Προχωρά η μελέτη για τη γέφυρα στο Κηπάκι Reviewed by Momizat on . Το πρώτο βήμα για την κατασκευή πεζογέφυρας στο Κηπάκι, έγινε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η κατασκευή παραδόξως δεν συμπεριλαμβανόταν στη μελέτη κατασκευής το Το πρώτο βήμα για την κατασκευή πεζογέφυρας στο Κηπάκι, έγινε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η κατασκευή παραδόξως δεν συμπεριλαμβανόταν στη μελέτη κατασκευής το Rating: 0

Προχωρά η μελέτη για τη γέφυρα στο Κηπάκι

Προχωρά η μελέτη για τη γέφυρα στο Κηπάκι

Το πρώτο βήμα για την κατασκευή πεζογέφυρας στο Κηπάκι, έγινε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η κατασκευή παραδόξως δεν συμπεριλαμβανόταν στη μελέτη κατασκευής του δρόμου, πράγμα που οδήγησε στις απολύτως δικαιολογημένες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Όπως είχε ανακοινώσει προ ημερών ο Δήμαρχος Χρ. Λάππας, η Περιφέρεια θα προωθούσε τη μελέτη. Οπερ και εγένετο. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε στις 12 Μαρτίου τη «Μελέτη γέφυρας για την διάβαση πεζών στην περιφερειακή οδό στον οικισμό Κηπάκι Τρικάλων».

Η γέφυρα θα κατασκευαστεί «προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση

των πεζών στην περιοχή του οικισμού “Κηπάκι” στην περιφερειακή οδό από

“Μύλο Τσαγκάδα” έως «Δέλτα Καλαμπάκας”, ειδικότερα στην περιοχή

του Δημοτικού Σχολείου».

Η μελέτη κρίθηκε κατεπείγουσα, για δύο λόγους:

«α) η προαναφερομένη περιφερειακή οδός διασχίζει τον οικισμό “Κηπάκι”

και ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη επικοινωνίας των εκατέρωθεν της οδού

τμημάτων του οικισμού

β) με την παράδοση στην κυκλοφορία της περιφερειακής οδού

δημιουργούνται κίνδυνοι για την διάβαση των πεζών, ειδικότερα των

μαθητών του Δημοτικού Σχολείου λόγω του μεγάλου πλάτους της διατομής

της οδού ( δυο (2) λωρίδες ανά κατεύθυνση – συνολικό πλάτος 28 m)».

Η απόφαση αφορά ουσιαστικά στην έγκριση της προκήρυξη και των λοιπών συμβατικών τευχών για την ανάθεση της μελέτης, χωρίς δημοσίευση προκηρύξεως , αλλά με ανακοίνωση των στοιχείων της σύμβασης. Δηλαδή θα γίνει με ανάθεση. Οπότε, μόλις αυτή ολοκληρωθεί, θα πρέπει να προχωρήσει και η διαδικασία για την κατασκευή της γέφυρας.

Και η απορία παραμένει: κανείς δεν είδε το σχολείο, λίγα μέτρα από τον δρόμο;

Θανάσης Μιχαλάκης

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή