Προσλήψεις 25 ατόμων στο κέντρο προσφύγων στα Τρίκαλα 37 στο Κουτσόχερο Reviewed by Momizat on . Πρόκειται για προσλήψεις που θα γίνουν μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στις Περιφέρειες Πρόκειται για προσλήψεις που θα γίνουν μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στις Περιφέρειες Rating: 0

Προσλήψεις 25 ατόμων στο κέντρο προσφύγων στα Τρίκαλα 37 στο Κουτσόχερο

Προσλήψεις 25 ατόμων  στο κέντρο προσφύγων στα Τρίκαλα 37  στο Κουτσόχερο

Πρόκειται για προσλήψεις που θα γίνουν μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα -τις λεπτομέρειες του οποίου επεξεργάζονται οι επιτελείς της αν. υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου- θα εργαστούν σε Κέντρα Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφηκαν από το αρμόδιο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι συνολικά 1.882 θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, τα κριτήρια μοριοδότησης είναι:
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
• Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
• Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
• Ηλικία
• Αριθμός ανήλικων τέκνων
1.882 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε hotspots
• Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
• Εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.
• Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 13,19 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα ηλικίας έως 25 ετών θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών, καθώς ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή νυχτερινής αμοιβής. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ.

Οφέλη
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα έχουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα αμείβονται επιπλέον για τη νυκτερινή τους εργασία, όπως ορίζεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον νόμο που ψηφίστηκε το 2016 στη Βουλή με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
1.882 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε hotspots
Υπενθυμίζεται πως η πρώτη φάση του ίδιου προγράμματος, που σκοπό έχει τη διαχείριση των προσφυγικών ροών σε υπηρεσίες πρώτης υποδοχής, ασύλου κλπ. είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2017 και αφορούσε στην πρόσληψη 2.500 ανέργων. Η διάρκεια του προγράμματος, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ για τους πρώτους 5 μήνες και το υπόλοιπο των 3 μηνών από ιδίους πόρους του ΟΑΕΔ, είναι 8 μήνες.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή