Ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο Πύλης Reviewed by Momizat on .  Αναμένεται ανακοίνωση και από τους άλλους 3 ΟΤΑ ή λόγω εκλογών δεν θα ασχοληθούν;   Με ανακοίνωσή του - μετά τις εκλογές – ο Δήμος Πύλης ανακοίνωσε ότι, ό  Αναμένεται ανακοίνωση και από τους άλλους 3 ΟΤΑ ή λόγω εκλογών δεν θα ασχοληθούν;   Με ανακοίνωσή του - μετά τις εκλογές – ο Δήμος Πύλης ανακοίνωσε ότι, ό Rating: 0

Ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο Πύλης

Ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο Πύλης

 Αναμένεται ανακοίνωση και από τους άλλους 3 ΟΤΑ ή λόγω εκλογών δεν θα ασχοληθούν;

 

Με ανακοίνωσή του – μετά τις εκλογές – ο Δήμος Πύλης ανακοίνωσε ότι, όσοι χρωστούν, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση. Η διάταξη ψηφίστηκε πριν έναν σχεδόν μήνα και, πλέον, ενεργοποιείται. Οι ρυθμίσεις είναι σχετικά ευνοϊκές. Απομένει να φανεί, αν και οι άλλοι τρεις Δήμοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα και θα ανακοινώσουν τα της διάταξης.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

 

Η Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης ενημερώνει, ότι σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου  (14.04.2014) συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.

Συγκεκριμένα:

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

1.Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται  στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.

2.Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 14.08.2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσόδων του Δήμου Πύλης στα τηλέφωνα 2434350132 & 2431352317.

Η Διευθύντρια

Γούλα Ευαγγελία

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή