Προκήρυξη 23 θέσεων με οκτάμηνα στον Δ. Καλαμπάκας Reviewed by Momizat on . Από το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τού Δήμου Καλαμπάκας ανακοινώθηκε ότι προκηρύσσεται η πρόσλ Από το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τού Δήμου Καλαμπάκας ανακοινώθηκε ότι προκηρύσσεται η πρόσλ Rating: 0

Προκήρυξη 23 θέσεων με οκτάμηνα στον Δ. Καλαμπάκας

Προκήρυξη 23 θέσεων με οκτάμηνα στον Δ. Καλαμπάκας

Από το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τού Δήμου Καλαμπάκας ανακοινώθηκε ότι προκηρύσσεται η πρόσληψη συνολικά 23 ατόμων με 8μηνη σύμβαση εργασίας.
Ειδικότερα,

1. ΣΟΧ1/2013 με υπ. αριθ. πρωτ. 38587/25-11-2013, κατόπιν αριθ. πρωτ. 17020/20.11.2013 έγκρισης ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνου) συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καλαμπάκας και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα αριθμού ατόμων όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) – 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β΄-ΤΑΞΗΣ Δ΄ – 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Ζ΄-ΤΑΞΗΣ Γ΄& ΟΜΑΔΑΣ Ε΄-ΤΑΞΗΣ Γ΄ – 1

2. ΣΟX2/2013 με υπ. αριθ. πρωτ. 38588/25-11-2013, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 17019/20.11.2013 έγκρισης ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνου) συνολικό είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμπάκας και συγκεκριμένα τους εξής ανάειδικότητα και αριθμού ατόμων, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 12
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) – 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) – 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄-ΤΑΞΗΣ Γ΄ – 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Ζ΄-ΤΑΞΗΣ Γ΄ – 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤ΄) – 2

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων των ανωτέρω ανακοινώσεων ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης (τελευταία δημοσίευση στις 26/11/2013). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 6/12/2013.

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή