Προς υλοποίηση δύο σημαντικά έργα για την Αγρελιά και την Κουμαριά Reviewed by Momizat on . Δύο απομακρυσμένα ορεινά χωριά του Δήμου Τρικκαίων επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Τρικκαίων. Ο κ. Παπαστεργίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τομέα Α, κ. Ηλί Δύο απομακρυσμένα ορεινά χωριά του Δήμου Τρικκαίων επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Τρικκαίων. Ο κ. Παπαστεργίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τομέα Α, κ. Ηλί Rating: 0

Προς υλοποίηση δύο σημαντικά έργα για την Αγρελιά και την Κουμαριά

Προς υλοποίηση δύο σημαντικά έργα για την Αγρελιά και την Κουμαριά

Δύο απομακρυσμένα ορεινά χωριά του Δήμου Τρικκαίων επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Τρικκαίων. Ο κ. Παπαστεργίου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τομέα Α, κ. Ηλία Παπανικολάου, βρέθηκαν στην Κουμαριά και στην Αγρελιά. Στόχος της επίσκεψης, η επαφή για δύο σημαντικά θέματα για την περιοχή. Στην Κουμαριά, παρόντος και του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας κ. Πιτέλη, συζητήθηκε και έγινε αυτοψία στο σημαντικό θέμα του δρόμου, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες. εργασίες. Ακολούθως, με τη συνοδεία του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς, κ. Κ. Πέτσα, ο Δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος επισκέφθηκαν ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την περιοχή και τον κτηνοτροφικό κόσμο: τη λιμνοδεξαμενή «Ζαγορίτη», σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της Αγρελιάς. Πρόκειται για ένα έργο που, όπως σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η λιμνοδεξαμενή περιλαμβάνει και συνοδά έργα συγκράτησης, συλλογής και μεταφοράς των επιφανειακώς απορρεόντων, από φυσικό ρέμα, υδάτων. Στη λιμνοδεξαμενή θα αποθηκεύονται τα νερά που θα συγκρατούνται, ενώ θα εκτελεστούν και τεχνικά έργα υδροληψίας και υπερχείλισης των αποθηκευμένων στη λιμνοδεξαμενή υδάτων. Η αποθήκευση νερού θα οδηγήσει – όπως προέβλεπε η σχετική μελέτη – σε:

– αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής,

– μείωση του κόστους παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων και, κατά συνέπεια,

– αύξηση του τοπικού εισοδήματος.

 

Χρήσιμοι αριθμοί για το έργο

 Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της σχετικής μελέτης,

– Ο αγωγός μεταφοράς που θα κατασκευαστεί θα έχει μήκος 2.750 μ. και θα καταλήγει στον πυθμένα της λιμνοδεξαμενής.

– Ο πυθμένας της λιμνοδεξαμενής που θα κατασκευαστεί είναι ένα ορθογώνιο διαστάσεων 64,00 Χ 44,00 μέτρων με στρογγυλεμένες γωνίες.

– Τα πρανή της λιμοδεξαμενής διαμορφώνονται με κλίση 3,5% (οριζόντιο) προς 1% κατακόρυφο μέχρι το όριο της στάθμης του αποθηκευμένου σε αυτή ύδατος της τάξης των +24,40 μέτρων.

– Ο ωφέλιμος όγκος της λιμνοδεξαμενής που θα κατασκευαστεί θα είναι περίπου 45.000 κυβικά μέτρα, με Ανώτατη Στάθμη Ύδατος (Α.Σ.Υ.) +24,00 και Κατώτερη Στάθμη Ύδατος (Κ.Σ.Υ.) +16,50.

– Η Μέση Ετήσια Απορροή του φυσικού ρέματος, επί του οποίου θα εκτελεστούν τα τεχνικά έργα συλλογής και συγκράτησης των επιφανειακώς απορρεόντων υδάτων, αλλά και γενικότερα η Μέση Ετήσια Απορροή όλης της λεκάνης, η συνολική έκταση της οποίας ανέρχεται στα 0,925 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι της τάξης των 180.000 κυβικών μέτρων, δηλαδή τετραπλάσια της προβλεπόμενης χωρητικότητας της λιμνοδεξαμενής.

– Με κάθε φορά διαφορετική απόληψη νερού ανά μήνα που θα κυμαίνεται από 5.000 έως 10.000 κυβικά μέτρα, ο συνολικός ωφέλιμος όγκος του νερού που θα μπορεί η λιμνοδεξαμενή αυτή να αποθηκεύσει ανέρχεται σε περίπου 80.000 κυβικά μέτρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάντα ένα απόθεμα νερού αποθηκευμένο στη λιμνοδεξαμενή της τάξης των 35.000 κυβικών μέτρων περίπου.

– Η έκταση των 38.667 στρεμμάτων που αντιστοιχεί στον Δημοτικό – Κοινόχρηστο
Βοσκότοπο της Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς αξιοποιείται από 1.922 περίπου Βοοειδή Κρεοπαραγωγής Ελευθέρας Βοσκής, από 1.215 Αιγοπρόβατα, από 180 Χοίρους Ελευθέρας Βοσκής Κρεοπαραγωγής και από 13 Ιπποειδή (στοιχεία του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας Δήμου Τρικκαίων).

Φυσικά, όπως αναφέρει η μελέτη σκοπιμότητας, η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής, από περιβαλλοντική άποψη, αναμένεται να λειτουργήσει και ως υγροτοπικό σύστημα, αναδεικνύοντας αξίες που απορρέουν και από τη συγκεκριμένη λειτουργία της ως υγρότοπος, όπως επαναπλήρωση και παροχή υπόγειου νερού, έλεγχος πλημμυρών και διαβρωτικών δυνάμεων, παγίδευση των ιζημάτων, παροχή ενδιαιτημάτων και στήριξη τροφικών αλυσίδων, αναψυχή κ.α.

 

Από το γραφείο Τύπου

 

KOUMARIA

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή