Πρόγραμα επιμόρφωσης της ΕΣΕΕ στη Λάρισα Reviewed by Momizat on . Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχ Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχ Rating: 0

Πρόγραμα επιμόρφωσης της ΕΣΕΕ στη Λάρισα

Πρόγραμα επιμόρφωσης της ΕΣΕΕ στη Λάρισα

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει την ΣΤ’ Φάση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (Περίοδος Απρίλιος-Ιούλιος 2014), η οποία περιλαμβάνει Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 75 ωρών, από τις οποίες οι 30 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 45 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e-learning), καθώς και Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών, από τις οποίες οι 20 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 30 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e-learning).

Συγκεκριμένα στη Λάρισα θα υλοποιηθεί 1 Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών, από 22/04/2014 έως και 13/05/2014 με το εξής θεματικό αντικείμενο:

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔΒΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΔΒΕ 4 Πώς λειτουργούν οι αγορές; Ευκαιρίες και εμπόδια για τις εμπορικές ΜΜΕ Θεσσαλία Λάρισα 1 ΠΔΒΕ 4.1.4

 

Η επιτυχής παρακολούθηση των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι τμήμα της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (e-learning).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν έμποροι (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι), εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι (π.χ. υποψήφιοι έμποροι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους.

Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως τη συμπλήρωση τμημάτων (20-25 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα) και το αργότερο έως και τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014.

 

Τρόποι υποβολής των αιτήσεων:

 

  1. 1.      μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του προγράμματος > www.ermeion.esee.gr > Αιτήσεις > Αίτηση για εκπαιδευόμενους

 

  1. 2.      μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ermeion2@esee.gr με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ 2» και επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.ermeion.esee.gr > Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις > ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευόμενους > Λήψη αρχείου: Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

  1. 3.      μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στην έδρα της ΕΣΕΕ (γραφείο HELPDESK προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2, Μητροπόλεως 42, ΤΚ 10563, Αθήνα), σε φάκελο με ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ 2»

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 2410 532330 και 210 3259236-7.

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή