Παραμονή πρωτοχρονιάς ανακοίνωσαν τις προθεσμίες για τις φορολογικές δηλώσεις! Reviewed by Momizat on . Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει ο χρόνος, ποιο δώρο σκέφτηκε να μας κάνει το υπουργείο Οικονομικών; Μα, τις προθεσμίες υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων για το 2 Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει ο χρόνος, ποιο δώρο σκέφτηκε να μας κάνει το υπουργείο Οικονομικών; Μα, τις προθεσμίες υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων για το 2 Rating: 0

Παραμονή πρωτοχρονιάς ανακοίνωσαν τις προθεσμίες για τις φορολογικές δηλώσεις!

Παραμονή πρωτοχρονιάς ανακοίνωσαν τις προθεσμίες για τις φορολογικές δηλώσεις!

Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει ο χρόνος, ποιο δώρο σκέφτηκε να μας κάνει το υπουργείο Οικονομικών;
Μα, τις προθεσμίες υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων για το 2014! Τις οποίες ανακοίνωσε το υπουργείο “με σκοπό την ενημέρωση και φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων”.  Ετσι, για να μην ξεχνιόμαστε…
Ειδικότερα η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Ε1) από όλους τους φορολογούμενους θα ξεκινήσει από τις 20 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.
Η υποβολή του εντύπου Ε5 από τις επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΠΕ ΟΕ θα ξεκινήσει στις 3 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2014.
Τα έντυπα Ε2 για τη δήλωση των εισοδημάτων από ενοίκια και το Ε3 θα πρέπει να υποβληθούν από τις 3 Φεβρουαρίου 201 έως 30 Ιουνίου 2014.
Επίσης το Ε9 για το 2014 θα υποβληθεί από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 30 Μαΐου 2014 ενώ η διαδικασία καταβολής των τελών κυκλοφορίας για το 2015 θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.
Οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) υποβάλλονται στις τακτές ημερομηνίες που προβλέπονται από τον νόμο.
Για να δείτε τις ημερομηνίες, πατήστε στην παρακάτω εικόνα με δεξί κλικ και ανοίξτε τη σε νέα καρτέλα

foroi

 

 

 

 

Α/Α Φορολογική Υποχρέωση Έναρξη Υποβολής Λήξη Υποβολής Αναμενόμενο πλήθος υποβολών
1 Υποβολή Εντύπου Ε1 20/3/2014 30/6/2014 5.800.000 58.000 116.000 174.000 232.000 290.000 348.000 406.000 464.000 522.000 638.000 812.000 928.000 812.000
2 Υποβολή Εντύπου Ε5 3/3/2014 30/4/2014 150.000 7.500 12.000 15.000 18.000 22.500 24.000 27.000 24.000
3 Υποβολή Εντύπου Φ01 010 14/4/2014 30/5/2014 75.000 3.750 6.000 15.000 18.750 21.000 10.500
4 Υποβολή Εντύπου Φ01 013 14/4/2014 31/5/2014 5.000 250 400 1.000 1.250 1.400 700
5 Υποβολή Εντύπου Φ01 012 3/2/2014 15/4/2014 50.000 500 1.500 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 7.500 8.500 7.000
6 Υποβολή Εντύπου Ε2  3/2/2014 30/6/2014 3.000.000 60 120 180 240 9.600 17.100 21.600 30.000 48.000 60.000 120.000 150.000 180.000 210.000 270.000 293.100 345.000 405.000 450.000 390.000
7 Υποβολή Εντύπου Ε3  3/2/2014 30/6/2014 1.000.000 20 40 60 80 3.200 5.700 7.200 10.000 16.000 20.000 40.000 50.000 60.000 70.000 90.000 97.700 115.000 135.000 150.000 130.000
8 Έντυπα Ε232, Ε235, Ε233, Ε566, Ε567 2/1/2014 28/2/2014 Χειρόγραφη υποβολή
9 Έντυπο Ε234 2/1/2014 31/3/2014 Χειρόγραφη υποβολή
10 Έκτακτη Εισφορά επί Εισερχομένου Συναλλάγματος 2/1/2014 31/3/2014 Χειρόγραφη υποβολή
11 Έντυπο Ε7 3/2/2014 30/4/2014 600.000 6.000 12.000 18.000 24.000 36.000 42.000 60.000 72.000 78.000 90.000 90.000 72.000
12 Βεβαιώσεις αποδοχών 27/1/2014 28/3/2014 1.000.000 20.000 30.000 50.000 80.000 120.000 160.000 180.000 190.000 170.000
13 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών 17/3/2014 30/4/2014 300.000 15.000 30.000 45.000 60.000 60.000 90.000
14 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων 17/3/2014 30/4/2014 500.000 25.000 50.000 75.000 100.000 100.000 150.000
15 Ε9 2014 17/2/2014 30/5/2014 1.200.000 12.000 24.000 36.000 48.000 60.000 72.000 84.000 96.000 108.000 120.000 132.000 138.000 144.000 126.000
16 ΕΦΑ 3/4/2014 20/5/2014 5.000 150 250 400 750 1.000 1.150 1.300
17 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 2/1/2014 30/4/2014 950.000 950 3.800 9.500 19.000 28.500 38.000 42.750 47.500 52.250 57.000 61.750 66.500 90.250 133.000 142.500 156.750
18 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με διπλογραφικό σύστημα 2/1/2014 30/5/2014 50.000 50 200 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 4.000 4.250 4.500 5.500 5.500
19 Ε9 2015 14/4/2014 31/1/2015 1.500.000 43.750 54.167 59.375 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 15.625 10.417 10.417
Π1 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 1/1, 1/4, 1/7 και 1/10 20/1, 20/4, 20/7 και 20/10 850.000 85.000 255.000 510.000 85.000 255.000 510.000 85.000 255.000 510.000 85.000 255.000 510.000 85.000 255.000 510.000
Π2 Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα 1η κάθε μήνα 20η κάθε μήνα 50.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000 5.000 15.000 30.000
Π3 Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων 1η κάθε μήνα τέλος κάθε μήνα 120.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000 6.000 18.000 36.000 60.000
Π4 Στοιχεία Πελατών Προμηθευτών ? ? 950000 ?
Π5 Στοιχεία Μισθωτηρίων* 1η έτους Τέλος έτους 1.000.000 25.000 25.000 25.000 25.000 32.500 32.500 32.500 32.500 42.500 42.500 42.500 42.500 50.000 50.000 50.000 50.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
* Το πρώτο 4μηνο του 2014 θα κατατεθούν και στοιχεία παλαιών μισθώσεων που έχουν μεταβολή. Έχουν υπολογιστεί σε 400.000.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή