Ο Χρ. Σιμορέλης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας Reviewed by Momizat on . ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Το Στρατηγικό μας Σχέδιο για την Παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας έχει ορισμένα σαφή στοιχεία: α) Κοινωνική, παρα ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Το Στρατηγικό μας Σχέδιο για την Παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας έχει ορισμένα σαφή στοιχεία: α) Κοινωνική, παρα Rating: 0

Ο Χρ. Σιμορέλης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας

Ο Χρ. Σιμορέλης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Το Στρατηγικό μας Σχέδιο για την Παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας έχει ορισμένα σαφή στοιχεία: α) Κοινωνική, παραγωγική και οικονομική στόχευση β) Αντικείμενο, δηλαδή τι θα γίνει γ) Κοινωνικό υποκείμενο, δηλαδή με ποιον και από ποιόν θα υλοποιηθεί το σχέδιο.

Είναι σαφές σε κάθε πολίτη ότι δεν είναι δυνατό να έχουμε ανάπτυξη πάνω σε κοινωνικά και  περιβαλλοντικά ερείπια, κάτι το οποίο είναι προφανώς αντιφατικό. Θεμελιώδης στόχος είναι να υπηρετήσουμε την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, με μια στρατηγική παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα οδηγήσει σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, για τη δημιουργία βιώσιμων, θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την ανάδειξη, ανάπτυξη και αξιοποίηση των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας, με πρώτο το ανθρώπινο δυναμικό της.

Οι άξονες του σχεδίου μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας είναι:

  1. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας από το παραγωγικό σύστημα της περιφέρειας, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις όπως : α) Ο Ενεργειακός σχεδιασμό που θα βασίζεται στις ΑΠΕ με έμφαση στην αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας, μέσα από ένα δίκτυο τοπικών συνεταιριστικών σχημάτων β) Αξιοποίηση της ανακύκλωσης και επανάχρησης απορριμμάτων. γ) Διασύνδεση κλάδων και τομέων με προτεραιότητα στη διασύνδεση τουριστικού και αγρο-διατροφικού κλάδου και προώθηση στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ τουριστικών προορισμών και τοπικών παραγωγικών συμπλεγμάτων δ) Αξιοποίηση δημοσίων προμηθειών και επενδύσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής αξίας και ποιότητας.

 

  1. Δημιουργία και παραγωγή νέας αξίας, με την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας για την ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων (ανάπτυξη νέων προϊόντων, βελτίωση προϊόντων, οικοδόμηση ταυτότητας, ενίσχυση διεθνούς προσανατολισμού κοκ) όπως :

α)  Συγκεκριμένοι κλάδοι στους οποίους μπορούμε να εστιάσουμε με βάση το παραγωγικό προφίλ της περιφέρειας:

  • Ενίσχυση της καθετοποίησης στον αγρο-βιομηχανικό τομέα, για την αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής (σιτηρά, κτηνοτροφία, ελαιώνες, φρούτα και λαχανικά, φαρμακευτικά και αρωματικά, μελισσοκομία κλπ.) με την ανάπτυξη προϊόντων με ισχυρή ταυτότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών (και σε συνέργεια με τον υδατικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό), σε συνεργασία με αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.
  • Ενίσχυση της μεταποίησης, με ιδιαίτερη στόχευση σε κρίσιμους κλάδους όπως το μέταλλο και τα μηχανήματα, ώστε να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και λύσεις που θα αξιοποιηθούν στον κλάδο τροφίμων-ποτών, στην ενέργεια, στην περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία και στις κατασκευές.
  • Αξιοποίηση του αργούντος παραγωγικού δυναμικού: κανένα εργοστάσιο δεν πρέπει να παραμείνει κλειστό όσο υπάρχουν άνεργοι.

β)  Νέοι κλάδοι που αξιοποιούν το νέο επιστημονικό, ερευνητικό και τεχνολογικό δυναμικό, όπως η ηλεκτρονική και πληροφορική, οι τεχνολογίες ψηφιακής μάθησης και οι υδατοκαλλιέργειες κυρίως στο Βόλο και βιο-επιστήμες κυρίως στη Λάρισα.

Το σχέδιό μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση έχει συγκεκριμένες χωρικές στοχεύσεις. Στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη μέσα από μια πολύ-πολική ανάπτυξη τοπικών εξειδικεύσεων και διασυνδέσεων και όχι μέσω δίπολων που αγνοούν τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μικρότερων πόλεων και του αγροτικού (ύπαιθρου) χώρου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν τόσο δραστηριότητες μεταποίησης όσο και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών έντασης γνώσης που θα αναπτυχθούν ανάλογα με τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων (ζώνες κτηνοτροφικής παραγωγής, φρουτο-παραγωγής, εκτατικών καλλιεργειών) και θα αναδεικνύουν και αξιοποιούν και τις δυνατότητες το ημιορεινών περιοχών.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Σχεδίου μας είναι:

α) η ενίσχυση και η αξιοποίηση των υποδομών και των οργανισμών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας.

β)η ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού χρηματοδότησης, με συνεταιριστικές τράπεζες και πιστωτικούς συνεταιρισμούς και νέα χρηματοδοτικά προϊόντα μικρο-πίστωσης.

Το υποκείμενο της ανασυγκρότησης, δηλαδή με ποιον και για ποιον θα συντελεσθεί η ανάπτυξη προσδιορίζεται σε τρεις κοινωνικές δυνάμεις: την αξιοποίηση του νέου επιστημονικού δυναμικού που σήμερα οδηγείται στην ξενιτιά, την αξιοποίησή του για την ανάπτυξη συνεταιρισμών εργαζομένων  και στην υποστήριξη και ενίσχυση με στοχευμένες δράσεις των δυναμικών παραγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή