"Δημοσιογραφία είναι να δημοσιεύεις αυτά που κάποιος άλλος δεν θέλει να δημοσιευθούν." - Τζορτζ Όργουελ

17.2 C
Trikala

Ποιοι ιδιοκτήτες Ι.Χ. θα χάνουν άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες

lafarm

Σχετικά άρθρα

Τελειώνουν τα… κόλπα για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που αποφεύγουν να τα ασφαλίζουν, καθώς πλέον δεν θα απειλούνται μόνο με πρόστιμο, αλλά πολύ η Πολιτεία θα φθάνει και στην εσχάτη των ποινών, αφαιρώντας άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες από όσους επιμένουν να μην συμμορφώνονται.

Αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών σε διαβούλευση, με το οποίο επιχειρείται να κλείσουν όλα τα θεσμικά «παράθυρα», που επιτρέπουν ως τώρα σε τεράστιο αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων να μην τα ασφαλίζουν για αστική ευθύνη, αλλά και να μην πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας ή να μην περνούν από τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΟΙΚ να λειτουργήσει ως κεντρικός φορέας συντονισμού των ηλεκτρονικών ελέγχων για οχήματα που είναι ανασφάλιστα, δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, η ΓΓΠΣ θα αντλεί δεδομένα από όλες τις βάσεις (των υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών, των ασφαλιστικών εταιρειών και της Αστυνομίας) για να εντοπίζει τα οχήματα με εκκρεμότητες.

Στη συνέχεια, θα επιβάλλεται αυτόματα το πρόστιμο που προβλέπεται για τα ανασφάλιστα, δηλαδή:

– 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης,
–  500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης,
– 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Αντίστοιχα, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας και για τον τεχνικό έλεγχο οχήματος.

Όσοι ιδιοκτήτες, παρ’ όλα αυτά, συνεχίσουν να μην συμμορφώνονται δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο μια οφειλή προς το Δημόσιο που θα βρίσκεται σε καθυστέρηση, αλλά πολύ σύντομα θα μένουν χωρίς όχημα. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι,

  • Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, διενεργείται εκ νέου ηλεκτρονικός έλεγχος σε διάστημα έως 3 μηνών από την επιβολή του προστίμου.
  • Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει εκ νέου συμμορφωθεί, εκτός από το πρόστιμο που επιβάλλεται, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος.
  • Τα παραπάνω επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου ΚΤΕΟ ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Άρθρο 22

Ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων

Για τον εντοπισμό οχημάτων του άρθρου 21, πέραν των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), περί της απαγόρευσης κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, στο άρθρο 5 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), περί απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, και την υποπαρ. Ε.7. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), περί καταβολής τελών κυκλοφορίας, και τον έλεγχο οφειλών από τέλη κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων, διενεργούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) έλεγχοι με ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, που αφορούν στα οχήματα και στα σχετιζόμενα με αυτά πρόσωπα, τα οποία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας ή διαβιβάζονται σε ηλεκτρονικά αρχεία με ασφαλή διαδικασία, τηρουμένων όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, από τις βάσεις δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 18 (ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος). Ο ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος διενεργείται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά ημερολογιακό εξάμηνο.

Άρθρο 23

Κυρώσεις

1. Αν, κατά τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστωθεί μία (1) τουλάχιστον από τις παραβάσεις του άρθρου 21, η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. κοινοποιεί στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος) ή, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, σε όλους τους ιδιοκτήτες, με ηλεκτρονικό τρόπο ή, επικουρικά εφόσον δεν είναι αυτό δυνατόν, με αποστολή εγγράφου, με αξιοποίηση των δηλωμένων στοιχείων επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) ή στα στοιχεία Μητρώου και Επικοινωνίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) του άρθρου 10 του ν. 5104/2024 (Α΄ 58) πράξη επιβολής προστίμου και οφειλή τελών κυκλοφορίας, που εκδίδονται ως εξής:

α) Αν το όχημα εντοπίζεται ανασφάλιστο, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακοσίων (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα.
β) Αν διαπιστώνεται ότι το όχημα δεν έχει υποβληθεί εμπροθέσμως σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο., επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57).
γ) Αν διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός (1) τουλάχιστον έτους, τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας μετά του προστίμου της υποπαρ. Ε.7. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταλογίζονται από την Α.Α.Δ.Ε. στο σύνολό τους.

2. Όταν από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου. Αν, κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος) με τις υποχρεώσεις των περ. α) έως γ) του άρθρου 21, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος αφαιρούνται. Η αφαίρεση γίνεται, αφού προηγουμένως αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου διαμονής του. Η πράξη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του, προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και την παράδοσή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που εξέδωσε τη σχετική πράξη. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου της παρ. 1, κατά περίπτωση. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιστροφής της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται με διαλειτουργικότητα με τα αντίστοιχα μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ..

3. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου στην παρ. 1 και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος. Η αφαίρεση γίνεται, αφού προηγουμένως αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. τα στοιχεία του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και του οχήματος στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου διαμονής του. Η πράξη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής του, προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και την παράδοσή τους στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που εξέδωσε τη σχετική πράξη. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου της παρ. 1, κατά περίπτωση. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιστροφής της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται με διαλειτουργικότητα με τα αντίστοιχα μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.. Η υποτροπή της παρούσας συνίσταται στην εκ νέου διάπραξη οποιασδήποτε παράβασης του άρθρου 21, από τον ίδιο ιδιοκτήτη ή κάτοχο εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίμου της παρ. 1 κατά περίπτωση, για το ίδιο όχημα.
4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του οχήματος, για τα πρόστιμα των παρ. 1 και 3 ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον όλοι οι συνιδιοκτήτες.

Άρθρο 24

Ένσταση κατά της πράξης επιβολής προστίμου

Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος έχει δικαίωμα ένστασης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου. Η ένσταση εξετάζεται από την αρχή που επιβάλλει το αντίστοιχο πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 23, η οποία αποφαίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, καταχωρώντας τη σχετική απόφαση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του πρώτου εδαφίου. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, το οικείο πρόστιμο ή τα τέλη κυκλοφορίας διαγράφονται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε επίσης