Ο Διευθυντής του ΚΕΝΑΚΑΠ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη Reviewed by Momizat on . Ορίστηκαν με την υπ' αρ. πρωτ.: 6441/9-12-2014 απόφαση του Ειδικού Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτική Ορίστηκαν με την υπ' αρ. πρωτ.: 6441/9-12-2014 απόφαση του Ειδικού Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτική Rating: 0

Ο Διευθυντής του ΚΕΝΑΚΑΠ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη

Ο Διευθυντής του ΚΕΝΑΚΑΠ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη

Ορίστηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ.: 6441/9-12-2014 απόφαση του Ειδικού Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) κου Δημητρίου Ιατρίδη, τα μέλη που θα συμμετέχουν και θα εκπροσωπούν την χώρα μας στην Συνέλευση της κοινής οργανωτικής δομής των δύο Δικτύων ήτοι, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη και του Δικτύου για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για το διάστημα 2014-2020.

Μεταξύ των επτά μελών που ορίστηκαν, συμμετέχει και ο Γεν. Δ/ντης της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ) κος Παναγιώτης Πάτρας, ο οποίος θα εκπροσωπεί το Ελληνικό Δίκτυο LEADER, από τα 45 μέλη του οποίου προτάθηκε εξάλλου για να εκπροσωπήσει το LEADER της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στα εν λόγω όργανα στις Βρυξέλλες. Στον ορισμό αυτό σημασία έπαιξε και το γεγονός της συμμετοχής του κου Πάτρα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη από 2008 έως το 2011 ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αγροτική Ανάπτυξη (ELARD).

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) είναι το κομβικό σημείο που συνδέει τους φορείς αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η αποστολή του είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στην ΕΕ. Το ΕΔΑΑ παρέχει ευρεία στήριξη σε φορείς αγροτικής ανάπτυξης και ενημερώνει τη συζήτηση πάνω στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ:

  • προβάλλοντας παραδείγματα επιτυχημένων έργων αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,

  • παρέχοντας βοήθεια στα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα (ΕΑΔ),

  • προωθώντας τη διακρατική συνεργασία (ΔΣ) μεταξύ των Ομάδων LEADER,

  • παρέχοντας ανάλυση των σχετικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένων και των ευρύτερων οφελών της γεωργίας, καθώς και των σχετικών θεμάτων όπως η δασοκομία, η κοινωνική γεωργία και η αγροτική επιχειρηματικότητα.

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι:

  • η συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών για τα ευρωπαϊκά μέτρα και τις πρακτικές για την αγροτική ανάπτυξη,

  • η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στις αγροτικές περιοχές,

  • η διοργάνωση συναντήσεων και σεμιναρίων,

  • η σύσταση και λειτουργία δικτύων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης, την υποστήριξη της εφαρμογής και της αξιολόγησης της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης,

  • υποστήριξη των εθνικών δικτύων και των πρωτοβουλιών διεθνικής συνεργασίας.

Από το Γραφείο Τύπου

του ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή