Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιο)-διάρκεια συμβάσεων εως 9 μήνες.
Ειδικότερα η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:
1 ΠΕ – Καθηγητών Μουσικής με ειδικότητα πιάνου- ανώτερων θεωρητικών – Δ/νση χορωδιών και διδασκαλία αρμονίου
1 ΠΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα στο τρομπόνι
1 ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βιολιού
1 ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βιολοντσέλου
1 ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα φλάουτου
1 ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα μονωδίας
1 ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα τρομπέτας
1 ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα κλαρινέτου
1 ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα σαξόφωνου
1 ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνου – ανώτερα θεωρητικά και Δ/νση μουσικών συνόλων
1 ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα ηλεκτρική κιθάρα
1 ΔΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα σύγχρονων κρουστών – ντράμς
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως είτε, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες από 8.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης, υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα ( τηλ. Επικοινωνίας 24313-51182 ) Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και ειδικότερα από 18 Σεπτεμβρίου 2016 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2016.