momizat on . Το σύστημα τηλε-ελέγχου για τις διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης, παρουσίασε σήμερα το πρωί η ΔΕΥΑΤ, διά του προέδρου της Κ. Κρομμύδα και από την εταιρία που το εκτ Το σύστημα τηλε-ελέγχου για τις διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης, παρουσίασε σήμερα το πρωί η ΔΕΥΑΤ, διά του προέδρου της Κ. Κρομμύδα και από την εταιρία που το εκτ Rating: 0

Οφέλη στην πόλη από το σύστημα τηλε-ελέγχου της ΔΕΥΑΤ

Οφέλη στην πόλη από το σύστημα τηλε-ελέγχου της ΔΕΥΑΤ

Το σύστημα τηλε-ελέγχου για τις διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης, παρουσίασε σήμερα το πρωί η ΔΕΥΑΤ, διά του προέδρου της Κ. Κρομμύδα και από την εταιρία που το εκτέλεσε. Παρέστησαν αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι, για ένα έργο που ξεκίνησε ως σχεδιασμός ήδη από το 2009.

Το έργο
Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα, “Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) στη διαρκή προσπάθεια της για ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις υποδομές της, προχώρησε στη μελέτη ενός σύγχρονου συστήματος τηλελέγχου με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σύστημα  Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων”. Ο αρχικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχονταν στα 1.605.000 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Η προμήθεια δημοπρατήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Μετά τις διαδικασίες κατάθεσης προσφορών και αξιολόγησης, ανάδοχος της προμήθειας αναδείχθηκε, η εξειδικευμένη σε θέματα εφαρμογών τηλελέγχου – τηλεχειρισμού, εταιρεία ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ. Η προμήθεια ολοκληρώθηκε σε διάστημα δεκαπέντε μηνών (Ιούλιος 2013)”.

Το σύστημα

Το σύστημα τηλελέγχου της ΔΕΥΑ Τρικάλων αποτελείται από:

  • 29 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου στο εσωτερικό δίκτυο διανομής της ευρύτερης αστικής περιοχής.
  • 2 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου στις αντίστοιχες κεντρικές δεξαμενές της πόλης των Τρικάλων
  • Σύγχρονο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου

 

Ειδικότερα, οι 29 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Εσωτερικού Δικτύου βρίσκονται σε φρεάτια που κατασκευάστηκαν για αυτό το σκοπό σε κεντρικούς τροφοδοτικούς και ενισχυτικούς αγωγούς του δικτύου ύδρευσης. Στους αγωγούς αυτούς έχουν τοποθετηθεί αισθητήρια όργανα που μετράνε συνεχώς την πίεση και την παροχή του νερού στα σημεία αυτά.

Σε 8 από αυτά τα σημεία (κύριοι ενισχυτικοί αγωγού διατομών Φ250 έως Φ400) έχουν τοποθετηθεί επιπλέον κατάλληλες ηλεκτροκίνητες δικλείδες μέσω των οποίων γίνεται ρύθμιση της πίεσης και της παροχής του δικτύου καθώς και χειρισμοί απομόνωσης τμημάτων δικτύου σε περιπτώσεις που υπάρχει αυτή η ανάγκη.

Στις 2 δεξαμενές που τροφοδοτούν με νερό την πόλη των Τρικάλων τοποθετήθηκαν όργανα που μετράνε την ποσότητα του νερού που βρίσκεται σε αυτές, αλλά και την συνολική παροχή του νερού που εισέρχεται στο δίκτυο ύδρευσης.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους 31 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου αποστέλλονται μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου που βρίσκεται εγκατεστημένος στο χώρο του νέου κεντρικού αντλιοστασίου της οδού Λάκμωνος.

Εκεί έχει εγκατασταθεί ένα υπερσύγχρονο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών (SCADA) που αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές τύπου Server, σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας, εκτυπωτές, εξοπλισμό διαχείρισης επικοινωνιών κλπ) και λογισμικό μέσω των οποίων γίνεται η απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας κατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης.

Οι πληροφορίες από τους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου καταγράφονται και αποθηκεύονται συνεχώς δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια βάση δεδομένων, από την οποία ανά πάσα στιγμή (και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο) μπορούν οι χειριστές του συστήματος να αντλήσουν στοιχεία.

Η πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να γίνει, όχι μόνο από το χώρο του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, αλλά και απομακρυσμένα από οποιοδήποτε σημείο διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο και την παρακολούθηση ακόμα πιο άμεση.

Η διαρκής επεξεργασία των δεδομένων πίεσης και παροχής δημιουργεί το προφίλ λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.

Οποιαδήποτε απόκλιση από την κανονική λειτουργία επισημαίνεται αυτόματα από το σύστημα με την εμφάνιση του αντίστοιχου μηνύματος.

Αναμενόμενα οφέλη

Με την λειτουργία αυτού του Συστήματος επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων:

η περιστολή των ετήσιων απωλειών πόσιμου ύδατος και της συνολικής κατανάλωσης στο Δήμο Τρικκαίων, µέσω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των διαρροών και της έγκαιρης αποκατάστασης των βλαβών.

ο  συνακόλουθος  περιορισμός  της  επιβάρυνσης  των  υδατικών  αποθεμάτων  και υδροληψιών της περιοχής

ο έγκαιρος εντοπισμός της προέλευσης των απωλειών πόσιμου ύδατος και η υποστήριξη των χειριστών κατά τη διαδικασία απομόνωσης των τμημάτων του δικτύου και επομένως, περιστολή της απώλειας νερού

η υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών στο ακριβή εντοπισμό και την ταχεία αντιμετώπιση των διαρροών και υπερχειλίσεων, µε μικρή διαταραχή της κανονικής  εξυπηρέτησης της υδροδότησης και διανομής.

η αναβάθμιση της στάθμης εξυπηρέτησης του καταναλωτή  µέσω  του  περιορισμού  της διαταραχής από διαρροές ή άλλες αστοχίες (π.χ. υπερχείλιση δεξαμενών)

η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων

η μείωση της απασχόλησης σε εργασίες χαμηλής προτεραιότητας όπως π.χ. για επιτόπια επέμβαση.

επίβλεψη και χειρισμός των τμημάτων και οργάνων του δικτύου ύδρευσης

η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό της λειτουργίας του δικτύου

η σταδιακή μείωση των διαρροών του δικτύου µέσω της συλλογής και  παρακολούθησης στοιχείων από τη λειτουργία του  τις νυκτερινές ώρες.

Η άποψη της εταιρίας

Το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού  της ΔΕΥΑΤ»  είναι ένα υπερσύγχρονο Σύστημα για τον έλεγχο των διαρροών και την βέλτιστη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων.

Είναι πρωτοποριακό και καινοτόμο, χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής  και αναβαθμίζει συνολικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΤ προς στους πολίτες. Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου και οι 31 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου, φέρουν τον πλέον αξιόπιστο και σύγχρονο εξοπλισμού υλικού (hardware) και λογισμικού (software) παρέχοντας την μέγιστη διαθεσιμότητα.

Το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού  της ΔΕΥΑΤ»  αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο στην καθημερινή διαχείριση του νερού όσο και στον σχεδιασμό των μελλοντικών έργων ύδρευσης της ΔΕΥΑΤ.

Τέλος θέλουμε να τονίσουμε την άριστη  συνεργασία με την ΔΕΥΑΤ  και την άψογη ενσωμάτωση του συστήματος στην οργανωτική δομή της υπηρεσίας

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή