Ποιες προσλήψεις ζητούν οι Δ. Τρικκαίων και Καλαμπάκας Reviewed by Momizat on . Στον προγραμματισμό προσλήψεων προχώρησαν οι Δήμοι Καλαμπάκας και Τρικκαίων, για το 2014. Οι προσλήψεις αυτές, φυσικά, δεν αφορούν σε μόνιμο προσωπικό, αφού δεν Στον προγραμματισμό προσλήψεων προχώρησαν οι Δήμοι Καλαμπάκας και Τρικκαίων, για το 2014. Οι προσλήψεις αυτές, φυσικά, δεν αφορούν σε μόνιμο προσωπικό, αφού δεν Rating: 0

Ποιες προσλήψεις ζητούν οι Δ. Τρικκαίων και Καλαμπάκας

Ποιες προσλήψεις ζητούν οι Δ. Τρικκαίων και Καλαμπάκας

Στον προγραμματισμό προσλήψεων προχώρησαν οι Δήμοι Καλαμπάκας και Τρικκαίων, για το 2014. Οι προσλήψεις αυτές, φυσικά, δεν αφορούν σε μόνιμο προσωπικό, αφού δεν επιτρέπονται, ελέω τρόικας και μνημονίων. Ως συνήθως, οι Δήμοι θα κινηθούν με τις γνωστές συμβάσεις, οκτάμηνες ως επί το πλείστον.

 

Δήμος Καλαμπάκας

 

Στην Καλαμπάκα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει έγκριση οκτάμηνων συμβάσεων για:

– Πέντε (5) εργάτες πρασίνου ΥΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Τέσσερις (4) ηλεκτρολόγους ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Τέσσερις (4) οδηγοί οχημάτων ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

διάρκειας οκτώ (8) μηνών,

Δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου

χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών,

Πέντε (5) εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ,

Αυτοί θα πληρωθούν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ζητήθηκαν επίσης με 8μηνες συμβάσεις:

– Έξι (6) εργάτες καθαριότητας ΥΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8)

μηνών.

– Έξι (6) εργάτες καθαριότητας ΥΕ (συνοδοί απορριμματοφόρων) για χρονικό

διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.

Τέσσερις (4) Οδηγοί Απορριμματοφόρων ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης

οκτώ (8) μηνών.

-Δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ

(8) μηνών.

– Δύο (2) Ηλεκτρολόγοι Δ.Ε. για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών.

Τα αιτήματα στάλθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να

δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.

 

 

Στον Δήμο Τρικκαίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφάσισε να ζητήσει για τις υπηρεσίες

ανταποδοτικού χαρακτήρα με οκτάμηνες συμβάσεις:

Για την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

 

8 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄)

2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄&

κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου)

2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Ε΄&

κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου)

1 ΔΕ Χειριστές Σαρώθρων (Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΤΑΞΗ Γ΄)

1 ΔΕ Χειριστές Οχήματ. Πλύσης Κάδων (Αδ.Χειρ. ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΤΑΞΗ Β΄)

20 ΥΕ Εργάτες συνοδοί απορ/ρων 20

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εγκαταστάσεων

1 ΔΕ Φανοποιός Οχημάτων

1 ΔΕ Χειριστής Καλαθοφόρου Οχήματος ( Άδ.Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΤΑΞΗ Β΄) & (Οδηγού Αδ : Επαγγελματικό Γ΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου)

1 ΔΕ Χειριστής φορτωτή ( Άδ.Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΤΑΞΗ Γ΄)

ΣΥΝΟΛΟ: 38

 

Με συμβάσεις μίσθωσης έργου ενός έτους:

Για την Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού

1 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ

1 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ)

1 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ & ΣΑΞΟΦΟΝΟΥ)

1 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ)

1 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ)

1 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ)

1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ( ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ)

1 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ)

2 ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 10

 

 

Για την Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής

Α) Για την ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων για το Κέντρο συμβουλευτικ΄ςη Γυναικών έως 30/9/2015 με δυνατότητα παράτασης

1 ΠΕ ΚΟΙΝΟΝΙΟΛΟΓΩΝ 1

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1 ΠΕ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΣΥΝΟΛΟ 4

Β) Νέο προσωπικό για το Κέντρο, για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος στις 30/9/2015, συμπεριλαμβανομένης και

τυχόν παράτασης.

 

1 ΠΕ ελλείψει ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

Για την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας

Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς για 11 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης:

6 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

14 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

7 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

14 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 41

Θανάσης Μιχαλάκης
(Πρώτη δημοσίευση ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 17-2-14)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή