Προς Σαρακατσαναίους επιστολής το ανάγνωσμα Reviewed by Momizat on . ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Σ. Με την παρούσα επιστολή το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Σ σας ενημερώνει, στο πλαίσιο της λειτουργίας ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Σ. Με την παρούσα επιστολή το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Σ σας ενημερώνει, στο πλαίσιο της λειτουργίας Rating: 0

Προς Σαρακατσαναίους επιστολής το ανάγνωσμα

Προς Σαρακατσαναίους επιστολής το ανάγνωσμα

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Σ.

Με την παρούσα επιστολή το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Σ σας ενημερώνει, στο πλαίσιο της λειτουργίας του με βάση την από 15-10-2020 προσωρινή διαταγή ορισμού αυτού του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, περιεχόμενο της οποίας είναι η επιμέλεια των κατεπειγουσών υποθέσεων και ιδίως όσων πράξεων απαιτούνται για τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης και διενέργεια αρχαιρεσιών πρός ανάδειξη οργάνων του σωματείου μας (τακτοποίηση μελών, ορισμός χρόνου συνέλευσης, σύγκλιση και διεξαγωγή αυτής και εκλογές), όπως εξάλλου σας γνωρίσαμε ήδη με την από 17-10-2020 όμοια επιστολή. 

Ωστόσο όμως, προς αποφυγή τυχόν παραπληροφόρησης και σε κάθε περίπτωση για την πληρότητα της ενημέρωσης, σας γνωρίζουμε ότι το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε σήμερα αίτημα που υποβλήθηκε από 16 συλλόγους, περί ανάκλησης της ως άνω προσωρινής διαταγής και χορήγησης νέας τοιαύτης, για ορισμό προσωρινής διοίκησης αποτελούμενης από τα πρώην μέλη του ΔΣ της Π.Ο.Σ.Σ των οποίων η θητεία έληξε στις 30-06-2020.

Περαιτέρω, ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε τη βαθύτατη λύπη μας, εξαιτίας της έλλειψης συνεργασίας από μέρους των μελών του προηγούμενου ΔΣ, γεγονός το οποίο μας εμποδίζει να ασκήσουμε τα καθήκοντα που μας ανατέθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, παρότι γνωστοποιήσαμε το αίτημά μας για παράδοση σφραγίδας, κλειδιών, βιβλίων, ταμείου κ.λ.π της Π.Ο.Σ.Σ, τόσον στις 17-10-2020 κατά τη συγκρότηση του προσωρινού ΔΣ σε σώμα με τηλεφωνική πρόσκληση – όχληση προς τον πρώην πρόεδρο κ. Γ. Μουτσιάνα, όσο και με την έγγραφη από 20-10-2020 συνημμένη επιστολή προς τα πρώην μέλη του ΔΣ με την οποία ορίστηκε ρητή ημέρα και ώρα και δη το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 και ώρα από 16.00 μ.μ. έως 17.00 μ.μ. ως χρόνος παράδοσης των προαναφερομένων στοιχείων στα γραφεία του σωματείου μας, ουδεμία υπήρξε ανταπόκριση, με αποτέλεσμα την μάταιη αναμονή μας και μάλιστα χωρίς καμία ειδοποίηση.

Είναι αυτονόητο, ότι με χαρά θα δεχόμασταν και την όποια ειδικότερη ενημέρωση ήταν δυνατόν να μας δοθεί από το προηγούμενο ΔΣ για τις ποικιλόμορφες υποχρεώσεις  της Π.Ο.Σ.Σ, ώστε αυτές να τύχουν προσφορότερης αντιμετώπισης. Είναι προφανές, ότι η ως άνω ανεκδιήγητη συμπεριφορά δεν προάγει τα συμφέροντα της Π.Ο.Σ.Σ, ενώ εκθέτει αυτούς που την μετέρχονται  στην αναδοχή του κινδύνου, ότι αδιαφορούν για την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση με ο,τι αυτό συνεπάγεται.  

Εννοείται βέβαια, ότι ελπίζουμε στην ύστατη επικράτηση πνεύματος συνεργασίας από μέρους των μελών του προηγούμενου ΔΣ και σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώνουμε ότι θα λειτουργήσουμε με αίσθημα ευθύνης και με τη λογική της ενότητας μεταξύ των μελών της Π.Ο.Σ.Σ. Εξάλλου, τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. έχουν συναίσθηση της μεταβατικότητας της περιόδου την οποία εκλήθησαν να υπηρετήσουν και ουδεμία φιλοδοξία διατηρούν για τα αιρετά αξιώματα των οργάνων διοίκησης της Π.Ο.Σ.Σ και ως εκ τούτου δεν θα είναι υποψήφιοι κατά τις προσεχείς αρχαιρεσίες. Κατά ταύτα, ζητούμε από όλους τους Συλλόγους να βοηθήσουν το έργο μας με πνεύμα συναντίληψης, συναδέλφωσης και ενότητας.

Τέλος και  προκειμένου να κοινοποιούνται οι πρωτοβουλίες, οι ανακοινώσεις  του προσωρινού Δ.Σ. αλλά και των συλλόγων, δημιουργήσαμε προσωρινά στο  διαδίκτυο ένα εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας, (e-poss.blogspot.gr ) το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι να τεθεί στο χώρο της αρμοδιότητας του ΔΣ η ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Σ, καθώς εκτός των ανωτέρω στοιχείων δεν μας παραδόθηκαν ακόμη και οι κωδικοί της. 

Με τη βεβαιότητα πως όλοι μας θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων την κρίσιμη αυτή μεταβατική περίοδο, τιμώντας τις αξίες και τις αρχές μας.

Για το προσωρινό Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.

Ο Πρόεδρος : Δημήτριος Κατσαρός                                    

Ο Γ. Γραμματέας : Γεώργιος Κολοβός

Σχόλια (1)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή