Προεκλογικές “ρυθμίσεις” με προσλήψεις και διαθεσιμότητα Reviewed by Momizat on . Από τις 18 Απριλίου και όχι από τις 18 Μαρτίου ξεκινούν οι εκλογικές απαγορεύσεις περί προσλήψεων και αλλαγής υπηρεσιακής κατάστασης των δημοτικών υπαλλήλων λόγ Από τις 18 Απριλίου και όχι από τις 18 Μαρτίου ξεκινούν οι εκλογικές απαγορεύσεις περί προσλήψεων και αλλαγής υπηρεσιακής κατάστασης των δημοτικών υπαλλήλων λόγ Rating: 0

Προεκλογικές “ρυθμίσεις” με προσλήψεις και διαθεσιμότητα

Προεκλογικές “ρυθμίσεις” με προσλήψεις και διαθεσιμότητα
Από τις 18 Απριλίου και όχι από τις 18 Μαρτίου ξεκινούν οι εκλογικές απαγορεύσεις περί προσλήψεων και αλλαγής υπηρεσιακής κατάστασης των δημοτικών υπαλλήλων λόγω της κάλπης του Μαΐου για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Η κυβέρνηση, για να προλάβει να ξετυλίξει χρονικά το πρόγραμμα κινητικότητας, και εθελοντικής και υποχρεωτικής, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (επιδιώκει να μπουν σε διαθεσιμότητα περίπου 4.000 εργαζόμενοι στους δήμους και στις περιφέρειες) αλλάζει τις διατάξεις για τα χρονικά όρια των εκλογικών περιορισμών.

Η νέα ρύθμιση που προτείνει είναι να ξεκινούν οι εκλογικοί περιορισμοί ένα μήνα πριν από τις τοπικές εκλογές (και όχι δύο μήνες πριν).
Αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών», το οποίο αναρτήθηκε στο opengov.gr προς δημόσια διαβούλευση στις 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή μόλις ξεκίνησε το εορταστικό τριήμερο, και ήταν ανοιχτό για σχόλια μέχρι τις 4 Μαρτίου, δηλαδή μία μέρα μετά την Καθαρά Δευτέρα!


Διαδικασία αστραπή

Ενδεικτικό ότι πρόκειται για εξαιρετικά συνοπτική διαδικασία είναι ότι η ανάρτηση στο πλαίσιο «της ανοιχτής διακυβέρνησης» ενώ περιλαμβάνει 80 άρθρα, τα σχόλια επί αυτών το μεσημέρι της Τρίτης, οπότε ολοκληρώθηκε ο χρόνος διαβούλευσης προτού εισαχθεί στη Βουλή, ήταν μόνο δεκαπέντε(!).

Παράλληλα, προβλέπεται ότι δεν θα ισχύουν οι εκλογικοί περιορισμοί για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα.
Το υπουργείο Εσωτερικών τροποποιεί το άρθρο 17 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄). Στόχος της κυβέρνησης είναι, κυρίως, να μην υπάρξουν εμπλοκές στην ένταξη σε κινητικότητα/διαθεσιμότητα των υπαλλήλων στους δήμους και στις περιφέρειες που προωθεί η κυβέρνηση για να συμπληρώσει τον αριθμό 12.500 «διαθέσιμων», στο πλαίσιο των συμφωνιών της με την τρόικα.
Έτσι, επιφέρει αλλαγή στην πρόβλεψη που ίσχυε ως σήμερα ότι αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
Το επίμαχο άρθρο
Η τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 3870 περί εκλογικών περιορισμών περιλαμβάνεται στο άρθρο 80 του σχεδίου νόμου, το οποίο αναφέρει:
«Το άρθρο 17 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (28/Α΄) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι περιορισμοί του παρόντος δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών».

Το υπουργείο Εσωτερικών, στην αιτιολογική έκθεση, επισημαίνει ότι με την προτεινόμενη διάταξη εξισώνεται εκ νέου η περίοδος αναστολής προσλήψεων και πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών πριν από τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών με την περίοδο αναστολής λόγω των εθνικών εκλογών.
Επιπροσθέτως, υπογραμμίζει, λόγω της άμεσης ανάγκης στελέχωσης των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, ιδίως εν όψει των εποχικών θερινών αναγκών αλλά και με σκοπό την άμεση απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, ειδικά για τις εκλογές του 2014 εξαιρούνται από την αναστολή των προσλήψεων και των προπαρασκευαστικών αυτών διαδικασιών οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου στους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

«Πρόκειται ιδίως για συμβασιούχους με αντικείμενο τη φροντίδα των βρεφών και νηπίων, τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, την πυρασφάλεια κ.λπ.».

Αντιδράσεις
Πάντως ήδη σε σχόλιο που υπογράφει στη διαδικτυακή διαβούλευση για το σχέδιο νόμου η Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων Δημοτικής Αστυνομίας (ΕΚΕΔΑ) επισημαίνει τα εξής για το άρθρο 80:

«Δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι ο περιορισμός στις υπηρεσιακές μεταβολές αφορά και στο υπό διαθεσιμότητα προσωπικό, καθώς η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 εξαιρεί από την απαγόρευση μόνο την έκδοση πράξεων διαθεσιμότητας, και όχι τη μεταφορά θέσης/μετάταξη.

Με δεδομένο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κινητικότητας δημοτικών αστυνομικών και σχολικών φυλάκων, το οποίο αναμένεται να γίνει στο προ εκλογών διάστημα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Προτείνεται η εξής διάταξη:

Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (28/Α΄) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση πράξεις που αφορούν σε διαδικασίες μετακίνησης/μεταφοράς θέσης για το προσωπικό που έχει τεθεί υπό διαθεσιμότητα.
Εναλλακτικά ρητή πρόβλεψη για αναδρομικό διορισμό την ημέρα εγκατάστασης των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, αν η ημερομηνία λήξης της διαθεσιμότητας εμπίπτει στο χρονικό διάστημα απαγόρευσης».
Και συμπληρώνει η ΕΚΕΔΑ:

«Τέλος εφιστούμε την προσοχή σας ότι το υπό διαθεσιμότητα προσωπικό δεν προστατεύεται από την απόλυση σε περίπτωση προκήρυξης εθνικών εκλογών, καθώς δεν υπάρχει σχετική μέριμνα στη νομοθεσία. Είναι ευκαιρία να ρυθμιστεί και το θέμα των εθνικών εκλογών σε αυτό το άρθρο».

Τροπολογία για όσους έχουν βγει ήδη σε διαθεσιμότητα
Εν τω μεταξύ, με τροπολογία  που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» ορίζεται ότι δεν ισχύει η απαγόρευση λόγω εκλογών των υπηρεσιακών μεταβολών για όσους εργαζομένους έχουν τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα.
Στην τροπολογία αναφέρεται ότι «κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών του έτους 2014 και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων στους Δήμους και τις Περιφέρειες αναστέλλεται η έκδοση πράξεων που αφορούν οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού που έχει τεθεί σε κινητικότητα/διαθεσιμότητα βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013 (Α’ 167).»
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ
Ήδη πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο βουλευτής και υπεύθυνος Τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Τροπολογία-“δολοφόνος” – Απολύονται όλοι οι διαθέσιμοι στις 22.3.2014, απελευθερώνονται απολύσεις-διαθεσιμότητες κατά την προεκλογική περίοδο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει την «υπαλληλοκτόνα αυτή τροπολογία» και καλεί όλα τα κόμματα να την καταψηφίσουν.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μητρόπουλος, αν ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, όλοι οι υπάλληλοι που μπήκαν στη διαθεσιμότητα στις 22.7.2013 (σχολικοί φύλακες, δημοτικοί αστυνομικοί, καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, καθαρίστριες ΥΠΟΙΚ, υπάλληλοι ασφαλιστικών φορέων κ.ά.), εφόσον δεν έχουν μεταφερθεί σε άλλη θέση, «θα απολυθούν στις 22.3.2014 χωρίς καμία άλλη διατύπωση».

Επίσης, υπογραμμίζει ότι οι νέες διαθεσιμότητες 12.500 υπαλλήλων, καθώς και οι 4.000 απολύσεις «που έχουν συμφωνήσει από κοινού η τρόικα και η συγκυβέρνηση του μνημονίου, θα γίνουν τώρα απρόσκοπτα».

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή