Ο τελικός κατάλογος με τις εγκρίσεις του Λίντερ Reviewed by Momizat on . Σε συνέχεια προηγούμενης δημοσίευσης (εδώ), αναρτούμε τα τελικά αποτελέσματα και την επιδότηση που παίρνουν επιχειρηματικά σχέδια μέσω του Λίντερ, όπως ανακοινώ Σε συνέχεια προηγούμενης δημοσίευσης (εδώ), αναρτούμε τα τελικά αποτελέσματα και την επιδότηση που παίρνουν επιχειρηματικά σχέδια μέσω του Λίντερ, όπως ανακοινώ Rating: 0

Ο τελικός κατάλογος με τις εγκρίσεις του Λίντερ

Ο τελικός κατάλογος με τις εγκρίσεις του Λίντερ

Σε συνέχεια προηγούμενης δημοσίευσης (εδώ), αναρτούμε τα τελικά αποτελέσματα και την επιδότηση που παίρνουν επιχειρηματικά σχέδια μέσω του Λίντερ, όπως ανακοινώθηκαν από το ΚΕΝΑΚΑΠ:

Η  Επιτροπή Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ L) της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ,  έλαβε την τελική αποφάση κατάταξης και ένταξης των Φακέλων υποψηφιότητας, που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης του Προγράμματος LEADER. Η απόφαση αυτή επικύρωσε το αποτέλεσμα μετά την εξέταση των τριών ενστάσεων που είχαν υποβληθεί από φορείς έναντι του αρχικού αποτελέσματος. Η Επιτροπή Διαχείρισης LEADER (ΕΔΠ L) έκανε δεκτές και τις τρεις (3) τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν.

Με την απόφαση της ΕΔΠ L εγκρίνονται συνολικά 29 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 5.121.067,19 ¤ από τα οποία η επιδότηση LEADER (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στο ποσόν των 3.029.489,51 ¤. Επιπλέον έχουν δεσμευθεί και 277.048,71 ¤ για το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα δημοσίου ενδιαφέροντος έργα και τα οποία θα διατεθούν στους αντίστοιχους φορείς (ΟΤΑ) που θα υλοποιήσουν τέτοια έργα από εθνικές πιστώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στην 2η προκήρυξη LEADER του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ που έληξε στις 22/3/2013 είχαν κατατεθεί από τοπικούς φορείς και ιδιώτες στα γραφεία της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. που υλοποιεί το τοπικό πρόγραμμα LEADER στο νομό Τρικάλων, συνολικά 37 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7.503.979,56 ¤.

Η απόφαση κατάταξης και ένταξης των Φακέλων υποψηφιότητας της ΕΔΠ L έχει ήδη αποσταλεί εγγράφως σε όλους τους υποψηφίους. Απομένει η ένταξη των Τεχνικών Δελτίων των εγκεκριμένων Έργων από το ΥΠΑΑΤ προκειμένου στην συνέχεια οι οριστικά ενταγμένοι δικαιούχοι να κληθούν να υπογράψουν τις Συμβάσεις Υλοποίησης με το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, με βάση τις οποίες θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων τους.

Πίνακας καταταξης επενδυτικων προτασεων 2ης προκήρυξη LEADER του ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

 

 

  ΚΩΔ. ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΜΟ-ΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕ-ΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ-ΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙ-ΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙ-ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ LEADER ΦΠΑ (από εθνικούς πόρους) ΕΓΚΕΚΡΙ-ΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1 L123α Δημιουργία γραμμής βρασμού, παστερίωσης, επεξεργασίας & συσκευασίας λαχανικών. Αγροτικός Συν/σμός Παραποτάμου Πιαλείων Φιλύρα 60,40 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 495.000,00 247.500,00 0,00 495.000,00
2 L123α Εκσυγχρονισμός & μονάδας τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος και αλλαντοποιείου. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩ-ΝΗΣ Απόστολος Φιλύρα 59,10 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 56.400,00 28.200,00 0,00 56.400,00
3 L123α Εκσυγχρονισμός & βελτίωση οριζόντιας παλιάς αποθήκης δημητριακών. ΜΥΣΙΡΛΗΣ Αχιλλέας Ταξιάρχες 57,90 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 24.100,00 12.050,00 0,00 24.100,00
4 L123α Επέκταση-εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής τουρσιών ΠΕΠΕΡ ΑΕ Περιστέρα 56,17 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 475.600,00 237.800,00 0,00 475.600,00
  L123α Γραμμή παραγωγής λιαστής ντομάτας. ΚΕΔΑΠ ΑΕ Ταξιάρχες 55,30 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 444.500,00 222.250,00 0,00 444.500,00
6 L123α Εκσυγχρονισμός επιχείρησης αλλαντοποιείου, επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων κρέατος. ΝΟΥΛΑ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Χρηστίνα-Ιωάννα Πιαλεία 0 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00
7 L123α Ιδρυση νέας μονάδας συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτιικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, ελαίων, ξηρών καρπών & μελιού. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Φωτάδα 0 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00
8 L312-1 Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εγκατάστασης και του μηχανολογικού εξοπλισμού επιχείρησης αλουμινοκατασκευών-σιδηροκατασκευών. ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κων/νος Δενδροχώρι 52,04 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 96.000,00 48.000,00 0,00 96.000,00
9 L312-1 Ιδρυση βιοτεχνίας συσκευασίας & απόσταξης αρωματικών φυτών. ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ιωάννης Γόμφοι 50,14 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 74.500,00 37.250,00 0,00 74.500,00
10 L312-1 Μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας επιχείρησης ξύλινων κατασκευών. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πέτρος Παλαιομο-νάστηρο 50,09 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 254.500,00 127.250,00 0,00 254.500,00
11 L312-1 Επέκταση & Εκσυγχρονισμός βιοτεχνικής μονάδας επίπλων. ΓΑΤΣΙΟΣ Δημήτριος & ΣΙΑ ΟΕ Λυγαριά 0 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00
12 L312- Επέκταση & εκσυγχρονισμός επιχείρησης κατεργασίας μεταλλικών απορριμάτων & παλαισιδήρων (ανακύκλωσης skrap). Φ.ΧΩΤΟΣ-Ι.ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΟΕ Μεγαλοχώρι 53,36 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 250.000,00 125.000,00 0,00 250.000,00
13 L312-3 Εκσυγχρονισμός αρτοποιείου. ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ Ηλίας Μεγ. Καλύβια 51,35 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 99.500,00 49.750,00 0,00 99.500,00
14 L313-3 Περιαστική ποδηλατική διαδρομή στις δημοτικές ενότητες Φαλώρειας & Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Περιαστική περιοχή ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 59,00 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 369.000,00 300.000,00 69.000,00 369.000,00
15 L313-4 Προβολή & Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Καλαμπάκας. ΟΠΕΤΑ Καλαμπάκας Περιοχή LEADER Δ. Καλαμπάκας 72,00 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 29.700,00 20.790,00 0,00 29.700,00
16 L313-4 Προβολή & Προώθηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιοχής LEADER του Ν. Τρικάλων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΕ Περιοχή LEADER Ν. Τρικάλων 71,00 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 30.000,00 21.000,00 0,00 30.000,00
17 L313-4 Ανάπτυξη σημείων πληροφόρησης διαδραστικών πληροφοριών (QR Codes) & παραγωγή υλικού προβολής και προώθησης. e-ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΑΕ ΟΤΑ Περιοχή LEADER N.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 61,00 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 60.000,00 42.000,00 0,00 60.000,00
18 L313-4 Δράσεις προβολής και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του ν. Τρικάλων στον τομέα του θεματικού τουρισμού. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο. Περιοχή LEADER N.Τρικάλων 56,00 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 23.157,00 16.209,90 0,00 23.157,00
19 L313-4 Προβολή & Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ΔΔ Φαρκαδόνας περιοχής LEADER μέσω ζωντανών web καμερών. Δήμος Φαρκαδόνας Περιοχή LEADER Δ. Φαρκαδόνας 0 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00
20 L313-5 Ανέγερση ενοικιαζομένων δωματίων 4 κλειδιών στην Αγ. Παρασκευή. Mountain Falcon EE (υπό σύσταση εταιρεία) Αγ. Παρασκευή 52,54 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 542.650,00 271.325,00 0,00 542.650,00
21 L313-5 Ανέγερση ξενοδοχείου 3 αστέρων στην Θεόπετρα. ΦΑΜΙΣΗΣ Κων/νος Θεόπετρα 51,48 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 561.000,00 280.500,00 0,00 561.000,00
22 L313-5 Επέκταση-εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας. ΛΕΙΡΙΟΝ Αρχοντικό Αφων Μπαλατσού ΑΞΤΕ Παλαιοχώρι 0 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00
23 L313-6 Δημιουργία καφενείου. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ Γεώργιος Μεγάρχη 54,54 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 45.200,00 22.600,00 0,00 45.200,00
24 L313-6 Εκσυγχρονισμός καφενείου στους Αγ.Θεοδώρους Καλαμπάκας. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ Γιώργος Αγ. Θεόδωροι 0 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00
25 L313-8 Ιδρυση επιχείρησης τουρισμού περιπέτειας. ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ Γεώργιος Περτούλι 50,44 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 72.490,00 36.245,00 0,00 72.490,00
26 L313-8 Προμήθεια εξοπλιοσμού χιονοδρομίας για την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. ΠΟΛΥΓΕΝΗ Κερασία Περτούλι 0 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00
27 L313-9 Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης Ξενοδοχειακής Μονάδας Αναπτυξιακή Ξενοδοχειακή Επιχείριση Περτουλίου Τρικάλων ΑΕ Περτούλι 0 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00
28 L321-3 Προμήθεια εξοπλισμού  για την Μουσική Σχολή του Δήμου Καλαμπάκας. ΟΠΕΤΑ Καλαμπάκας Βασιλική & Ασπροπόταμος 76,00 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 29.700,00 22.275,00 0,00 29.700,00
29 L321-3 Προμήθεια στολών & εξοπλισμού για την Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας. ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥ-ΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟ-ΤΗΤΑ ΤΖΙΟΥ-ΡΤΖΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ Αγ. Παρασκευή 59,00 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 14.760,00 11.070,00 0,00

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή