Πρόγραμμα Voucher: Επιταγή κατάρτισης 2.600€ σε 23.000 ανέργους από 29 έως 64 Reviewed by Momizat on . Τον Οκτώβριο αναμένεται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Εργασίας το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής, που φέτος θα Τον Οκτώβριο αναμένεται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Εργασίας το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής, που φέτος θα Rating: 0

Πρόγραμμα Voucher: Επιταγή κατάρτισης 2.600€ σε 23.000 ανέργους από 29 έως 64

Πρόγραμμα Voucher: Επιταγή κατάρτισης 2.600€ σε 23.000 ανέργους από 29 έως 64

Τον Οκτώβριο αναμένεται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Εργασίας το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής, που φέτος θα αφορά 23.000 δικαιούχους.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ύψους 2.600 € (για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών), ενώ οι πάροχοι κατάρτισης (ΚΕΚ) θα λάβουν αμοιβή 1.155 € η οποία θα προσαυξάνεται κατά 200 € για κάθε άνεργο που θα συνεχίζει να εργάζεται στην επιχείρηση που έκανε την πρακτική του.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

Θεωρητική κατάρτιση 130 ωρών, σε 43 ειδικότητες

Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων

Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής & καθοδήγησης των ωφελουμένων

Εγγυημένη Απασχόληση διάρκειας 6 μηνών σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων του προαναφερόμενου ηλικιακού φάσματος και της αγοράς εργασίας ως προς:

Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων:

α) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια.

β) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, που περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 600 ευρώ (120ώρες*5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2.000 ευρώ (500ώρες*4 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Επίσης θα χορηγείται επιταγή κατάρτισης, που αφορά στην οικονομική αξία ποσού έως 1.155 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική – 945 ευρώ) και συμβουλευτικής (60 ευρώ) καθώς και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους ανέργους (150 ευρώ). Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1.355 ευρώ, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των 6 μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος κατάρτισης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

Η δράση του υπουργείου Εργασίας αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποφοίτους Γυμνασίου -Λυκείου από 29 έως 64 ετών (γεννημένοι από το 1952 ως το 1987), με σχετική επαγγελματική εμπειρία σε κλάδους αιχμής, και η επιλογή θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια που αναμένεται αν αφορούν την διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας, την διάρκεια ανεργίας, το εισόδημα, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο κ.λπ.

ΠΗΓΗ: e-dimosio.gr

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή