Πώς θα αποκατασταθεί – αναδειχθεί ο μύλος Ματσόπουλου Reviewed by Momizat on . Διορθώνει ο Δήμος Τρικκαίων τα προβλήματα με την ανάδειξη του μύλου Ματσόπουλου. Διότι μύλος δεν είναι μόνο τα ξωτικά, αλλά και ολόκληρη η προσπάθεια να αναδειχ Διορθώνει ο Δήμος Τρικκαίων τα προβλήματα με την ανάδειξη του μύλου Ματσόπουλου. Διότι μύλος δεν είναι μόνο τα ξωτικά, αλλά και ολόκληρη η προσπάθεια να αναδειχ Rating: 0

Πώς θα αποκατασταθεί – αναδειχθεί ο μύλος Ματσόπουλου

Πώς θα αποκατασταθεί – αναδειχθεί ο μύλος Ματσόπουλου

Διορθώνει ο Δήμος Τρικκαίων τα προβλήματα με την ανάδειξη του μύλου Ματσόπουλου. Διότι μύλος δεν είναι μόνο τα ξωτικά, αλλά και ολόκληρη η προσπάθεια να αναδειχθεί αυτό το υπέροχο βιομηχανικό μνημείο, σε συνδυασμό με τις αποθήκες της ΕΑΣΤ, την ΚΟΜΔΕ και το Μουσικό Χωριό.

Μετά τη διάλυση της σύμβασης για τη συντήρηση και αποκατάσταση του μουσειολογικού εξοπλισμού, έπρεπε να αλλαχθεί και τροποποιηθεί όλη η μελέτη. Η διάλυση είχε γίνει, επειδή υπήρχε λάθος στα υλικά και τις εργασίες, δεν είχε δεσμευτεί εγκαίρως η πίστωση και δεν προηγήθηκε η συντήρηση της αποκατάστασης.

Γράφαμε στις 28 Οκτωβρίου: «Αν δεν αλλάξει άμεσα κάτι, ίσως να χαθούν και τα χρήματα».
Ευτυχώς, άλλαξε. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση και Μουσειολογική

ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου Υποέργο 2: Συντήρηση-αποκατάσταση ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού», το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) που το συνοδεύουν, ενώ δόθηκε η σύμφωνη γνώμης για την εκτέλεση του έργου. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2.306.000 ευρώ. Οι εργασίες που θα γίνουν, είναι:

–         αποκατάστασης και συντήρησης του υδροστροβίλου, της ντιζελομηχανής, του εναλλακτήρα , του ηλεκτροκινητήρα και των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας,

–         μεταλλικές κατασκευές για την ενίσχυση του ξύλινου φορέα και του διαδρόμου και βαφή αυτών με διάφανο βερνίκι

–         ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που αφορούν σε αποξηλώσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων, σε ελέγχους πυρόσβεσης & πυροπροστασίας, στην προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στην κατασκευή δικτύου καλωδιώσεων ρευμάτων ισχυρών και ασθενών , στην προετοιμασία υποδομών για τη τοποθέτηση φωτιστικών και στην κατασκευή υδραυλικών δικτύων της εγκατάστασης θέρμανσης- κλιματισμού.

Νωρίτερα, το Σώμα ενέκρινε την τροποποίηση όλου του έργου. Δηλαδή, αυτό «έσπασε» σε υποέργα. Συγκεκριμένα:

1ο Υποέργο: Αποκατάσταση και μουσειολογική ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου (πρόκειται για το παραπάνω υποέργο).

2ο Υποέργο : Συντήρηση-αποκατάσταση ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 2.306.000 ευρώ. Ο ενισχυμένος Προϋπολογισμός του Υποέργου σε σχέση με την αρχική ένταξη αφορά σε εργασίες στατικών ενισχύσεων και Η/Μ εργασιών που συναρτώνται με τις εργασίες για τη στατική επάρκεια του φορέα, οι οποίες αρχικώς περιλαμβανόντουσαν στο 1ο υποέργο.

3ο Υποέργο: Προμήθεια οπτικοακουστικού & λοιπού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου προϋπολογισμού 170.900 ευρώ.

4ο Υποέργο :Οργάνωση και παρουσίαση του Μουσειολογικού & Μουσειογραφικού υλικού προϋπολογισμού 24.600 ευρώ.

5ο Υποέργο: Αρχειοθέτηση-σχεδιασμός-ψηφιοποίηση του μουσειολογικού & εποπτικού υλικού προϋπολογισμού 110.700 ευρώ.

6ο Υποέργο: Υπηρεσίες παραγωγής εποπτικού υλικού προϋπολογισμού 73.800 ευρώ.

Τα Υποέργα 3, 4,5,6 αφορούν σε υπηρεσίες και προμήθειες που σκοπό έχουν να οργανώσουν και να παρουσιάσουν το μουσειολογικό-μουσειογραφικό και εποπτικό υλικό προκειμένου ο Μύλος Ματσόπουλου να αναδειχθεί μουσειολογικά. Στην αρχική ένταξη το αντικείμενο των υποέργων αυτών συμπεριλαμβάνονταν στο Υποέργο 3, όμως προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική και

ποιοτική μουσειολογική ανάδειξη του Μύλου έγινε η κατανομή του φυσικού αντικειμένου σε τρία ξεχωριστά υποέργα.

7ο Υποέργο: Αποκατάσταση του κτιρίου και μουσειολογική ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλου Ματσόπουλου-Τελική Φάση προϋπολογισμού 474.000 ευρώ. Το Υποέργο αυτό αφορά στην αποκατάσταση του κτιρίου του Μύλου και είναι κατά βάση το πρώην 1ο Υποέργο, στο οποίο επικαιροποιούνται οι τιμές που αφορούν σε κατασκευές για τη μουσειολογική ανάδειξη του χώρου. Επιπλέον προβλέπονται Η/Μ εργασίες και η επισκευή του κτιρίου που στεγάζει τον αποκατεστημένο υδροστρόβιλο.

8ο Υποέργο: Δημιουργία ντοκιμαντερ-video για τον Μύλο Ματσόπουλου προϋπολογισμού 20.000 ευρώ

9ο Υποέργο: Ενέργειες ενημέρωσης-πληροφόρησης-προβολής προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

Τα υποέργα 8,9 αφορούν σε υπηρεσίες οι οποίες στην αρχική ένταξη ήταν ενσωματωμένες στο Υποέργο 4 και πλέον διαχωρίζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη υλοποίηση τους

Θανάσης Μιχαλάκης
(Πρώτη δημοσίευση ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 23-12-13)

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή