Πρόγραμμα εξωστρέφειας επιχειρήσεων από τον ΣΘΕΒ Reviewed by Momizat on . Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) υλοποιεί το Πρόγραμμα Ενίσχυση Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) υλοποιεί το Πρόγραμμα Ενίσχυση Rating: 0

Πρόγραμμα εξωστρέφειας επιχειρήσεων από τον ΣΘΕΒ

Πρόγραμμα εξωστρέφειας επιχειρήσεων από τον ΣΘΕΒ

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) υλοποιεί το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά στην παροχή κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Η Κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με 5¤ (μεικτά) ανά ώρα και θα υλοποιηθεί στην πόλη των Τρικάλων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε ΜΜΕ ή αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες με στόχο την διεθνοποίηση.

Tα θέματα που θα αναλυθούν στο πρόγραμμα είναι τα εξής: 8 Βήματα για να Εξάγω, Όροι Παράδοσης (INCOTERMS), Όροι Πληρωμής, Δίκτυα Διανομής ,Τελωνειακά & Φορολογικά Θέματα, Ηλεκτρονικό Τελωνείο, Συσκευασία & Labeling προϊόντων, Τιμολογιακή Πολιτική, Εξαγωγικό Marketing & Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς, Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις & Αποστολές, Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Διεθνών Πελατών, Υγιεινή & Ασφάλεια

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα:

 

1.Αίτηση συμμετοχής (1 αίτηση για κάθε συμμετέχοντα)

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (1 βεβαίωση για κάθε συμμετέχοντα)

4. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα

5. Πρόσφατη φωτογραφία

6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων (1 υπεύθυνη δήλωση για κάθε συμμετέχοντα με τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου, με σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου).

 

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς μία μόνο αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα  πρωτότυπα  δικαιολογητικά στο Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), Δ/νση: Λεωφόρος Καραμανλή & Βιομηχανίας, Τ.Κ. 41335 Λάρισα έως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ώρες 9:00-15:00. Αποστολή αιτήσεων ή δικαιολογητικών με e-mail ή fax δε θα γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού προγραμμάτων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΘΕΒ, και τoυς αρμόδιους κα Τζένη Γιβροπούλου και κ. Αλέξανδρο Τσάντο τηλ. 2410 555507.

 

 

Αφήστε το σχόλιο σας