Ποιες αλλαγές προσβλέπονται στις βάσεις εισαγωγής – Ολα τα στατιστικά του υπουργείου Reviewed by Momizat on . Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας με τις πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν έδω Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας με τις πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν έδω Rating: 0

Ποιες αλλαγές προσβλέπονται στις βάσεις εισαγωγής – Ολα τα στατιστικά του υπουργείου

Ποιες αλλαγές προσβλέπονται στις βάσεις εισαγωγής – Ολα τα στατιστικά του υπουργείου

Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας με τις πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.
Η μεγαλύτερη άνοδος των βάσεων σημειώνεται στο πρώτο επιστημονικό πεδίο
(νομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες) ενώ μικρότερη άνοδος των βάσεων παρατηρείται στο δεύτερο (θετικές επιστήμες), το τρίτο (επιστήμες υγείας) και το τέταρτο επιστημονικό πεδίο (τεχνολογικές επιστήμες).
Αντιθέτως, μεγάλη πτώση αναμένεται στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο (οικονομία και διοίκηση) όπου παρατηρείται το εντυπωσιακό νούμερο των 20,6% λιγότερων υποψηφίων
Η άνοδος των βάσεων θα ήταν εντυπωσιακή, εάν το υπουργείο Παιδείας δεν διέθετε το επιπλέον 20% των θέσεων των ειδικών κατηγοριών στη γενική σειρά όλων των υποψηφίων.
Η άνοδος των βάσεων αναμένεται ότι θα είναι οριακή στα υψηλόβαθμα τμήματα της χώρας (Ιατρικές, Νομικές, Πολυτεχνικές) και γενικώς στα τμήματα των μεγάλων αστικών κέντρων, ενώ θα είναι περισσότερο εμφανής στις σχολές μεσαίας και χαμηλής ζήτησης.
Καθώς εφέτος οι μετεγγραφές είναι ελεύθερες για τις λεγόμενες ειδικές κατηγορίες, αναμένεται να «ανεβούν» τα τμήματα που βρίσκονται στην Περιφέρεια και έχουν ομοειδή τμήματα σε πανεπιστήμια ή ΤΕΙ των αστικών κέντρων (π.χ., το Μαθηματικό Τμήμα Σάμου, το Τμήμα Φιλοσοφίας της Καλαμάτας ή το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Μυτιλήνης).

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ   18 – 20   15 – 17,9 12 – 14,9 10 – 11,9 5 – 9,9 0 –   4,9
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
              18-20         15-17,9         12-14,9         10-11,9         5-9,9         0-4,9
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 1,65 1,04 2,04 1,39 0,93 24,30 21,08 23,44 28,06 21,22 33,63 38,55 33,85 41,73 38,89 16,29 18,85 17,81 15,81 18,96 20,06 18,30 19,72 11,72 17,50 4,03 2,14 3,10 1,26 2,51
2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 4,50 7,32 7,14 7,94 5,89 9,50 11,81 12,76 8,87 10,77 14,00 12,31 12,31 11,37 12,12 8,33 7,32 10,18 11,68 8,59 30,83 28,78 32,06 35,66 34,68 32,83 32,44 25,53 24,45 27,95
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 27,23 21,30 22,23 11,09 24,17 16,89 15,45 17,41 15,36 23,15 12,48 12,04 13,84 19,65 17,90 7,10 7,47 7,43 12,05 8,71 15,42 18,12 18,11 23,29 13,18 20,84 25,59 20,95 18,53 12,89
4 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 36,83 47,27 31,15 42,66 46,52 21,70 21,20 27,33 23,60 20,71 11,43 11,03 15,05 14,19 11,76 6,69 5,73 5,73 5,25 6,40 12,24 8,16 11,39 8,07 10,21 11,08 6,59 9,32 6,19 4,40
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. 23,14 18,96 20,99 23,72 30,48 21,05 22,95 21,10 23,33 23,97 14,87 15,27 14,68 14,53 14,49 8,23 8,41 8,53 7,89 7,84 20,29 20,36 22,26 18,87 16,21 12,40 14,03 12,43 11,63 7,02
6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 6,43 2,78 3,81 1,70 5,00 16,38 13,77 14,93 11,85 17,12 16,90 19,92 18,24 19,86 21,13 11,27 14,61 13,60 14,68 15,10 25,34 30,31 29,17 30,70 28,06 23,66 18,58 20,22 21,19 13,59
7 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 17,42 16,26 16,89 18,27 20,11 20,24 18,74 21,61 18,42 21,50 16,34 17,08 15,51 15,48 16,47 9,77 10,47 8,70 8,83 10,49 15,65 17,05 15,55 15,85 16,83 20,55 20,37 21,72 23,12 14,61
8 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 3,23 4,34 7,17 5,07 3,10 22,33 23,46 27,71 21,41 20,80 30,24 30,44 26,12 25,78 29,68 16,50 15,06 13,42 16,13 17,50 22,18 19,11 19,47 26,54 23,87 5,48 7,57 6,08 5,04 5,06
9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 20,09 17,78 19,18 18,71 15,34 14,47 16,83 20,08 17,94 15,87 11,15 13,34 14,34 13,30 11,19 7,61 8,64 8,44 8,61 7,84 21,83 24,61 22,50 23,81 25,72 24,81 18,77 15,43 17,60 24,04
10 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ. 43,43 19,91 31,04 22,64 33,38 27,26 34,06 32,97 35,01 34,26 11,25 20,35 14,54 19,15 16,19 5,01 8,43 6,14 7,18 5,67 8,22 12,11 9,94 10,92 7,22 4,80 5,11 5,34 5,07 3,27
11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ. 24,23 11,09 9,79 2,47 15,12 25,08 17,98 18,51 14,61 24,88 17,93 20,14 19,30 21,42 20,96 7,35 11,55 11,79 13,65 10,52 12,91 21,41 24,14 27,59 17,11 12,48 17,80 16,44 20,23 11,42
12 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. ΚΑΤ. 22,98 13,84 9,10 9,82 18,03 27,37 17,71 16,22 19,12 22,13 17,30 16,25 17,71 20,98 15,64 8,43 10,97 11,90 12,63 9,22 15,31 27,09 29,81 25,62 22,3 8,58 14,11 15,24 11,80 12,67
13 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ. 42,93 36,54 28,57 22,26 26,97 24,68 25,87 22,66 25,68 24,6 11,27 12,65 15,48 17,72 16,09 4,93 5,52 7,66 7,89 8,6 10,58 11,92 15,73 15,73 16,23 5,58 7,46 9,86 10,69 7,5
14 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 47,39 41,30 43,17 28,23 37,74 23,99 25,57 20,93 33,50 27,61 11,47 10,74 12,94 16,75 14,50 5,21 4,98 5,76 7,13 6,61 9,23 10,99 11,52 8,99 9,81 2,68 6,39 5,66 5,37 3,73
15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ.1 21,64 8,77 9,21 1,86 12,58 21,04 14,19 12,95 11,58 19,51 16,41 16,12 17,20 17,37 20,04 7,76 10,32 12,24 11,37 12,37 16,41 25,80 28,74 29,36 20,79 16,71 24,77 19,63 28,43 14,71
16 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 23,36 12,24 8,66 10,96 16,52 25,00 15,33 12,99 17,37 18,87 17,55 14,43 16,01 14,58 14,29 8,18 11,59 12,28 12,61 9,49 18,15 29,51 30,81 30,40 26,55 7,73 16,88 19,23 14,06 14,29
17 ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 1 47,47 44,97 43,57 29,67 17,38 19,64 23,58 21,33 22,64 31,02 11,60 11,85 10,71 20,26 17,38 4,31 6,05 7,48 9,10 9,49 11,60 11,34 11,22 14,78 17,91 5,35 2,19 5,66 3,51 6,82
18 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 6,62 3,04 2,47 0,65 4,68 11,36 6,26 6,21 4,55 10,76 12,53 9,89 9,32 8,88 13,94 8,13 8,25 8,16 7,86 10,29 20,31 24,16 28,25 26,68 24,84 41,02 48,37 45,56 51,35 35,49
19 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 5,92 3,34 2,16 2,55 4,94 11,41 6,28 4,81 6,20 8,68 12,41 8,66 7,60 10,39 9,34 8,90 7,52 7,07 8,88 7,59 32,35 35,85 34,51 36,63 34,64 28,97 38,32 43,81 35,33 34,82
20 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 28,07 30,37 30,56 20,90 30,65 16,98 16,85 17,16 22,55 17,05 14,70 14,16 14,98 18,50 15,06 11,08 9,25 10,23 12,22 10,73 26,66 23,35 23,36 23,47 22,17 2,48 5,99 3,67 2,34 4,33
21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 14,04 16,24 16,74 13,14 8,36 17,85 17,69 17,91 16,44 15,34 12,53 13,95 14,52 11,48 14,39 7,82 8,91 9,51 7,90 10,57 20,40 23,80 19,81 26,67 29,32 27,34 19,39 21,48 24,34 22,02
22 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 31,45 23,52 33,80 18,69 27,45 19,53 20,97 19,98 20,48 18,81 13,74 12,65 13,69 15,46 15,56 7,40 6,75 6,95 8,67 8,47 16,79 17,89 14,93 21,13 19,43 11,06 18,19 10,61 15,55 10,27

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ”  
   
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 18 – 20   15 – 17,9 12 – 14,9   10 – 11,9 5 – 9,9   0 –   4,9  
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %  
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1,22 22,90 38,70 18,04 16,94 2,20
2 ΙΣΤΟΡΙΑ 5,90 12,56 11,54 9,23 36,67 24,10
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2,52 9,46 19,33 11,66 24,46 32,56
4 ΦΥΣΙΚΗ 0,00 12,50 12,50 0,00 37,50 37,50
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 23,48 24,10 15,80 9,11 19,41 8,09
6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 13,84 12,52 15,33 10,82 27,43 20,06
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 18 – 20   15 – 17,9 12 – 14,9   10 – 11,9 5 – 9,9   0 –   4,9
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1,76 37,98 41,62 11,37 6,06 1,21
2 ΙΣΤΟΡΙΑ 9,68 22,58 9,68 9,68 16,13 32,26
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 58,47 24,22 8,55 2,82 3,68 2,25
4 ΦΥΣΙΚΗ 64,08 21,59 6,56 1,90 5,01 0,86
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 61,11 22,86 7,40 3,14 3,80 1,69
6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 43,10 20,47 14,42 5,12 11,78 5,12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 18 – 20   15 – 17,9 12 – 14,9   10 – 11,9 5 – 9,9   0 – 4,9
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 0,75 23,22 46,11 18,64 10,54 0,75
2 ΙΣΤΟΡΙΑ 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 47,09 25,93 15,08 4,50 5,82 1,59
4 ΦΥΣΙΚΗ 57,66 19,71 10,22 7,30 4,38 0,73
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 41,09 29,69 11,64 7,60 8,55 1,43
6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 46,79 17,95 13,46 6,41 12,18 3,21
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 18 – 20   15 – 17,9 12 – 14,9   10 – 11,9 5 – 9,9   0 –   4,9
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ %
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 0,36 13,38 37,86 22,63 22,45 3,33
2 ΙΣΤΟΡΙΑ 4,68 4,68 14,04 6,43 33,92 36,26
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 23,24 25,46 18,90 9,01 12,50 10,89
4 ΦΥΣΙΚΗ 38,13 20,57 14,30 8,50 12,71 5,80
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 22,76 24,30 16,90 8,56 18,70 8,78
6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 28,97 19,91 15,69 8,22 18,41 8,80

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
“ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ” ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 0   –       9,9 10   –       20
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 12,56 19,14 4,36 7,26 7,32 11,29 16,78 25,78 87,43 80,86 95,63 92,74 92,67 88,71 83,21 74,22
2 ΙΣΤΟΡΙΑ 55,29 60,77 56,09 48,39 100,00 0,00 73,49 70,18 44,70 39,23 43,90 51,61 0,00 100,00 26,50 29,82
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 80,09 57,02 11,54 5,93 17,94 7,41 40,59 23,39 19,90 42,98 88,45 94,07 82,05 92,59 59,40 76,61
4 ΦΥΣΙΚΗ 37,03 75,00 5,89 5,87 6,49 5,11 20,32 18,51 62,96 25,00 94,10 94,13 93,50 94,89 79,67 81,49
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 33,92 27,50 8,34 5,48 16,39 9,98 39,79 27,48 66,07 72,50 91,65 94,52 83,60 90,02 60,20 72,52
6 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 52,14 47,49 18,31 16,90 19,63 15,38 34,85 27,22 47,85 52,51 81,68 83,10 80,36 84,62 65,14 72,78

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 ΚΑΤA ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 0   –       9,9 10   –       20
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  ΠΟΣΟΣΤΟ %
1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 25,88 22,57 24,10 20,44 22,83 12,99 20,01 74,11 77,42 75,89 79,55 77,16 87,00 79,99
2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 54,28 62,23 63,66 61,23 57,59 60,12 62,63 45,71 37,76 36,33 38,76 42,40 39,87 37,37
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 27,41 26,34 36,26 43,72 39,06 41,83 26,07 72,58 73,65 63,73 56,27 60,93 58,16 73,93
4 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 21,88 20,53 23,32 14,75 20,71 14,27 14,61 78,11 79,46 76,67 85,24 79,28 85,72 85,39
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 32,36 35,19 32,69 34,39 34,69 30,51 23,23 67,63 64,80 67,30 65,60 65,30 69,48 76,77
6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 43,61 39,71 49,00 48,89 49,39 51,89 41,65 56,38 60,28 50,99 51,10 50,60 48,10 58,35
7 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 41,06 38,84 36,21 37,42 37,27 38,97 31,44 58,93 61,15 63,78 62,57 62,72 61,02 68,56
8 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 37,56 31,50 27,67 26,68 25,55 31,58 28,93 62,43 68,49 72,32 73,31 74,44 68,41 71,07
9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ. ΚΑΤ. 48,16 45,91 46,65 43,39 37,93 41,42 49,76 51,83 54,08 53,34 56,60 62,06 58,57 50,24
10 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 16,49 14,87 13,03 17,22 15,28 15,99 10,49 83,50 85,12 86,96 82,77 84,71 84,00 89,51
11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 40,73 31,04 25,39 39,22 40,58 47,82 28,53 59,26 68,95 74,60 60,77 59,41 52,17 71,47
12 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 20,68 19,29 23,90 41,21 45,05 37,43 34,98 79,31 80,70 76,09 58,78 54,94 62,56 65,02
13 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ. 16,87 16,02 16,17 19,39 25,60 26,42 23,73 83,12 83,97 83,82 80,60 74,39 73,57 76,27
14 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 11,32 14,97 11,92 17,39 17,18 14,37 13,54 88,67 85,02 88,07 82,60 82,81 85,62 86,46
15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 52,62 43,27 33,13 50,58 48,38 57,80 35,5 47,37 56,72 66,86 49,41 51,61 42,19 64,5
16 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 28,22 28,44 25,89 46,39 50,05 44,46 40,83 71,77 71,55 74,10 53,60 49,94 55,53 59,17
17 ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 1 14,78 22,93 16,96 13,53 16,88 18,30 24,73 85,21 77,06 83,03 86,46 83,11 81,69 75,27
18 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 75,70 67,09 61,34 72,54 73,81 78,04 60,33 24,29 32,90 38,65 27,45 26,18 21,95 39,67
19 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 58,66 53,45 61,33 74,17 78,33 71,96 69,46 41,33 46,54 38,66 25,82 26,66 28,03 30,54
20 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 31,99 30,78 29,14 29,35 27,04 25,81 26,51 68,00 69,21 70,85 70,64 72,95 74,18 73,49
21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤ. 2 46,79 45,10 47,74 43,19 41,29 51,01 51,34 53,20 54,89 52,25 56,80 58,70 48,98 48,66
22 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 32,75 25,09 27,85 36,09 25,55 36,68 29,7 67,24 74,90 72,14 63,90 74,44 63,31 70,3

 

 

 

 

          ΠΙΝΑΚΑΣ          
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
19,00 – 20,00 356 1,14 646 5,17 36 3,83 441 1,31 1479 1,89
18,00 –   18,99 2068 6,63 2145 17,17 113 12,03 1623 4,81 5949 7,59
17,00 –   17,99 2648 8,48 1724 13,80 124 13,21 1935 5,74 6431 8,21
16,00 – 16,99 2536 8,12 1382 11,06 100 10,65 2145 6,36 6163 7,87
15,00 – 15,99 2532 8,11 1236 9,89 94 10,01 2356 6,99 6218 7,94
14,00 – 14,99 2428 7,78 971 7,77 74 7,88 2410 7,15 5883 7,51
13,00 – 13,99 2487 7,97 894 7,16 68 7,24 2567 7,61 6016 7,68
12,00 – 12,99 2304 7,38 772 6,18 65 6,92 2515 7,46 5656 7,22
11,00 – 11,99 2357 7,55 623 4,99 59 6,28 2461 7,30 5500 7,02
10,00 – 10,99 2100 6,73 472 3,78 52 5,54 2541 7,54 5165 6,59
9,00 – 9,99 1946 6,23 403 3,23 39 4,15 2443 7,25 4831 6,17
8,00 – 8,99 1683 5,39 334 2,67 35 3,73 2207 6,55 4259 5,44
7,00 – 7,99 1448 4,64 238 1,90 29 3,09 2008 5,96 3723 4,75
6,00 – 6,99 1240 3,97 207 1,66 21 2,24 1793 5,32 3261 4,16
5,00 – 5,99 1128 3,61 146 1,17 10 1,06 1646 4,88 2930 3,74
4,00 – 4,99 941 3,01 130 1,04 14 1,49 1400 4,15 2485 3,17
3,00 – 3,99 574 1,84 87 0,70 4 0,43 801 2,38 1466 1,87
2,00 – 2,99 292 0,94 59 0,47 0 0,00 271 0,80 622 0,79
1,00 – 1,99 100 0,32 16 0,13 2 0,21 81 0,24 199 0,25
0,00 – 0,99 45 0,14 9 0,07 0 0,00 66 0,20 120 0,15
ΣΥΝΟΛΟ 31213 12494 939 33710 78356 100,00
10,00 – 20,00 21816   10865   785   20994   54460  
0,00 – 9,99 9397 1629 154 12716 23896

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή