Πλεονάσματα και οργανικά κενά στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων Reviewed by Momizat on .   Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με τις 51η/15-02014 και 52η/25-07-2014 Πράξεις του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις   Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με τις 51η/15-02014 και 52η/25-07-2014 Πράξεις του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις Rating: 0

Πλεονάσματα και οργανικά κενά στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Πλεονάσματα και οργανικά κενά στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

 

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με τις 51η/15-02014 και 52η/25-07-2014 Πράξεις του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 269/2000, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, συνέταξε Πίνακα Οργανικών Κενών και διαπίστωσε υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2014‐2015.

Σας ανακοινώνουμε τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων (Υπεραριθμιών) ν. Τρικάλων που περιέχει αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2014-2015.

(σχετικές η υπ’ αριθμ. πρωτ. 118842/Γ2/17‐09‐2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄) για τις αναθέσεις μαθημάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι με αριθμ. πρωτ. 119052/Γ2/17‐09‐2008 και 127070/Γ2/03‐10‐2008 διευκρινιστικές επί των αναθέσεων μαθημάτων εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘΠΑ και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 97338/Δ2/24-06-2014 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2014‐2015)

 

  • Τα οργανικά κενά έχουν αλγεβρικό πρόσημο ( ‐ ).

 

Επισημαίνουμε ότι τα οργανικά κενά και πλεονάσματα υπολογίστηκαν για κάθε σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αφορούν το μαθητικό δυναμικό (αριθμός μαθητών ανά τάξη), τα λειτουργούντα τμήματα (αριθμός τμημάτων ανά τάξη) και το εκπαιδευτικό προσωπικό για το επόμενο σχολικό έτος.

 

 

Καλούνται

όσοι εκπ/κοί ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες του ν. Τρικάλων (είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι), στον κλάδο και την ειδικότητα που έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Τρικάλων (γρ. 313 – ΠΥΣΔΕ), από 28/07/2014 – 30/07/2014, οι ίδιοι ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω fax (24310 46470).

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ   Δ.Ε. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

      

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ

 

1η ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ 1ο ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2ο ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4ο ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΣΠ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.
01 Θεολόγοι ΠΕ01   1 1   1      
02 Φιλόλογοι ΠΕ02 -2 -2       -1 -2 -1
03 Μαθηματικοί ΠΕ03 -1   1 -1        
05 Γαλλικών ΠΕ05     1 1     1 1
06 Αγγλικών ΠΕ06     1          
07 Γερμανικών ΠΕ07     1   1      
08 Καλλιτεχνικών ΠΕ08                
09 Οικονομολόγοι ΠΕ09               1
10 Κοινωνιολόγοι ΠΕ10                
11 Φυσικής Αγωγής ΠΕ11     1   1   -1  
12 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΠΕ12                
12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. – ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΠΕ12                
12 Ηλεκτρολόγοι ΠΕ12                
12 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί – Φυσ. Ραδιοηλεκτρολόγοι ΠΕ12                
12 Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ12                
12 Χημικοί Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι ΠΕ12                
13 Νομικών – Πολ. Επιστημών ΠΕ13                
32 Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32                
14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΕ14       1        
33 Μεθοδολογίας (ΜΙΘΕ) ΠΕ33                
15 Οικιακής Οικονομίας ΠΕ15                
16 Μουσικοί ΠΕ16 ΤΕ16     1   -1      
17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕ17                
17 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17                
17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17                
17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17                
18 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΕ18                
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΕ18                
18 Δραματικής τέχνης ΠΕ18                
18 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟ ΠΕ18                
18 Κοπτικής ραπτικής ΠΕ18                
ΤΕ Χημικοί εργαστηρίων ΤΕ01                
18 Οχημάτων ΤΕΙ ΠΕ18                
18 Στατιστικής ΠΕ18                
18 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ18                
18 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) ΠΕ18                
18 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ01                
18 Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΠΕ18                
18 Μηχανοσ. Αεροσκαφών ΠΕ18                
18 Αργυροχρυσοχοϊας (ΠΕ) ΠΕ18                
ΤΕ Κλωστοϋγαντουργίας ΤΕ01                
18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ ΠΕ18                
18 Κεραμικής ΠΕ18                
19 Πληροφορικής ΠΕ19- ΠΕ20   1   1 1      
ΤΕ Σχεδιαστές ΤΕ01                
ΤΕ Μηχανολόγοι ΤΕ01                
ΤΕ Μηχ. Αυτοκινήτων ΤΕ01                
ΤΕ Ψυκτικοί ΤΕ01                
ΤΕ Δοιμικοί ΤΕ01                
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι ΤΕ01                
ΤΕ Ηλεκτρονικοί ΤΕ01                
ΤΕ Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΤΕ01                
ΤΕ Προγραμματιστές Η/Υ ΤΕ01                
ΔΕ Αισθητικής ΔΕ01                
ΤΕ Κοπτικής ραπτικής ΤΕ01                
ΤΕ Ωρολογοποιίας ΤΕ01                
ΤΕ Μηχανοσυνθέτες αεροσκαφών ΤΕ01                
ΤΕ Ανθοκομίας – κηποτεχνίας ΤΕ01                
ΤΕ Φυτικής παραγωγής ΤΕ01                
ΤΕ Ζωικής παραγωγής ΤΕ01                
ΤΕ Γεωργικών μηχανημάτων ΤΕ01                
ΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΕ01                
ΔΕ Βοηθοί Χημικού ΔΕ01                
ΔΕ Εμπειρ. Μηχανολόγοι ΔΕ01                
ΔΕ Εμπειρ. Ηλεκτρολόγοι ΔΕ01                
041 Φυσικοί ΠΕ04.01     -1     1   -1
042 Χημικοί ΠΕ04.02         1 1    
043 Φυσιογνώστες ΠΕ04.03                
044 Βιολόγοι ΠΕ04.04   -1 -1   -1 -1    
045 Γεωλόγοι ΠΕ04.05     -1         1
34 Ιταλικής ΠΕ34 1              

 

 

 

2η ΟΜΑΔΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ 3ο ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5ο ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6ο ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7ο ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9ο ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
01 Θεολόγοι ΠΕ01                  
02 Φιλόλογοι ΠΕ02 1 -2   -1   1      
03 Μαθηματικοί ΠΕ03     -1 1   1   -1 1
05 Γαλλικών ΠΕ05 2 1 1   1       1
06 Αγγλικών ΠΕ06       1 1        
07 Γερμανικών ΠΕ07                  
08 Καλλιτεχνικών ΠΕ08                  
09 Οικονομολόγοι ΠΕ09           -1      
10 Κοινωνιολόγοι ΠΕ10         1        
11 Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 1   1       1    
12 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΠΕ12                  
12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. – ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΠΕ12                  
12 Ηλεκτρολόγοι ΠΕ12                  
12 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί – Φυσ. Ραδιοηλεκτρολόγοι ΠΕ12   1              
12 Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ12                  
12 Χημικοί Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι ΠΕ12                  
13 Νομικών – Πολ. Επιστημών ΠΕ13 1                
32 Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32                  
14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΕ14   1              
33 Μεθοδολογίας (ΜΙΘΕ) ΠΕ33                  
15 Οικιακής Οικονομίας ΠΕ15                 1
16 Μουσικοί ΠΕ16 ΤΕ16         1        
17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕ17       1          
17 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17                  
17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17         -1        
17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17                  
18 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΕ18                  
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΕ18                  
18 Δραματικής τέχνης ΠΕ18                  
18 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟ ΠΕ18                  
18 Κοπτικής ραπτικής ΠΕ18                  
ΤΕ Χημικοί εργαστηρίων ΤΕ01                  
18 Οχημάτων ΤΕΙ ΠΕ18                  
18 Στατιστικής ΠΕ18                  
18 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ18                  
18 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) ΠΕ18                  
18 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ01                  
18 Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΠΕ18                  
18 Μηχανοσ. Αεροσκαφών ΠΕ18                  
18 Αργυροχρυσοχοϊας (ΠΕ) ΠΕ18                  
ΤΕ Κλωστοϋγαντουργίας ΤΕ01                  
18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ ΠΕ18                  
18 Κεραμικής ΠΕ18                  
19 Πληροφορικής ΠΕ19- ΠΕ20 1 2     1 1 1 1 1
ΤΕ Σχεδιαστές ΤΕ01                  
ΤΕ Μηχανολόγοι ΤΕ01                  
ΤΕ Μηχ. Αυτοκινήτων ΤΕ01                  
ΤΕ Ψυκτικοί ΤΕ01                  
ΤΕ Δοιμικοί ΤΕ01                  
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι ΤΕ01                  
ΤΕ Ηλεκτρονικοί ΤΕ01                  
ΤΕ Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΤΕ01                  
ΤΕ Προγραμματιστές Η/Υ ΤΕ01                  
ΔΕ Αισθητικής ΔΕ01                  
ΤΕ Κοπτικής ραπτικής ΤΕ01                  
ΤΕ Ωρολογοποιίας ΤΕ01                  
ΤΕ Μηχανοσυνθέτες αεροσκαφών ΤΕ01                  
ΤΕ Ανθοκομίας – κηποτεχνίας ΤΕ01                  
ΤΕ Φυτικής παραγωγής ΤΕ01                  
ΤΕ Ζωικής παραγωγής ΤΕ01                  
ΤΕ Γεωργικών μηχανημάτων ΤΕ01                  
ΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΕ01                  
ΔΕ Βοηθοί Χημικού ΔΕ01                  
ΔΕ Εμπειρ. Μηχανολόγοι ΔΕ01                  
ΔΕ Εμπειρ. Ηλεκτρολόγοι ΔΕ01                  
041 Φυσικοί ΠΕ04.01 1 1     -1 -1      
042 Χημικοί ΠΕ04.02   -1             1
043 Φυσιογνώστες ΠΕ04.03 -1                
044 Βιολόγοι ΠΕ04.04       -1          
045 Γεωλόγοι ΠΕ04.05       1          
34 Ιταλικής ΠΕ34 1                

 

 

3η ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ 1ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
01 Θεολόγοι ΠΕ01     1
02 Φιλόλογοι ΠΕ02   -1 1
03 Μαθηματικοί ΠΕ03     2
05 Γαλλικών ΠΕ05      
06 Αγγλικών ΠΕ06     1
07 Γερμανικών ΠΕ07      
08 Καλλιτεχνικών ΠΕ08      
09 Οικονομολόγοι ΠΕ09     -1
10 Κοινωνιολόγοι ΠΕ10      
11 Φυσικής Αγωγής ΠΕ11     -1
12 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΠΕ12      
12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. – ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΠΕ12 1    
12 Ηλεκτρολόγοι ΠΕ12      
12 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί – Φυσ. Ραδιοηλεκτρολόγοι ΠΕ12   2  
12 Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ12      
12 Χημικοί Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι ΠΕ12      
13 Νομικών – Πολ. Επιστημών ΠΕ13 -1    
32 Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32      
14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΕ14     -1
33 Μεθοδολογίας (ΜΙΘΕ) ΠΕ33      
15 Οικιακής Οικονομίας ΠΕ15      
16 Μουσικοί ΠΕ16 ΤΕ16      
17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕ17 2    
17 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17 1   2
17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17 -1 2  
17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17   1  
18 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΕ18      
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΕ18     -1
18 Δραματικής τέχνης ΠΕ18      
18 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟ ΠΕ18 1   -1
18 Κοπτικής ραπτικής ΠΕ18      
ΤΕ Χημικοί εργαστηρίων ΤΕ01      
18 Οχημάτων ΤΕΙ ΠΕ18      
18 Στατιστικής ΠΕ18      
18 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ18      
18 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) ΠΕ18      
18 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ01      
18 Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΠΕ18      
18 Μηχανοσ. Αεροσκαφών ΠΕ18      
18 Αργυροχρυσοχοϊας (ΠΕ) ΠΕ18      
ΤΕ Κλωστοϋγαντουργίας ΤΕ01      
18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ ΠΕ18      
18 Κεραμικής ΠΕ18      
19 Πληροφορικής ΠΕ19- ΠΕ20   2 1
ΤΕ Σχεδιαστές ΤΕ01      
ΤΕ Μηχανολόγοι ΤΕ01 -2    
ΤΕ Μηχ. Αυτοκινήτων ΤΕ01      
ΤΕ Ψυκτικοί ΤΕ01   1  
ΤΕ Δοιμικοί ΤΕ01      
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι ΤΕ01      
ΤΕ Ηλεκτρονικοί ΤΕ01      
ΤΕ Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΤΕ01      
ΤΕ Προγραμματιστές Η/Υ ΤΕ01      
ΔΕ Αισθητικής ΔΕ01      
ΤΕ Κοπτικής ραπτικής ΤΕ01      
ΤΕ Ωρολογοποιίας ΤΕ01      
ΤΕ Μηχανοσυνθέτες αεροσκαφών ΤΕ01      
ΤΕ Ανθοκομίας – κηποτεχνίας ΤΕ01      
ΤΕ Φυτικής παραγωγής ΤΕ01      
ΤΕ Ζωικής παραγωγής ΤΕ01      
ΤΕ Γεωργικών μηχανημάτων ΤΕ01      
ΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΕ01      
ΔΕ Βοηθοί Χημικού ΔΕ01      
ΔΕ Εμπειρ. Μηχανολόγοι ΔΕ01      
ΔΕ Εμπειρ. Ηλεκτρολόγοι ΔΕ01      
041 Φυσικοί ΠΕ04.01   1 1
042 Χημικοί ΠΕ04.02      
043 Φυσιογνώστες ΠΕ04.03      
044 Βιολόγοι ΠΕ04.04      
045 Γεωλόγοι ΠΕ04.05   1  
34 Ιταλικής ΠΕ34      

 

 

4η ΟΜΑΔΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ ΓΥΜΝ. ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΥΜΝ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΓΥΜΝ. ΠΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΒΑΛΤΙΝΟΥ
01 Θεολόγοι ΠΕ01          
02 Φιλόλογοι ΠΕ02 -2   -1 1  
03 Μαθηματικοί ΠΕ03          
05 Γαλλικών ΠΕ05 1 1      
06 Αγγλικών ΠΕ06       1  
07 Γερμανικών ΠΕ07          
08 Καλλιτεχνικών ΠΕ08          
09 Οικονομολόγοι ΠΕ09          
10 Κοινωνιολόγοι ΠΕ10          
11 Φυσικής Αγωγής ΠΕ11     1    
12 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΠΕ12          
12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. – ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΠΕ12          
12 Ηλεκτρολόγοι ΠΕ12          
12 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί – Φυσ. Ραδιοηλεκτρολόγοι ΠΕ12          
12 Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ12          
12 Χημικοί Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι ΠΕ12          
13 Νομικών – Πολ. Επιστημών ΠΕ13          
32 Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32          
14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΕ14          
33 Μεθοδολογίας (ΜΙΘΕ) ΠΕ33          
15 Οικιακής Οικονομίας ΠΕ15          
16 Μουσικοί ΠΕ16 ΤΕ16          
17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕ17          
17 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17          
17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17          
17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17          
18 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΕ18          
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΕ18          
18 Δραματικής τέχνης ΠΕ18          
18 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟ ΠΕ18     1    
18 Κοπτικής ραπτικής ΠΕ18          
ΤΕ Χημικοί εργαστηρίων ΤΕ01          
18 Οχημάτων ΤΕΙ ΠΕ18          
18 Στατιστικής ΠΕ18          
18 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ18          
18 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) ΠΕ18          
18 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ01          
18 Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΠΕ18          
18 Μηχανοσ. Αεροσκαφών ΠΕ18          
18 Αργυροχρυσοχοϊας (ΠΕ) ΠΕ18          
ΤΕ Κλωστοϋγαντουργίας ΤΕ01          
18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ ΠΕ18          
18 Κεραμικής ΠΕ18          
19 Πληροφορικής ΠΕ19- ΠΕ20       1 -1
ΤΕ Σχεδιαστές ΤΕ01          
ΤΕ Μηχανολόγοι ΤΕ01          
ΤΕ Μηχ. Αυτοκινήτων ΤΕ01          
ΤΕ Ψυκτικοί ΤΕ01          
ΤΕ Δοιμικοί ΤΕ01          
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι ΤΕ01          
ΤΕ Ηλεκτρονικοί ΤΕ01          
ΤΕ Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΤΕ01          
ΤΕ Προγραμματιστές Η/Υ ΤΕ01          
ΔΕ Αισθητικής ΔΕ01          
ΤΕ Κοπτικής ραπτικής ΤΕ01          
ΤΕ Ωρολογοποιίας ΤΕ01          
ΤΕ Μηχανοσυνθέτες αεροσκαφών ΤΕ01          
ΤΕ Ανθοκομίας – κηποτεχνίας ΤΕ01          
ΤΕ Φυτικής παραγωγής ΤΕ01          
ΤΕ Ζωικής παραγωγής ΤΕ01          
ΤΕ Γεωργικών μηχανημάτων ΤΕ01          
ΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΕ01          
ΔΕ Βοηθοί Χημικού ΔΕ01          
ΔΕ Εμπειρ. Μηχανολόγοι ΔΕ01          
ΔΕ Εμπειρ. Ηλεκτρολόγοι ΔΕ01          
041 Φυσικοί ΠΕ04.01          
042 Χημικοί ΠΕ04.02          
043 Φυσιογνώστες ΠΕ04.03          
044 Βιολόγοι ΠΕ04.04         -1
045 Γεωλόγοι ΠΕ04.05 1 1   1  
34 Ιταλικής ΠΕ34          

 

5η ΟΜΑΔΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ 1ο ΓΥΜΝ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2ο ΓΥΜΝ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΥΜΝ. ΟΞΥΝΕΙΑΣ ΓΥΜΝ. ΑΜΠΕΛΙΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
01 Θεολόγοι ΠΕ01 1 1 1      
02 Φιλόλογοι ΠΕ02     -2     2
03 Μαθηματικοί ΠΕ03   1       1
05 Γαλλικών ΠΕ05       1    
06 Αγγλικών ΠΕ06 1 1 1   1 1
07 Γερμανικών ΠΕ07 1 -1 1      
08 Καλλιτεχνικών ΠΕ08   1        
09 Οικονομολόγοι ΠΕ09     1      
10 Κοινωνιολόγοι ΠΕ10 1          
11 Φυσικής Αγωγής ΠΕ11   -1        
12 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΠΕ12     1      
12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. – ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΠΕ12            
12 Ηλεκτρολόγοι ΠΕ12            
12 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί – Φυσ. Ραδιοηλεκτρολόγοι ΠΕ12            
12 Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ12            
12 Χημικοί Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι ΠΕ12            
13 Νομικών – Πολ. Επιστημών ΠΕ13            
32 Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32            
14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΕ14            
33 Μεθοδολογίας (ΜΙΘΕ) ΠΕ33            
15 Οικιακής Οικονομίας ΠΕ15            
16 Μουσικοί ΠΕ16 ΤΕ16            
17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕ17           1
17 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17 1         1
17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17            
17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17            
18 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΕ18            
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΕ18            
18 Δραματικής τέχνης ΠΕ18            
18 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟ ΠΕ18   -1        
18 Κοπτικής ραπτικής ΠΕ18            
ΤΕ Χημικοί εργαστηρίων ΤΕ01            
18 Οχημάτων ΤΕΙ ΠΕ18            
18 Στατιστικής ΠΕ18            
18 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ18            
18 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) ΠΕ18            
18 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ01            
18 Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΠΕ18            
18 Μηχανοσ. Αεροσκαφών ΠΕ18            
18 Αργυροχρυσοχοϊας (ΠΕ) ΠΕ18            
ΤΕ Κλωστοϋγαντουργίας ΤΕ01            
18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ ΠΕ18            
18 Κεραμικής ΠΕ18            
19 Πληροφορικής ΠΕ19- ΠΕ20 1   1     1
ΤΕ Σχεδιαστές ΤΕ01            
ΤΕ Μηχανολόγοι ΤΕ01            
ΤΕ Μηχ. Αυτοκινήτων ΤΕ01            
ΤΕ Ψυκτικοί ΤΕ01            
ΤΕ Δοιμικοί ΤΕ01            
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι ΤΕ01            
ΤΕ Ηλεκτρονικοί ΤΕ01            
ΤΕ Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΤΕ01            
ΤΕ Προγραμματιστές Η/Υ ΤΕ01            
ΔΕ Αισθητικής ΔΕ01            
ΤΕ Κοπτικής ραπτικής ΤΕ01            
ΤΕ Ωρολογοποιίας ΤΕ01            
ΤΕ Μηχανοσυνθέτες αεροσκαφών ΤΕ01            
ΤΕ Ανθοκομίας – κηποτεχνίας ΤΕ01            
ΤΕ Φυτικής παραγωγής ΤΕ01            
ΤΕ Ζωικής παραγωγής ΤΕ01            
ΤΕ Γεωργικών μηχανημάτων ΤΕ01            
ΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΕ01            
ΔΕ Βοηθοί Χημικού ΔΕ01            
ΔΕ Εμπειρ. Μηχανολόγοι ΔΕ01            
ΔΕ Εμπειρ. Ηλεκτρολόγοι ΔΕ01            
041 Φυσικοί ΠΕ04.01 1     1 1 2
042 Χημικοί ΠΕ04.02            
043 Φυσιογνώστες ΠΕ04.03            
044 Βιολόγοι ΠΕ04.04 -1 -1 -1      
045 Γεωλόγοι ΠΕ04.05   1        
34 Ιταλικής ΠΕ34            

 

6η ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ ΓΥΜΝ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΓΕΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
01 Θεολόγοι ΠΕ01          
02 Φιλόλογοι ΠΕ02       -2  
03 Μαθηματικοί ΠΕ03 -1     -2  
05 Γαλλικών ΠΕ05       2  
06 Αγγλικών ΠΕ06 -1 1 2    
07 Γερμανικών ΠΕ07          
08 Καλλιτεχνικών ΠΕ08          
09 Οικονομολόγοι ΠΕ09         1
10 Κοινωνιολόγοι ΠΕ10          
11 Φυσικής Αγωγής ΠΕ11     1    
12 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΠΕ12          
12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. – ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΠΕ12          
12 Ηλεκτρολόγοι ΠΕ12          
12 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί – Φυσ. Ραδιοηλεκτρολόγοι ΠΕ12          
12 Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ12          
12 Χημικοί Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι ΠΕ12          
13 Νομικών – Πολ. Επιστημών ΠΕ13          
32 Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32          
14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΕ14          
33 Μεθοδολογίας (ΜΙΘΕ) ΠΕ33          
15 Οικιακής Οικονομίας ΠΕ15          
16 Μουσικοί ΠΕ16 ΤΕ16     1    
17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕ17     1   1
17 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17         1
17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17          
17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17          
18 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΕ18          
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΕ18         1
18 Δραματικής τέχνης ΠΕ18          
18 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟ ΠΕ18          
18 Κοπτικής ραπτικής ΠΕ18          
ΤΕ Χημικοί εργαστηρίων ΤΕ01          
18 Οχημάτων ΤΕΙ ΠΕ18          
18 Στατιστικής ΠΕ18          
18 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ18          
18 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) ΠΕ18          
18 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ01          
18 Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΠΕ18          
18 Μηχανοσ. Αεροσκαφών ΠΕ18          
18 Αργυροχρυσοχοϊας (ΠΕ) ΠΕ18          
ΤΕ Κλωστοϋγαντουργίας ΤΕ01          
18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ ΠΕ18          
18 Κεραμικής ΠΕ18          
19 Πληροφορικής ΠΕ19- ΠΕ20          
ΤΕ Σχεδιαστές ΤΕ01          
ΤΕ Μηχανολόγοι ΤΕ01          
ΤΕ Μηχ. Αυτοκινήτων ΤΕ01          
ΤΕ Ψυκτικοί ΤΕ01          
ΤΕ Δοιμικοί ΤΕ01         1
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι ΤΕ01          
ΤΕ Ηλεκτρονικοί ΤΕ01          
ΤΕ Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΤΕ01          
ΤΕ Προγραμματιστές Η/Υ ΤΕ01          
ΔΕ Αισθητικής ΔΕ01          
ΤΕ Κοπτικής ραπτικής ΤΕ01          
ΤΕ Ωρολογοποιίας ΤΕ01          
ΤΕ Μηχανοσυνθέτες αεροσκαφών ΤΕ01          
ΤΕ Ανθοκομίας – κηποτεχνίας ΤΕ01          
ΤΕ Φυτικής παραγωγής ΤΕ01          
ΤΕ Ζωικής παραγωγής ΤΕ01          
ΤΕ Γεωργικών μηχανημάτων ΤΕ01          
ΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΕ01          
ΔΕ Βοηθοί Χημικού ΔΕ01          
ΔΕ Εμπειρ. Μηχανολόγοι ΔΕ01          
ΔΕ Εμπειρ. Ηλεκτρολόγοι ΔΕ01          
041 Φυσικοί ΠΕ04.01          
042 Χημικοί ΠΕ04.02     1    
043 Φυσιογνώστες ΠΕ04.03          
044 Βιολόγοι ΠΕ04.04 1   -1 -1  
045 Γεωλόγοι ΠΕ04.05     -1    
34 Ιταλικής ΠΕ34          

 

 

7η ΟΜΑΔΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ 1ο ΓΥΜΝ. ΠΥΛΗΣ ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΠΥΛΗΣ
01 Θεολόγοι ΠΕ01 1 1  
02 Φιλόλογοι ΠΕ02 -1 1 1
03 Μαθηματικοί ΠΕ03      
05 Γαλλικών ΠΕ05 1    
06 Αγγλικών ΠΕ06 1    
07 Γερμανικών ΠΕ07 1    
08 Καλλιτεχνικών ΠΕ08      
09 Οικονομολόγοι ΠΕ09   1  
10 Κοινωνιολόγοι ΠΕ10      
11 Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 1    
12 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΠΕ12      
12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣ. – ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΠΕ12      
12 Ηλεκτρολόγοι ΠΕ12      
12 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί – Φυσ. Ραδιοηλεκτρολόγοι ΠΕ12      
12 Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ12      
12 Χημικοί Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι ΠΕ12      
13 Νομικών – Πολ. Επιστημών ΠΕ13      
32 Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32      
14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΕ14      
33 Μεθοδολογίας (ΜΙΘΕ) ΠΕ33      
15 Οικιακής Οικονομίας ΠΕ15      
16 Μουσικοί ΠΕ16 ΤΕ16      
17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕ17      
17 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17      
17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ17      
17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17      
18 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΕ18      
18 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΕ18      
18 Δραματικής τέχνης ΠΕ18      
18 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟ ΠΕ18      
18 Κοπτικής ραπτικής ΠΕ18      
ΤΕ Χημικοί εργαστηρίων ΤΕ01      
18 Οχημάτων ΤΕΙ ΠΕ18      
18 Στατιστικής ΠΕ18      
18 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ18      
18 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) ΠΕ18      
18 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕ01      
18 Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΠΕ18      
18 Μηχανοσ. Αεροσκαφών ΠΕ18      
18 Αργυροχρυσοχοϊας (ΠΕ) ΠΕ18      
ΤΕ Κλωστοϋγαντουργίας ΤΕ01      
18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ ΠΕ18      
18 Κεραμικής ΠΕ18      
19 Πληροφορικής ΠΕ19- ΠΕ20 1    
ΤΕ Σχεδιαστές ΤΕ01      
ΤΕ Μηχανολόγοι ΤΕ01      
ΤΕ Μηχ. Αυτοκινήτων ΤΕ01      
ΤΕ Ψυκτικοί ΤΕ01      
ΤΕ Δοιμικοί ΤΕ01      
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι ΤΕ01      
ΤΕ Ηλεκτρονικοί ΤΕ01      
ΤΕ Μηχ. Εμπ. Ναυτικού ΤΕ01      
ΤΕ Προγραμματιστές Η/Υ ΤΕ01      
ΔΕ Αισθητικής ΔΕ01      
ΤΕ Κοπτικής ραπτικής ΤΕ01      
ΤΕ Ωρολογοποιίας ΤΕ01      
ΤΕ Μηχανοσυνθέτες αεροσκαφών ΤΕ01      
ΤΕ Ανθοκομίας – κηποτεχνίας ΤΕ01      
ΤΕ Φυτικής παραγωγής ΤΕ01      
ΤΕ Ζωικής παραγωγής ΤΕ01      
ΤΕ Γεωργικών μηχανημάτων ΤΕ01      
ΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΕ01      
ΔΕ Βοηθοί Χημικού ΔΕ01      
ΔΕ Εμπειρ. Μηχανολόγοι ΔΕ01      
ΔΕ Εμπειρ. Ηλεκτρολόγοι ΔΕ01      
041 Φυσικοί ΠΕ04.01   1  
042 Χημικοί ΠΕ04.02     1
043 Φυσιογνώστες ΠΕ04.03      
044 Βιολόγοι ΠΕ04.04   -1  
045 Γεωλόγοι ΠΕ04.05 -1    
34 Ιταλικής ΠΕ34      

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή