Πρόσληψη 6 ατόμων στην 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στα Τρίκαλα Reviewed by Momizat on . Η 19η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη επε Η 19η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη επε Rating: 0

Πρόσληψη 6 ατόμων στην 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στα Τρίκαλα

Πρόσληψη 6 ατόμων στην 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στα Τρίκαλα

Η 19η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), που εδρεύει στα Τρίκαλα.

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 1
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 3
ΔΕ Νυχτοφυλάκων 1
ΥΕ Καθαριστών/στριών 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τέρμα Προφήτη Ηλία – Τ.Κ. 42100 – Τρίκαλα απευθύνοντάς την στη 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Γραφείο Πρωτοκόλλου υπόψη κας Μαρίας Θεοφάνους & κας Αγγελικής Σιδέρη (τηλ. επικοινωνίας 24310 76647, 24310 72515). Προθεσμία υποβολής από 23/6/2014 έως και 2/7/2014.

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή