ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και νέες προκλήσεις για την περιοχή μας Reviewed by Momizat on . Η ανακοίνωση χρηματοδότησης για το Νομό Τρικάλων, έργων ανάδειξης και προώθησης τουπεριπατητικού τουρισμού μόνον ως καλό νέο μπορεί να εκληφθεί, ειδικά για όσου Η ανακοίνωση χρηματοδότησης για το Νομό Τρικάλων, έργων ανάδειξης και προώθησης τουπεριπατητικού τουρισμού μόνον ως καλό νέο μπορεί να εκληφθεί, ειδικά για όσου Rating: 0

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και νέες προκλήσεις για την περιοχή μας

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και νέες προκλήσεις για την περιοχή μας

Η ανακοίνωση χρηματοδότησης για το Νομό Τρικάλων, έργων ανάδειξης και προώθησης του
περιπατητικού τουρισμού μόνον ως καλό νέο μπορεί να εκληφθεί, ειδικά για όσους επιζητούν
ευκαιρίες να βρίσκονται στη φύση.

Βεβαίως και χρειάζονται συντήρηση τα ήδη υπάρχοντα φυσικά στοιχεία – μνημεία: μονοπάτια,
‘’στράτες’’, διαδρομές για τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, την ‘’εκτόνωση‘’ των κατοίκων της
πόλης στη φύση, τη διατήρηση της συλλογικής ιστορικής μνήμης.

Αποτελεί όμως πρόκληση η δημιουργία ή αξιοποίηση υποδομών που ν’ ανταποκρίνονται στις νέες
συνθήκες – νέα δεδομένα και νέες ανάγκες, το εύρος των ωφελούμενων, τα οφέλη για τις τοπικές
κοινωνίες.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί για το νομό μας η τεχνητή λίμνη Λογγά. Βρισκόμενη σε απόσταση
περίπου 50 Km από τα Τρίκαλα, σε ύψος 1100 m, δημιουργήθηκε κύρια ως ταμιευτήρας για την
ύδρευση – άρδευση των γύρω οικισμών.

Αποτελεί όμως ιδανικό τόπο για αναψυχή στη φύση, όπως πεζοπορία περιμετρικά της λίμνης, περιπλάνηση στα δάση βελανιδιάς, ποδηλασία, ψάρεμα, βαρκάδα κ.ά.

Η ανάδειξη όμως των προτερημάτων της περιοχής δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά, εμπειρικά,
και μόνον επιχειρηματικά. Προϋποθέτει ευαισθητοποίηση και συναντίληψη των αρμόδιων φορέων
(Δήμος και Περιφέρεια), διάθεση των απαραίτητων πόρων πρώτα για τη σύνταξη μιας
ολοκληρωμένης μελέτης και κατόπιν υλοποίηση αυτής.

ΘΥΜΙΟΣ ΣΑΛΙΑΧΗΣ
Αρχιτέκτων τοπίου
MR of Landscape Architecture

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή