Ρυθμίσεις τέλος, ξεκινούν οι κατασχέσεις…- Τι περιμένει τους οφειλέτες – Τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που επιβάλλονται Reviewed by Momizat on . Του Γιώργου Νούλη : Μπορεί η προθεσμία για τη ρύθμιση των 100 δόσεων να λήγει στις 26 Ιουνίου, δηλαδή σε λιγότερες από δύο εβδομάδες, αν και η διαδικασία ξεκίνη Του Γιώργου Νούλη : Μπορεί η προθεσμία για τη ρύθμιση των 100 δόσεων να λήγει στις 26 Ιουνίου, δηλαδή σε λιγότερες από δύο εβδομάδες, αν και η διαδικασία ξεκίνη Rating: 0

Ρυθμίσεις τέλος, ξεκινούν οι κατασχέσεις…- Τι περιμένει τους οφειλέτες – Τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που επιβάλλονται

eforia a
Του Γιώργου Νούλη : Μπορεί η προθεσμία για τη ρύθμιση των 100 δόσεων να λήγει στις 26 Ιουνίου, δηλαδή σε λιγότερες από δύο εβδομάδες, αν και η διαδικασία ξεκίνησε τις 17 Απριλίου και ήδη δόθηκε παράταση ενός μήνα, η ΓΓΔΕ μόλις προχθές εξέδωσε οδηγίες για την εφαρμογή της… Στην εκπνοή συνεπώς της ρύθμισης, κοινοποιήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με το ποιες οφειλές μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών, πότε ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση, αλλά και το επιτόκιο για τα ρυθμιζόμενα ποσά.

Ενδεικτικά όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις ή μετά την πάροδο του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις . Επίσης, μπορεί να χάσει τη ρύθμιση αν καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ανεξαρτήτως του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης ή δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., εφόσον υπέχει σχετική υποχρέωση, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
eforia-oura
Αναφορικά με το επιτόκιο διευκρινίστηκε ότι οι οφειλές που ρυθμίζονται, δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Βασική οφειλή άνω των 5.000 ευρώ που υπάγεται σε ρύθμιση επιβαρύνεται με τόκο 3% ετησίως, ενώ οι καθυστερούμενες δόσεις θα καταβάλλονται με επιβάρυνση 0,25% τον μήνα.

Πέραν όλων αυτών, που λίγο-πολύ είναι γνωστά, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι θα συμβεί με τη λήξη της προθεσμίας για ένταξη στις 100 δόσεις. Όπως λοιπόν έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους το Υπ. Οικονομικών, θα ξεκινήσει «φοροκυνηγητό». Πράγμα που σημαίνει ότι για όσους οφειλέτες δεν ανταποκριθούν στη ρύθμιση, οι κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και οι ποινικές διώξεις, βρίσκονται προ των πυλών… Και αυτό γιατί, όπως ελέχθη, θεωρείται αδιανόητο με ελάχιστη μηνιαία δόση 20 ευρώ, να μην ρυθμιστούν οι οφειλές…

ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ «ΦΟΡΟΚΥΝΗΓΗΤΟ»

Ενόψει λοιπόν της έναρξης του «φοροκυνηγητού» και σύμφωνα με το εγχειρίδιο φορολογικής επιβίωσης που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η ΓΓ Εσόδων, έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που θα ληφθούν από τη Φορολογική Διοίκηση σε βάρος των οφειλετών.
EFORIA

Τα πιο σημαντικά εξ αυτών είναι:

* Ποια είναι η προδικασία πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης;

– Για οφειλές για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από 1/1/2014 και μετά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/ υπερημερίας, με εξαίρεση την κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του φορολογούμενου ή τρίτου. Πρακτικά, αν η Φορολογική Διοίκηση προτίθεται να προχωρήσει σε κατάσχεση ακινήτου πρέπει νωρίτερα να ενημερώσει τον φορολογούμενο αλλά αν πρόκειται να κάνει κατάσχεση τραπεζικής κατάθεσης, ο φορολογούμενος θα το μάθει τελευταίος.

* Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας;

– Ναι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του επείγοντος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας).

* Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάσχεσης ακινήτου;

– Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε. Έκθεση κατάσχεσης όμως δεν σημαίνει απαραίτητα και πλειστηριασμό του ακινήτου.

* Πότε υποχρεούται ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού;

– Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

* Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού;

– Με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

* Υποβάλλεται αίτηση ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και από ποιον;

– Ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που έχει την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, εφόσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσόν των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000), προερχομένων από κάθε αιτία στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών.

* Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής;

– Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτής, μέχρι την εξόφληση της οφειλής για την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση.

* Μπορεί να κριθεί ατιμώρητη από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή η πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο;

– Ναι, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

* Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για άλλες οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο;

– Ναι.

* Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;

– Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

* Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα και τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;

– Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής κλπ) συνολικού ποσού 500 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων το οποίο επιβάλλεται για ποσά μεγαλύτερα των πενήντα ευρώ (50). Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ, καθώς και των άρθρων 53 και 57 του νόμου 4174/2013. Αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014 (προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών) για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το χρόνο επιβολής τους, μικρότερες του ανωτέρω ποσού των 500 ευρώ, αίρονται μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη.

* Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

– Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ. Οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014, (προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών) και εμπίπτουν στο κατά τα ανωτέρω ακατάσχετο ποσό, αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση μετά από αίτηση του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτονται τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή των συντάξεων.

* Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι ακατάσχετο;

– Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.
EΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή