Ρυθμίσεις χρεών στον Δήμο Φαρκαδόνας Reviewed by Momizat on . Και ο Δήμος Φαρκαδόνας, τελευταίος στον νομό μας, ενέκρινε την εφαρμογή της διάταξης για τη ρύθμιση οφειλών που έχουν πολίτες προς αυτόν. Η συγκεκριμένη διάταξη Και ο Δήμος Φαρκαδόνας, τελευταίος στον νομό μας, ενέκρινε την εφαρμογή της διάταξης για τη ρύθμιση οφειλών που έχουν πολίτες προς αυτόν. Η συγκεκριμένη διάταξη Rating: 0

Ρυθμίσεις χρεών στον Δήμο Φαρκαδόνας

Ρυθμίσεις χρεών στον Δήμο Φαρκαδόνας

Και ο Δήμος Φαρκαδόνας, τελευταίος στον νομό μας, ενέκρινε την εφαρμογή της διάταξης για τη ρύθμιση οφειλών που έχουν πολίτες προς αυτόν. Η συγκεκριμένη διάταξη είχε εγκριθεί πρώρα από τον Δήμο Πύλης, στη συνέχεια από τον Τρικκαίων και τέλος από τον Καλαμπάκας. Ήδη μάλιστα, και στους τρεις αυτούς Δήμους, αρκετοί πολίτες έχουν απευθυνθεί για τη ρύθμιση οφειλών. Η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τις 14 Απριλίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες ρήτρες.

Συγκεκριμένα:

1.Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

A. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.

B. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε εικοσιτέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 14.08.2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε επίσης την απόφαση, να ειδοποιηθούν ατομικά όλοι οι οφειλέτες για τη δυνατότητα της ρύθμισης και να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση και να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
Θανάσης Μιχαλάκης

 

Αφήστε το σχόλιο σας

Επιστροφή στην κορυφή