Πάλι δεσμεύουν την επόμενη δημοτική αρχή. Αυτή τη φορά, για τη λαϊκή Reviewed by Momizat on . Με μια ακόμη συζήτηση για θέμα που, αν εγκριθεί, θα δεσμεύει την επόμενη δημοτική αρχή (όπως η λύση της ΔΕΚΑ), συγκαλείται σήμερα το βράδυ (στις 8) το Δημοτικό Με μια ακόμη συζήτηση για θέμα που, αν εγκριθεί, θα δεσμεύει την επόμενη δημοτική αρχή (όπως η λύση της ΔΕΚΑ), συγκαλείται σήμερα το βράδυ (στις 8) το Δημοτικό Rating: 0

Πάλι δεσμεύουν την επόμενη δημοτική αρχή. Αυτή τη φορά, για τη λαϊκή

Πάλι δεσμεύουν την επόμενη δημοτική αρχή. Αυτή τη φορά, για τη λαϊκή

Με μια ακόμη συζήτηση για θέμα που, αν εγκριθεί, θα δεσμεύει την επόμενη δημοτική αρχή (όπως η λύση της ΔΕΚΑ), συγκαλείται σήμερα το βράδυ (στις 8) το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων. Πρόκειται για τη «Λήψη απόφασης περί χωροθέτησης Λαϊκών Αγορών Δήμου Τρικκαίων -Δημιουργίας Αγοράς Τοπικών Προϊόντων-Υπηρεσιών» και τις συνακόλουθες αυτής:

–  Λήψη απόφασης περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Τρικκαίων.

– Λήψη απόφασης περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας Δήμου Τρικκαίων.

– Λήψη απόφασης περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Έκθεσης /Αγοράς τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί λειτουργίας. Αλλά, λιγότερο από δύο μήνες πριν τις εκλογές και ενώ όλοι οι συνδυασμοί συζητούν με τους ενδιαφερόμενους το θέμα της λαϊκής και των παρεπομένων αυτής, είναι μάλλον άκαιρο να επιζητείται λύση για αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα, λίγο πριν τη 18η Μαΐου. Αν στις εκλογές οι δημότες ψηφίσουν συνδυασμό που προτείνει, για παράδειγμα, περιορισμό της στην πλατεία της ΔΕΗ ή μη λειτουργία της ή οτιδήποτε άλλο, τι θα γίνει; Νέα διαβούλευση και νέα λήψη απόφασης; Σε περίπτωση ήττας της δημοτικής αρχής, θα μπορούσε να αφήσει στην επόμενη, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. Σε περίπτωση νίκης, θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει άμεσα. Επί δεκαετίες δεν έχει λυθεί το θέμα, τώρα επείγει;

Θανάσης Μιχαλάκης

 

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Γενικά

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης διεξαγωγής συνεδρίου – συνάντησης εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Cities For you, Cities For Europe (CT4EU).

2. Λήψη απόφασης περί έκδοσης ψηφίσματος ή μη λόγω έναρξης των δικών μελών πρωτοβουλιών πολιτών Θεσσαλίας ενάντια στα διόδια.

3. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κου Καραγεώργου στη Λάρισα, στις 20.03.2014 για συμμετοχή σε εκδήλωση με θέμα “Το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 – Οι προτεραιότητες για του Δήμους”.

Δ/νσης Εμπορίου

(πλην των ανωτέρω για τη λαϊκή αγορά)

8. Λήψη απόφασης για χορήγηση Νέων Παραγωγικών Αδειών πωλητή Λαϊκών Αγορών.

9. Λήψη απόφασης για τροποποίηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ανταλλαγής των 918,11 τ.μ. που αφορά στην ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε.και πρακτικού επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.

11. Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. Πρωτ1663/13-1-2014 Ένστασης της αναδόχου εταιρείας -Μ. ΣΙΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕ ΔΤ ΚΙΝΥΡΑΣ Ε.Ε» , στρεφόμενης κατά της με αριθμ. πρωτ. 75390/2-12-2013 Απόφασης Έκπτωσης από το έργο : «Αστική αναζωογόνηση στην περιοχή εκατέρωθεν του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων & Περιβαλλοντική αναβάθμιση Κ.Χ στον Παραδοσιακό Οικισμό Βαρουσίου».

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης4ου Α.Π.Ε. και έγκριση παράτασης του έργου: Ανάπλαση εισόδων πόλης Τρικάλων (Οδός Καλαμπάκας & οδός Καρδίτσης) Υποέργο 1: Οδός Καλαμπάκας».

13. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 314 / 2009 Α.Δ.Σ., περί « Έγκρισης τροποποίησης σχεδίου πόλης με την μετατόπιση της Ρ.Γ. / Ο.Γ. στο νότιο τμήμα των Ο.Τ.Γ1273 – Γ1274 στην Πολεοδομική Ενότητα Ι – Δεξιά οδού Καλαμπάκας».

14. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Μπλάνα Γεώργιου για επιστροφή ποσού λόγω προσκύρωσης δημοτικής έκτασης.

15. Λήψη απόφασης επί της αίτησης της αναδόχου της αναδόχου «Μ. ΣΙΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΕ ΔΤ ΚΙΝΥΡΑΣ ΕΕ» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αστική αναζωογόνηση στην περιοχή εκατέρωθεν του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων & περιβαλλοντική αναβάθμιση Κ.Χ στον Παραδοσιακό Οικισμό Βαρουσίου».

16. Λήψη απόφασης επί του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ ΣΤΟ ΟΤ 1141α ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

17. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΟΤΑΜΟ ΛΗΘΑΙΟ».

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

18. Λήψη απόφασης περί ορισμού δημοτικών συμβούλων ως μέλη των επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του άρθρου 67 και 70 του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2014, ανά Δ/νση του Δήμου.

19. Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.

20. Λήψη απόφασης για δεσμεύσεις πιστώσεων για την χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων.

21. Λήψη απόφασης περί παραγραφής βεβαιωμένων κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011″.

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

22. Λήψη απόφασης επί της αριθ.307/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα “Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα ¨ΜΠΑΡΑ- ΑΛΩΝΙΑ ΜΠΑΡΑΣ¨, και στα Ο.Τ. Γ.1368- Γ.1374 – Γ. 1376 – Γ.1381- Γ.1383 – Γ.1398”

23. Λήψη απόφασης επί της αριθ.19/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τουΔήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της αρίθ. 1/2014 απόφασης της Τ.Κ. Μεγάρχης Δ.Ε. Φαλώρειας σχετικά με την απόσταση ορίων από τον Οικισμό για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίων».

24. Λήψη απόφασης επί της αριθ.184/2014 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα “2η αναμόρφωση οικ/κου προϋπολογισμού 2014”.

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας

25. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων συλλόγων για παραχώρηση δημοτικών χώρων (εξ αναβολής).

Δ/νσης Προγραμματισμού,Οργάνωσης & Πληροφορικής

26. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 309/2012 απόφασης Δ.Σ. περί «Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων (ΕΠΠΕ) του Υποέργου: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο”.

Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

27. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση 2 στύλων ΦΟΠ στην οδό Πινδάρου – Πάροδος της οδού Απ. Καλδάρα στα Τρίκαλα έως την οικία κ. Παπαχρήστου Γ.

28. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

 

Αφήστε το σχόλιο σας