Προγραμματισμός προσλήψεων σε Καλαμπάκα – Πύλη Reviewed by Momizat on . Στον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2014 προχώρησαν οι Δήμοι Πύλης και Καλαμπάκας, βάσει περυσινής εγκυκλίου, που ουσιαστικά «κόβει» τις κανονικές προσλήψεις, Στον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2014 προχώρησαν οι Δήμοι Πύλης και Καλαμπάκας, βάσει περυσινής εγκυκλίου, που ουσιαστικά «κόβει» τις κανονικές προσλήψεις, Rating: 0

Προγραμματισμός προσλήψεων σε Καλαμπάκα – Πύλη

Προγραμματισμός προσλήψεων σε Καλαμπάκα – Πύλη

Στον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2014 προχώρησαν οι Δήμοι Πύλης και Καλαμπάκας, βάσει περυσινής εγκυκλίου, που ουσιαστικά «κόβει» τις κανονικές προσλήψεις, αλλά ζητά ετήσιο προγραμματισμό για τις ειδικές περιπτώσεις, όπως την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή τις μισθώσεις έργου.

Φυσικά, όλες αυτές οι θέσεις, που αφορούν είτε σε δίμηνες είτε σε οκτάμηνες συμβάσεις, είναι απλώς ασπιρίνη, τόσο για το πρόβλημα της ανεργίας, όσο και για τις ελλείψεις προσωπικού συγκεκριμένων κατηγοριών στους ΟΤΑ. Ετσι, η ανεργία με τη σειρά της επιτείνει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας (και αντιστρόφως), αφού δεν κινείται χρήμα, οι ελλείψεις συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων οδηγούν σε εργασία μέσω συμβάσεων, αλλά χάνεται το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Αυτό το πρόβλημα χρειάζεται λύση, η οποία σαφώς δεν προέρχεται από τις ευκαιριακές συμβάσεις.

 

 

Ο Δήμος Πύλης

Αναλυτικά, ο Δήμος Πύλης προγραμμάτισε να ζητήσει τις εξής κατηγορίες προσωπικού:

– μία θέση Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ3, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 12 μηνών, στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων τα οποία

βρίσκονται σε εξέλιξη

– μία θέση γιατρού εργασίας ΠΕ, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την παροχή

υπηρεσιών γιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου

– Ενός (1) οδηγού λεωφορείων ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τη μεταφορά με επιστροφή, με το υπηρεσιακό λεωφορείο του Δήμου, των εργαζομένων του Δήμου από την έδρα στους τόπους εργασίας τους, του προσωπικού πολιτικής προστασίας, των εθελοντικών ομάδων του Δήμου, μελών θεατρικών ομάδων για τη συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κ.λπ.

– Πέντε (5) εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου

χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

– Δύο (2) εργατών κοιμητηρίων ΥΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

διάρκειας οκτώ (8) μηνών

για κάλυψη παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς δεν υπηρετεί προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων και πρέπει να καλυφθούν οι εποχιακές και πρόσκαιρες ανάγκες του ενιαίου Δήμου, οι τοπικές κοινότητες του οποίου ανέρχονται σε 43.

– Τέσσερις (4) εργάτες καθαριότητας ΥΕ,

– δύο (2) εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ,

– τρεις (3) οδηγούς ΔΕ,

– τρεις (3) Χειριστές μηχανήματος έργου ΔΕ,

– τρεις (3) ηλεκτρολόγους ΔΕ,

για την αποκομιδή απορριμμάτων, τον καθαρισμό, ευπρεπισμό οδών – πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των εκτεταμένων δικτύων ηλεκτροφωτισμού (οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων), τους θερινούς μήνες, λόγω τουρισμού και έλευσης των δημοτών που διαμένουν σε άλλες περιοχές. Αυτές οι προσλήψεις θα ενταχθούν στις προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

– πέντε (5) εργατών καθαριότητας ΥΕ,

– πέντε (5) εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ,

– δύο (2) φυλάκων πυροπροστασίας ΔΕ,

– τριών (3) οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ,

– τριών (3) χειριστών μηχανημάτων ΔΕ,

– δύο (2) εργατών κοιμητηρίων ΥΕ,

δίμηνης χρονικής διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβανομένων επίσης υπόψη και των ειδικών τυπικών προσόντων που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις, ενώ ο πίνακας προσληπτέων θα αποσταλεί στο Α.Σ.Ε.Π.

 

 

 

Ο Δήμος Καλαμπάκας

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας ως εξής:

– 1 Χειριστή εκχιονιστικών Δ.Ε. με: α)Άδεια μηχανοδηγού –χειριστή

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι τάξης Γ και β)Άδεια

οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

– 1 Χειριστή γκρέιντερ Δ.Ε. με: α)Άδεια μηχανοδηγού –χειριστή

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ τάξη Γ β)Άδεια

οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

– 1 Χειριστή εκσκαφών φορτωτών Δ.Ε. με α)Άδεια μηχανοδηγού –χειριστή

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξη Δ β)Άδεια

οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική

– 4 Οδηγοί Δ.Ε. με α)Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ Κατηγορίας β) με κάρτα ψηφ. Ταχογράφου

– 3 Ηλεκτρολόγοι Δ.Ε. με α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή

Ηλεκτρολόγου ΣΤ΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

– 6 Εργάτες Γενικών καθηκόντων ΥΕ

Οι 20 αυτοί εργαζόμενοι θα προσληφθούν εκτάκτως με δίμηνες συμβάσεις

δίμηνες συμβάσεις για να αντιμετωπιστούν προβλήματα από πλημμύρες και κατολισθήσεις σε διάφορα χωριά και να αποκατασταθούν σε όλη την έκτασή τους οι ζημιές, όπως, αποκατάσταση δρόμων, δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε. Ασπροποτάμου και Κλεινοβού, αποκατάσταση προβλημάτων ηλεκτροδότησης των χωριών Παλαιοχωρίου, Ματονερίου, Χαλικίου, Γλυκομηλιάς, Αμαράντου, Κλεινού και του Συνοικισμού Κορομηλιάς της Τ.Κ. Διάβας και για να εκτελεστούν οι απαραίτητες και επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων του Δήμου Καλαμπάκας.

Θανάσης Μιχαλάκης

( Πρώτη δημοσίευση ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 10-2-14)

 

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή