Ποιοι δικαιούνται τα δελτία κοινωνικού τουρισμού Reviewed by Momizat on . Ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 7 Ιουλίου οι αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ του ν. Tρικάλων από αγρότες-δικαιούχους για τα Ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 7 Ιουλίου οι αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ του ν. Tρικάλων από αγρότες-δικαιούχους για τα Rating: 0

Ποιοι δικαιούνται τα δελτία κοινωνικού τουρισμού

Ποιοι δικαιούνται τα δελτία κοινωνικού τουρισμού

Ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 7 Ιουλίου οι αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ του ν. Tρικάλων από αγρότες-δικαιούχους για τα φετινά προγράμματα που θέτει σε εφαρμογή ο Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ.

Η προθεσμία λήγει στις 25 Ιουλίου, ενώ μέχρι τότε λήγει και η προθεσμία για την υποβολή φακέλων των επιχειρηματιών που επιθυμούν να συμβληθούν με τον ΟΓΑ. Τα αποτελέσματα αναμένονται την 1η Αυγούστου.

Θυμίζουμε πως τα προγράμματα αφορούν στον κοινωνικό τουρισμό αλλά και σε παροχές όπως δωρεάν βιβλία, εισιτήρια θεάτρου, σεμινάρια και χρηματικά βοηθήματα σε πολύτεκνες αγρότισσες και μπορούν να επωφεληθούν περισσότεροι από 330.000 ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι αγρότες. Ειδικότερα για το πρόγραμμα του κοινωνικού/ιαματικού τουρισμού, οι δικαιούχοι είναι 59.000, για το εκδρομικό πρόγραμμα (4ήμερες εκδρομές) 12.500 δικαιούχοι, για τη δωρεάν παροχή βιβλίων (η προμήθεια βιβλίων της επιλογής τους γίνεται από τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους) 175.000 δικαιούχοι, για τη δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου 66.000 δικαιούχοι, για τα χρηματικά βοηθήματα 1.300 πολύτεκνες μητέρες και για τα επιμορφωτικά σεμινάρια 20.000 νέοι αγρότες.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν περίπου 1,2 εκατ. άτομα και συγκεκριμένα:
– Οι 637.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
– Οι 28.000 συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες.
– Οι 440.000 ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρούν τους όρους της.
 – Τα 130.000 προστατευόμενα μέλη (σύζυγοι, παιδιά).
 Διευκρινίζεται ότι όλοι πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, ακολουθεί κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία. Η κατανομή των δικαιούχων γίνεται αναλογικά σε όλους τους νομούς, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια (δεν συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι που δεν κληρώθηκαν πέρυσι και έκαναν χρήση δελτίων κατά την αναδιανομή από τα αδιάθετα). Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ ή μέσω των ΚΕΠ. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι πρέπει να προσέλθουν από την 1η Αυγούστου 2017 μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, για να παραλάβουν τα δελτία τους. Τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε όλους τους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους.
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων του 2017 είναι κοινές και προϋποθέτουν:
– να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α’), όπως ισχύει ή να είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών του ν. 2458/1997, όπως ισχύει, που υπάγονται στον ΕΦΚΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή
– να είναι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά ή
– να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων
– να είναι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα και, ειδικότερα, τα μέλη οικογένειας, με ενεργό δικαίωμα απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΓΑ.
 ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού πρέπει: να είναι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ προερχόμενος από τον πρώην ΟΓΑ ή συνταξιούχος του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, να είναι συνταξιούχος πρώην υπάλληλος του ΟΓΑ που έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλλει μηνιαία ατομική εισφορά και να είναι δικαιούχος περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιοι και οι συνταξιούχοι σύζυγοι αυτών, που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον μεγαλύτερο η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού- ιαματικού τουρισμού ή εκδρομών οι δικαιούχοι των παροχών του ΛΑΕ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του ΛΑΕ, μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, επίσης, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.
ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες είναι οι εξής:
– Να είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών, που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
– Να έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, γεννήσει τουλάχιστον τέσσερα τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω ανεξαρτήτου ηλικίας.
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του 2017, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης. Επίσης να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και, ειδικότερα, τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΓΑ. 
Και για το πρόγραμμα αυτό χρειάζεται αίτηση ενώ, σε περίπτωση που εκδηλωθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον η επιλογή γίνεται με κλήρωση. 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων νέων αγροτών:
– Να είναι οι συμμετέχοντες, ηλικίας από 22 έως 45 ετών, άμεσα ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών του ν. 2458/1997, όπως ισχύει, που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής και να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Για συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση και ως κριτήριο καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας υποβολής της σχετικής αίτησης.
 Τέλος να σημειωθεί πως οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα και κάνουν χρήση μίας από τις προαναφερόμενες παροχές, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων, εισιτηρίων θεάτρου, επιμορφωτικών σεμιναρίων, χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή