“Ποιοτικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα προς τον πολίτη” Reviewed by Momizat on .   Ακόμη ένα σεμινάριο επιμόρφωσης παρακολουθούν από σήμερα, εργαζόμενοι στον Δήμο Τρικκαίων., Πρόκειται για σεμινάριο με τίτλο «Ποιοτικές υπηρεσίες του δημ   Ακόμη ένα σεμινάριο επιμόρφωσης παρακολουθούν από σήμερα, εργαζόμενοι στον Δήμο Τρικκαίων., Πρόκειται για σεμινάριο με τίτλο «Ποιοτικές υπηρεσίες του δημ Rating: 0

“Ποιοτικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα προς τον πολίτη”

“Ποιοτικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα προς τον πολίτη”

 

Ακόμη ένα σεμινάριο επιμόρφωσης παρακολουθούν από σήμερα, εργαζόμενοι στον Δήμο Τρικκαίων., Πρόκειται για σεμινάριο με τίτλο «Ποιοτικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα προς τον πολίτη» και διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνική Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Ο Δήμος Τρικκαίων, διά των αρμόδιων υπηρεσιών του, συμμετέχει με 29 υπαλλήλους, οι οποίοι επί 4 ημέρες και για 28 ώρες παρακολουθούν το σεμινάριο, με διαφορετικό, κάθε ημέρα, εισηγητή.

Το σεμινάριο, ενταγμένο στον θεματικό κύκλο «Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση», απευθύνεται σε υπαλλήλους της αυτοδιοίκησης που συναλλάσσονται και εξυπηρετούν καθημερνώς πολίτες, επιχειρήσεις και λοιπούς χρήστες δημοσίων υπηρεσιών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων, ώστε α εξυπηρετούν στο πλαίσιο της νομιμότητας, ποιοτικότερα και αποτελεσματικότερα τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων.

Από το γραφείο Τύπου

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή