Πρώτες άμεσες ενέργειες στον τομέα της υγείας Reviewed by Momizat on . Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοβουλευτικού 'Εργου (ΕΕΚΕ) Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου συμμετείχαν οι δύο υγειονομικοί βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡ Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοβουλευτικού 'Εργου (ΕΕΚΕ) Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου συμμετείχαν οι δύο υγειονομικοί βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡ Rating: 0

Πρώτες άμεσες ενέργειες στον τομέα της υγείας

Πρώτες άμεσες ενέργειες στον τομέα της υγείας

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοβουλευτικού ‘Εργου (ΕΕΚΕ) Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου συμμετείχαν οι δύο υγειονομικοί βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος και Χρήστος Σιμορέλης επισημάνθηκε ότι το σύστημα υγείας της χώρας βρίσκεται υπό κατάρρευση.

Στη συνάντηση, όπου παραβρέθηκε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αποφασίστηκε η ανάληψη άμεσων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, την υποστήριξη των υγειονομικών λειτουργών και τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στις δημόσιες δομές υγείας.
Ειδικότερα αποφασίστηκε:

1. Δυνατότητα προμήθειας των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από Νοσοκομεία και όχι από ΔΥΠΕ
2. Παράταση θητείας ειδικευομένων μετά τη λήξη της σύμβασής τους μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο γιατρό όπως και παράταση της θητείας των ειδικευόμενων που αποκτούν τίτλο ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης. Για το συγκεκριμένο ζήτημα εκδόθηκε και σχετική εγκύκλιος
3. Παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών μέχρι το τέλος του 2015 και του λοιπού προσωπικού
4. Κατάργηση υποχρεωτικού αγροτικού για την έναρξη ειδικότητας.
5. Οι θέσεις του ΕΣΥ να συστήνονται ανά ειδικότητα και εισαγωγικό βαθμό
6. Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται μέχρι τις 31/12/2016, δε μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου εκτός αν παραιτηθούν, προκειμένου να αποφύγουμε ένα υδροκέφαλο σύστημα υγείας
7. Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό επιμελητή Β απαιτείται η κατοχή του τίτλου ειδικότητας και ηλικία μέχρι 50 ετών από 45 που ήταν μέχρι σήμερα.
8. Επαναφορά του 9% για πρόσθετες εφημερίες στη δικαιοδοσία των ΔΥΠΕ.
9. Απλοποίηση της διαδικασίας συνεργασίας με ιδιώτες γιατρούς, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης αναγκαίου εξειδικευμένου προσωπικού για κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών
10. Νομοθετική ρύθμιση για ορισμό εισηγητών στα Συμβούλια. Μάλιστα σε όσες ΔΥΠΕ δεν υπάρχει ικανός αριθμός επιμελητών Α της ίδιας με την κρινόμενη θέση ειδικότητας, οι εισηγητές θα επιλέγονται με κλήρωση από σχετικό κατάλογο που συντάσσουν και διατηρούν όμορες ΔΥΠΕ

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν τα πρώτα άμεσα μέτρα στον χώρο της υγείας, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την κατάρρευση του συστήματος υγείας και από την εκτέλεση ενός προϋπολογισμού λιτότητας. Σε κάθε περίπτωση η διασφάλιση ποιοτικών και καθολικών υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες αποτελεί προτεραιότητα για τα Τρίκαλα, ειδικά μάλιστα μετά τη δρομολογημένη αποδυνάμωση του νοσοκομείου της περιοχής από τις μνημονιακές κυβερνήσεις.

Στην προσπάθεια υγειονομικής ανασυγκρότησης των Τρικάλων, αλλά και ολόκληρης της χώρας δεν αρκεί μόνο η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ή η στήριξη των υγειονομικών βουλευτών, απαιτείται πολύ περισσότερο η ενεργή συμμετοχή όλων των υγειονομικών λειτουργών, αλλά και του λαϊκού παράγοντα.

Σάκης Παπαδόπουλος
Χρήστος Σιμορέλης
Βουλευτές Τρικάλων ΣΥΡΙΖΑ
Papadopoulos Simorelis

Αφήστε το σχόλιο σας